Nagrody Prezydenta Gdyni dla najlepszych gimnazjalistów

Regulamin konkursu na najlepszego absolwenta szkoły gimnazjalnej za wyniki w nauce

Zasady konkursu na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej za wyniki w nauce.
1.       Konkurs adresowany jest do absolwentów gdyńskich szkół gimnazjalnych.
2.       Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego absolwenta gimnazjum w danym roku szkolnym.
3.       Konkurs przeprowadzany jest najpóźniej do końca czerwca każdego roku
4.       Do udziału w konkursie szkoła zgłasza co najmniej dwóch absolwentów
5.       W konkursie biorą udział dwaj absolwenci gimnazjum, którzy na egzaminie gimnazjalnym
          otrzymali najwyższą liczbę punktów w szkole. W przypadku równej liczby punktów należy
          zgłosić dwóch absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie
          ukończenia szkoły. 
6.       Laureatem konkursu może zostać tylko jeden absolwent z danej szkoły gimnazjalnej. W
          przypadku równej liczby punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym, o wyborze
          najlepszego absolwenta szkoły decyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły.
7.       W przypadku absolwentów szkoły matury międzynarodowej liczba laureatów zależy od
          liczby absolwentów, którzy w danym roku szkolnym uzyskali więcej niż 40 punktów z
          egzaminu IB.
8.       O wyborze laureatów decyduje komisja złożona z Prezydenta oraz Wiceprezydentów Miasta Gdyni.
9.       Decyzje komisji są ostateczne.
10.    Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w postaci piór z okolicznościowym  nadrukiem.

  • ikonaOpublikowano: 18.07.2001 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof _Ratajczak (2005)

ikona