Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Laureaci Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

kostka Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

fot. Roman Jocher

W 2022 roku Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Piotr Dobrowolski, Justyna Jaworska (przewodnicząca Kapituły), Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Jerzy Stuhr, nagrodę główną 15 edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w wysokości 50 tysięcy złotych postanowiła przyznać Malinie Prześludze za sztukę „Jeszcze tu jesteś”.


Samobójstwo nastolatków stało się w Polsce niezwykle ważnym problemem społecznym. Malina Prześluga reaguje na to zjawisko tekstem skoncentrowanym na matce, która mierzy się z poczuciem straty, winy i samotności. Żałoba po śmierci dziecka jest doświadczeniem niewyrażalnym. Żeby je przeniknąć w dramacie, potrzeba ogromnej empatii, subtelności i pisarskiej precyzji. Prześluga znalazła nowatorski język, który w sposób minimalistyczny wyraża pustkę po synu  atak myśli rodzących się w głowie jego matki. Bohaterka Jeszcze tu jesteś niemal znika pod ciężarem bólu, a o jej obecności przez dłuższy czas świadczą jedynie reakcje i głosy innych ludzi.  Autorka nagrodzonej sztuki stworzyła wymowną fonosferę osamotnienia, która może wybrzmieć zarówno w teatrze żywego planu, jak w słuchowisku czy spektaklu telewizyjnym.
 
Żródło: gnd.art.plGdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2021

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Jacek Kopciński,
Piotr Dobrowolski, 
Justyna Jaworska, 
Grzegorz Niziołek
Jerzy Stuhr

nagrodę główną 14. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej przyznała Jolancie Janiczak za sztukę pt. „I tak nikt mi nie uwierzy”.

Laureatka otrzymała pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych. Autorkę nagrodzono za to, że w swoim tekście upomina się ona o obecność i sprawczość innych kobiet w pamięci społecznej.

– Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej postanowiła nagrodzić dramat poetycki, w którego formie krystalizuje się sytuacja tych, których wiarygodność przez wieki podważano i podważa się nadal. Prezentuje on różne perspektywy widzenia świata. Jest wyrazisty, ale subtelny. Uderzający, nawet okrutny, ale niedeklaratywny. To tekst znakomicie skonstruowany, konfrontujący języki natury, kultury i władzy, który w równej mierze wzbudza refleksję i empatię. Uczula jednak na przemoc, której doświadczać może każdy, bez względu na płeć – argumentował w uzasadnieniu Piotr Dobrowolski, przewodniczący kapituły konkursowej.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2020

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Jacek Kopciński,
Piotr Dobrowolski, 
Justyna Jaworska, 
Grzegorz Niziołek
Jerzy Stuhr

nagrodę główną 13. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej przyznała Malinie Prześludze za sztukę pt. „Debil”.

Zwycięską sztukę wyróżniono, jako tekst, który podejmuje istotny i trudny temat niepełnosprawności intelektualnej, unika jednak szantażu emocjonalnego i z prostej historii o człowieku wykluczonym zmienia się w niepokojącą przypowieść o narodzinach zła. Kapituła postanowiła też docenić jej zalety formalne – dobrze usłyszany język, nośną grę realizmu i metafory, a wreszcie potencjał sceniczny, wydobyty podczas czytania.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2019

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Ewa Guderian-Czaplińska,
Justyna Jaworska,
Jacek Kopciński,
Grzegorz Niziołek,
Jerzy Stuhr

nagrodę główną 12. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej przyznała Rafałowi Wojasińskiemu za sztukę „Siostry”.

Opowiada ona o ludziach pozbawionych perspektyw i szans na społeczny awans, nieprzystosowanych, bezradnych, walczących o swoją godność tak, jak na to pozwala im trudna sytuacja materialna, dziedziczona mentalność czy niedoskonały język. Wojasiński przenosi nas na polską wieś, ale nie obserwuje jej okiem socjologa. Świat „Sióstr” jest zarazem realny i fantazmatyczny, bardziej niż mechanizmy życia zbiorowego, autora interesuje rodziny afekt, w którym tkwią bohaterowie dramatu.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2018

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Ewa Guderian-Czaplińska,
Justyna Jaworska,
Jacek Kopciński,
Grzegorz Niziołek,
Jerzy Stuhr

nagrodę główną 11 edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej przyznano Przemysławowi Pilarskiemu za sztukę „Wracaj".

