Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników

Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników w 2013 roku

21 listopada 2013 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznano nagrody i wyróżnienia dla najlepszych pracowników MOPS w Gdyni w mijającym roku.

Za dokonania zawodowe w 2013 roku przyznano łącznie 17 wyróżnień i 4 nagrody dyrektora MOPS. Wręczono także dwie nagrody Prezydenta Gdyni.

Tegorocznymi laureatami nagród Prezydenta Gdyni zostali:

Joanna Michniewicz - w kategorii pracownik socjalny roku

Piotr Harhaj
- w kategorii pracownik administracji