Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2006/2007

Prezydent Miasta Gdyni po raz piętnasty przyznał stypendia dla wyróżniających się w nauce, wymienionych poniżej 65 uczniów i studentów. Uroczyste wręczenie dyplomów przez Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka odbyło się 30 października 2006 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Decyzję o przyznaniu stypendiów podjęła Komisja stypendialna pod patronatem Prezydenta Miasta. Komisja przyznała na rok 2006/2007: 20 stypendiów dla studentów (po 300 zł), 5 stypendiów dla studentów ze Wschodu (po 350 zł), 10 stypendiów uczniom szkół podstawowych (po 150 zł), 10 uczniom szkół gimnazjalnych (po 200 zł), 20 uczniom szkół ponadgimnazjalnych (po 250 zł). Stypendia przyznawane są wszystkim uczniom na 10 miesięcy (wypłacane co miesiąc). W sumie w budżecie na ten cel przeznaczono 162,5 tys. złotych.

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują stypendium poza bardzo dobrymi wynikami w nauce muszą wykazać się pozytywnymi działaniami na rzecz społeczności lokalnej. W roku 2006 o stypendium Miasta Gdyni ubiegało się 256 osób.

Oto stypendyści Miasta Gdyni 2006/2007:

I. Uczniowie szkół podstawowych:
1.
   Bielacka Anna; SP-18, VI kl;
2.   Fularczyk Cezary; SP-37, VI kl.;
3.   Konieczka Maciej; SP-48, VI kl.;
4.   Labuda Wojciech; SP-21, VI kl.;
5.   Nowakowski Piotr; SP-18, VI kl.;
6.   Stępińska Barbara; SP-18, VI kl.;
7.   Szyc Mikołaj; SP-18, VI kl.;
8.   Trzeciak Łukasz; SP-12, VI kl.;
9.   Wesołowski Aleksander; SP-18, VI kl.;
10. Zięba Maciej; SP-47, V kl.;

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
1.
   Banacki Michał; GM-13, III kl.;
2.   Bławat Grzegorz; GM-1; I kl.;
3.   Cichowska Joanna; GM-15, I kl.;
4.   Grzegorczyk Marcin Miłosz; ZOSM I i II St. Gdańsk II kl.;
5.   Krogulecki Michał; GM-1, III kl.;
6.   Paradowska Angelika; GM-9, II kl.;
7.   Pykacz Aleksandra; GM-10, III kl.;
8.   Siemiński Radosław; GM-1, III kl.;
9.   Walkusz Rafał Stanisław; GM-18, II kl.;
10. Zając Tomasz; GM-24, I kl.;

III. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1.
   Armatowska Adriana; Tech. Gastr., III kl.;
2.   Fularczyk Anna; VI LO, III kl.;
3.   Gdaniec Mateusz;VI LO, I kl.;
4.   Kallas Jakub; III LO, III kl.;
5.   Kokot Wojciech; OLJ, I kl.;
6.   Kozłowski Michał; III LO, II kl.;
7.   Kroplewska Ewa; VI LO, I kl.;
8.   Kurowski Damian; XIII LO, I kl.;
9.   Łuczak Beata; III LO, I kl.;
10. Małachowska Paulina; VII LO, kl. I;
11. Mitrosz Joanna; VII LO, III kl.;
12. Nawojczyk Anna; I ALO, I kl.;
13. Nowacka Ewa; ZOSM II st., III kl.;
14. Perszewska Zuzanna; Og.Szk.Balet., III kl.;
15. Przeździecki Tomasz; III LO, III kl.;
16. Śmietanka Wojciech; III LO, III kl.;
17. Trojanowska Anna; I ALO, II kl.;
18. Tułodziecka Sylwia; VI LO, I kl.;
19. Wysok Anna; VI LO, I kl.;
20. Zygmunt Arkadiusz; III LO, I kl.;

IV. Studenci:
1.
   Adamczyk Barbara; UG; IIr.; W. Filologiczno-Historyczny,
2.   Bałdyga Barbara; UG; Ir. W. Biologii, Geografii i Oceanologii,
3.   Barbarski Paweł; UG; IIIr.; W. Matem., Fizyki i Informatyki,
4.   Bodzińska Jadwiga; UG; IVr. W. Filologiczno-Historyczny,
5.   Bulczak Grzegorz;UG; IIIr.; W. Ekonomiczny, 
6.   Gliniecki Bartłomiej; UG;Vr.; W. Prawa i Administracji,
7.   Kabacińska Anna; AMG; IVr.; W. Lekarski,
8.   Kolesiak Agnieszka; PG; IVr.; W. Fizyki Tech. i Matem. Stosow.,
9.   Kulas Joanna;W; IIr.; Kolegium Międzywydz. Indyw. St. Hum,
10. Lasek Łukasz; UW; Ir. W. Prawa i Administracji,
11. Linda Mateusz; PG; IIIr.; W. Elektroniki, Telekom. i Infor,
12. Michalska Anna; International Univ. Bremen; IIr. Infor. Mat. Stos.,
13. Michalski Marcin;UW; IVr.; Matem. Infor. i Mechaniki,
14. Prusinowska Aleksandra;ASP; IIr.; W. Malarstwa i Grafiki,
15. Rewolińska Aleksandra; UG;Vr.; W. Filologiczno-Historyczny,
16. Signerska Justyna; PG; IIIr.; W. Fizyki Tech. i Matem. Stosow.,
17. Skrzypkowski Adam; Akademia Muz.; Vr.; W. Instrumentalny,
18. Swiłło Bogna; A. Muz.; Vr.; W. Dyrygentury Chóralnej,
19. Wojewódka Hanna;UG; Ir.; W. Matem., Fizyki i Informatyki,
20. Woźny Marta; UG; IVr.; W. Nauk Społecznych

V. Studenci pochodzenia polskiego ze wschodu:
1.
   Jarmolowic Radislav; AWFiS. IIr., W. Turystyki i Rekreacji,
2.   Matusevic Ana; UG, Vr.; W. Nauk Społecznych,
3.   Rybkina Ala; UG, IIIr.; W. Filologiczno-Historyczny,
4.   Tulickaite Vilija; UG, V r.; W. Zarządzania,
5.   Zarzecka Żana; UG, IVr.; W. Filologiczno-Historyczny.

ikona