Dramat Pilarskiego opowiada o stanie społecznego kryzysu komunikacyjnego, braku języka, który pomógłby przezwyciężyć lęki, wyobrażenia i wmówienia. Uczula na związek kalekiego języka i skłamanego życia, nieuchronnie wybuchającego przemocą.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2017

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Justyna Jaworska (przewodnicząca Kapituły),
Ewa Guderian-Czaplinek,
Jacek Kopciński,
Grzegorz Niziołek,
Jerzy Stuhr

na posiedzeniu w dniu 27 maja 2017 roku, nagrodę główną 10 edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w wysokości 50 tysięcy złotych, postanowiła przyznać Magdalenie Drab za sztukę „Słabi. Ilustrowany banał teatralny”.

Autorka dramatu w sposób bardzo subtelny przedstawia doświadczenie depresji, konstruując świat na przecięciu realizmu i fantazji. Realizm pozwala na empatyczne podążanie za bohaterką, która „nie mieści się” w świecie przewidzianym dla niej przez społeczeństwo i kulturowe przymusy uosabiane przez otaczające ją postaci, zaś fantazje dają chwilowe złudzenie utrzymania się na powierzchni.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2016

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Justyna Jaworska,
Dorota Sajewska,
Jacek Kopciński,
Grzegorz Niziołek,
Jerzy Stuhr - przewodniczący,

na posiedzeniu w dniu 29 maja 2016 r. nagrodę główną dziewiątej edycji GND, w wysokości 50 tysięcy złotych, postanowiła przyznać Jolancie Janiczak za sztukę „Sprawa Gorgonowej". Zdaniem jury: „Sprawa Gorgonowej" zwraca uwagę oryginalną konstrukcją dramaturgiczno-językową i ukazuje, w jaki sposób wielkie wydarzenia medialne przysłaniają niebezpieczeństwa aktualnej polityki.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2015

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Jacek Kopciński (przewodniczący Kapituły),
Grzegorz Niziołek,
Piotr Olkusz,
Dorota Sajewska,
Jerzy Stuhr,

na posiedzeniu w dniu 23 maja 2015 roku, nagrodę główną tegorocznej edycji GND, w wysokości 50 tysięcy złotych, jednogłośnie postanowiła przyznać Weronice Murek za sztukę „Feinweinblein". „Feinweinblein" w sposób subtelny, a zarazem niepokojący wsłuchuje się w polsko-niemiecką historię powojenną. Kapituła pragnie podkreślić oryginalność pisarskiej wyobraźni Weroniki Murek, jej umiejętność konstruowania wieloznacznego komunikatu literackiego, a także wyjątkowe wyczucie formy dramatycznej i teatralnej.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2014

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Jerzy Stuhr (przewodniczący Kapituły)
Dorota Sajewska,
Jacek Kopciński,
Grzegorz Niziołek,
Jacek Sieradzki,

na posiedzeniu w dniu 18 maja 2014 postanowiła przyznać większością głosów nagrodę główną tegorocznej edycji GND, Mateuszowi Pakule za sztukę „Smutki tropików". Za największą wartość utworu Mateusza Pakuły Kapituła uznała przedstawienie rzeczywistości, w której obrazy cudzego cierpienia i odległych światów stają się dla bohaterów iluzją realnych doświadczeń, a żywy i pełen inwencji język dramatu odsłania niemożność autentycznej komunikacji.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2013

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:


Maja Kleczewska (przewodnicząca Kapituły),

Jacek Kopciński,
Grzegorz Niziołek
Jacek Sieradzki

na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2013 postanowiła przyznać większością głosów nagrodę główną tegorocznej edycji GND, Arturowi Pałydze za sztukę „W środku słońca gromadzi się popiół".

W utworze laureata Kapituła doceniła "odwagę stawiania pytań o graniczne doświadczenia człowieka w sposób, który burzy myślowe schematy i przekracza dramatyczne konwencje".

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2012

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Jacek Kopciński,
Maja Kleczewska,
Grzegorz Niziołek,
Jacek Sieradzki,
Jerzy Stuhr,

na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2012 postanowiła przyznać większością głosów nagrodę główną tegorocznej edycji GND, Małgorzacie Sikorskiej-Miszczuk za sztukę „Popiełuszko. Czarna msza".

Kapituła doceniła wagę indywidualnego podejścia Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk do tak trudnego tematu, jakim w najnowszej historii Polski pozostaje działalność i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Wyrażone w sztuce wezwanie jednej z postaci: „niech pan stworzy choćby odrobinę przestrzeni w sobie na przyjęcie moich odpowiedzi" Kapituła uznała za najważniejszy i godny podkreślenia cel dramatopisarki, który został przez nią osiągnięty.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2011

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Maja Kleczewska
Jacek Kopciński
Grzegorz Niziołek
Jacek Sieradzki - przewodniczący.

na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2011r.postanowiła przyznać większością głosów główną nagrodę tegorocznej edycji Pani Zycie Rudzkiej za sztukę "Zimny bufet" Cała teatralna twórczość Zyty Rudzkiej, obecna w gdyńskim konkursie od początku jego istnienia, w sposób oryginalny, a zarazem dotkliwy odsłania ukryte dramaty ludzi współczesnych. Nagrodzony w tym roku Zimny bufet ukazuje rozpad rytuałów żałoby w zderzeniu z prawdą o bolesnych relacjach rodzinnych.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2010

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Anna Augustynowicz
Jan Ciechowicz
Jacek Kopciński
Zbigniew Majchrowski
Jacek Sieradzki
Małgorzata Sugiera
oraz Jerzy Stuhr – przewodniczący na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2010r. postanowiła przyznać większością głosów główną nagrodę tegorocznej edycji Pani Julii Holewińskej za sztukę "Ciała obce".

Kapituła GND z zadowoleniem przyjęła fakt, że autorzy sztuk nominowanych mieli odwagę zmierzyć się z tematami z najnowszej historii Polski. W utworze "Ciała obce" Julii Holewińskiej wyraża się to w sposób najbardziej odważny i daleki od schematu. Utwór ten jest manifestem dążenia do wolności przekraczającej granice społeczno-politycznych uwarunkowań.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2009

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

Anna Augustynowicz
Jan Ciechowicz
Jacek Kopciński
Zbigniew Majchrowski
Jacek Sieradzki
oraz Małgorzata Sugiera - przewodnicząca Kapituły

na posiedzeniu 10 maja 2009 roku postanowiła przyznać główną nagrodę tegorocznej edycji Panu Mariuszowi Bielińskiemu za sztukę „NAD".

Kapituła chce w ten sposób wyróżnić podjęcie tematu tyleż ponadczasowego, co aktualnego: tematu winy i kary, wraz z warunkującymi możliwość ich rozpoznania hierarchiami wartości boskich i ludzkich oraz zasadami ich uwewnętrznienia. Jednocześnie należ docenić umiejętność znalezienia odpowiednich środków wyrazu do teatralnego przedstawienia tak wybranego tematu w postaci rzadkiej na naszych scenach formy dramatu poetyckiego, wykorzystującego cytaty i stylizacje biblijne.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2008

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie:

prof. Zbigniewa Majchrowskiego (Uniwersytet Gdański)
Anna Augustynowicz - reżyserka znana z wielu znakomitych inscenizacji współczesnych sztuk
prof. Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański)
dr Jacek Kopciński - redaktor naczelny miesięcznika „Teatr"
Jacek Sieradzki - redaktor naczelny miesięcznika „Dialog"
prof. Jerzy Stuhr - aktor, reżyser, rektor PWST w Krakowie
prof. Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański) przewodniczący kapituły

na posiedzeniu 20 maja 2008 roku postanowiła przyznać większością głosów główną nagrodę Pani Magdzie Fertacz za sztukę "Trash Story"

  • ikonaOpublikowano: 05.10.2011 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.04.2023 14:22
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona