Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda na najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, wpisującej się w działania Gdyni i wykonaną na Politechnice Gdańskiej. Przyznawana jest od 2002 roku. Mając na względzie szczególne zasługi dla nauki i gospodarki Wybrzeża przedwcześnie zmarłego, zasłużonego dla Gdyni Romualda Szczęsnego, profesora Politechniki Gdańskiej, Miasto ustanowiło doroczny konkurs i nagrodę jego imienia.DOTYCHCZASOWI LAUREACI:
2022 rok
mgr. inż. Edyta Piłat. Tytuł pracy „Hybrydowe systemy uwalniania związków antybakteryjnych złożone z poliuretanowej matrycy drukowanej w technologii FDM oraz warstwy hydrożelowej”.

2021 rok


2020 rok
Wiktoria Lipińska.
Tytuł pracy: „Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne funkcjonalizowanych podłoży tytanowych”, zrealizowana w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej pod opieką dr. hab. inż. Jacka Ryla, profesora Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny). Konsultantem pracy była dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, kierownik Pracowni Materiałów Funkcjonalnych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Wyróżnienia:
- dla mgr. inż. Kamila Trzebiatowskiego za pracę pt. Anteny na fale milimetrowe dla systemów 5G. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr. hab. inż. Krzysztofa Nyki, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).
- dla mgr. inż. Mateusza Czelenia za pracę pt. Miniaturyzacja anteny ESPAR przy wykorzystaniu techniki druku 3D. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr. hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. PG (Wydział Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki).
- dla mgr inż. Moniki Kordy za pracę pt. Koncepcja do projektu ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr hab. inż. Magdaleny Gajewskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska).

2019 rok
nagroda główna w wysokości 10 000 zł dla:
mgr inż. Mikołaja Nowaka, za pracę dyplomową magisterską „Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku energii pola elektromagnetycznego". Pracadyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr hab. inż. Mirosława Wołoszyna.

Wyróżnienia w wysokości 3 000 zł otrzymali:

mgr inż. Roksana Bochniak i mgr inż. Aleksandra Gołąbek z Wydziału Mechanicznego za pracę dyplomową magisterską: „Projekt koncepcyjny utylizatora odpadów medycznych", wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Jana Wajsa, prof. PG,

mgr inż. Mateusz Lewandowski i mgr inż. Aleksander Paul z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę dyplomową magisterską: „Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków", wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Roberta Piotrowskiego, prof. PG,

mgr inż. Luiza Leszkowska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską: „Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X", wykonaną pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa.

2018 rok


nagroda główna w wysokości 10 000 zł dla:
mgr. inż. Szymona Grocholskiego za pracę magisterską „Platforma do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym” wykonaną pod opieką prof. Zdzisława Kowalczuka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Wyróżnienia w wysokości 3 000 zł dla:

mgr. inż. Agnieszka Mikołajczyk za pracę „Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej dla celów diagnostyki i klasyfikacji stanów anormalnych – Wybrane zastosowania w medycynie”,

mgr. inż. Mateusz Bryk za pracę „Analiza problemów szybkich rozruchów i odstawień turbin dużej mocy” oraz

mgr. inż. Mateusz Burtowy za pracę „Antena ze sterowaną wiązką do zastosowań V2X w standardzie IEEE 802.11p”.


2017 rok
nagroda główna w wysokości 10 000 zł dla:

Marcin Skibowski i Robert Przystalski za budowę prototypu podwodnego robota inspekcyjnego – zdalnie sterowanej maszyny z funkcją transmisji obrazu video. Ma ona służyć do inspekcji podmorskich instalacji elektroenergetycznych wykonanej pod opieką dr. hab. inż. Jarosława Guzińskiego.

Wyróżnienia w wysokości 3 000 zł dla:

Dawid Jachimski został doceniony za swoją pracę pt. „Badanie algorytmów rozpoznawania wizemów i parametrów obrazu ust”. Powstała ona pod opieką prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego. Rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystywane podczas budowy systemów detekcji mowy, tworzenia komputerowych animacji postaci oraz wspomagania komunikacji osób głuchoniemych przez aplikacje multimedialne.

Mikołaj Lewandowski absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, za pracę dyplomową magisterską pt. „Metody i technologie w organizacji otwartych projektów informatycznych”, wykonaną pod opieką dr. inż. Agnieszki Landowskiej.

W ramach pracy powstała infrastruktura techniczna i organizacyjna dla otwartego projektu informatycznego (tzw. open source) dla inicjatywy Autyzm PG.

mgr. inż. Mariusz Mellera oraz mgr. inż. Maciej Przymanowski
za pracę dyplomową pt. „Analiza odzysku ciepła z hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”. Powstała ona na Wydziale Mechanicznym pod opieką dr. inż. Jana Wajsa.
Przedmiotem badań była dachówka, która równocześnie jest panelem fotowoltaicznym.


2016 rok
Nagroda główna w wysokości 10 000 zł dla:

mgr. inż. Piotra Czyża za pracę magisterską pt. "Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach", wykonaną pod opieką dr. inż. Artura Cichowskiego (Wydział Elektrotechniki i Automatyki)

Wyróżnienia w wysokości 3 000 zł dla:

mgr inż. Doroty Koperkiewicz za pracę magisterską pt. "Modyfikacja β-cyklodekstryny w celu uzyskania pH czułego nośnika leków antracyklinowych", wykonaną pod opieką dr inż. Kamili Żelechowskiej (Wydział Chemiczny)

mgr inż. Michała Kroguleckiego, Marcina Piochy za pracę magisterską pt. "Remote monitoring system of physical activity of elder people" ("System zdalnego monitorowania aktywności fizycznej osób starszych") wykonaną pod opieką dr. inż. Stefana Sieklickiego (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

inż. Wojciecha Mikuska, Pawła Milewskiego za pracę inżynierską pt. "Projekt urządzenia do zautomatyzowanego kładzenia fug silikonowych", wykonaną pod opieką dr. inż. Jacka Czyżewicza (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).


2015 rok
Nagroda Główna dla Krzysztofa Giełdzińskiego, Roberta Przystalskiego za "Projekt i budowę robota mobilnego poruszającego się po napowietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia".


Trzy wyróżnienia za prace:

Izabela Kondratowicz za "Porowate elektrody grafenowe. Otrzymywanie, modyfikacje i charakterystyka".

Jakub Piekart za "Badanie właściwości transportowych i charakterystyka mikrostrukturalna wybranych układów mikroemulsyjnych zawierających ciecze jonowe".

Alicja Kwaśniewska za "Aplikacja na urządzenia mobilne wspomagająca wstępną diagnostykę schorzenia AMD - zwyrodnienia plamki żółtej".


2014 rok
Nagroda Główna w wysokości 10 tys. zł dla mgr inż. Pawła Fularczyka za system zbierania i archiwizacji danych pomiarowych z przyczepy do badania oporów toczenia opon.

Wyróżnienie po 3.000 zł dla:
mgr inż. Aneta Lachowicz za nowe biodegradowalne kompozycje polimerowe otrzymane ze skrobi ziemniaczanej, przetwarzane metodą wytrysku,

mgr inż. Tomasz Janowski za koncepcję powłokowej kompozytowej kładki dla pieszych (Lt=12m),

mgr inż. Marek Kuciński za Actuators control using and communication technologies.

2013 rok
Nagroda Główna w wysokości 10 tys. zł dla inż. Macieja Kleina za dyplomową pracę inżynierską „Badanie wpływu spawania laserowego złącza TiO2:FTO na rezystencję wewnętrzną oraz sprawność ogniwa słonecznego uczulonego barwnikiem" wykonaną pod opieką dr. inż. Mirosława Sawczaka.

Wyróżnienie po 3.000 zł dla:
mgr inż. Marcina Przedwojewskiego za dyplomową pracę magisterską „Awionika bezzałogowych systemów latających" wykonaną pod opieką dr. inż. Bogdana Pankiewicza.

2012 rok
Nagroda Główna w wysokości 10.000 zł dla mgr. inż. Adama Sielaffa za dyplomową pracę magisterską „Mikroprocesorowe urządzenie pomiarowo-sterujące zintegrowane z siecią LonWorks" wykonaną pod opieką dr. inż. Michała Porzezińskiego.

Wyróżnienia po 3.000 dla:
• inż. Katarzyny Kobierowskiej za dyplomową pracę inżynierską „Warstwy tlenkowe wytworzone metodą pirolizy aerozolowej dla memrystorów" wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Piotra Jasińskiego
• mgr. inż. Konrada Dunsta za dyplomową pracę magisterską „Konstrukcja i badanie tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego metanem" wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Piotra Jasińskiego
• mgr. inż. Piotra Bratoszewskiego za dyplomową pracę magisterską „System ekstrakcji cech obiektów w obrazie ruchomym" wykonaną pod opieką prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.

2011 roku
Nagroda Główna dla mgr inż. Magdaleny Danowskiej za pracę "Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych" wykonaną na Wydziale Chemicznym, uhonorawana nagrodą w wysokosci 10000 zł

Wyróżnienia:
- mgr inż. Marcin Ciołek "Projekt i budowa urządzenia wspomagającego oddychanie w czasie snu u osób cierpiących na bezdech senny" (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
- inż. Adam Nowicki "Detekcja i lokalizacja uszkodzeń przy użyciu metody Kernel PCA w aplikacji do systemów dystrybucji wody pitnej"  (Wydział Elektrotechniki i Automatyki)
mgr inż. Jakub Piwowarski "Wielowymiarowe metody aktywnego tłumienia zakłóceń  wąskopasmowych" (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
uhonorowane nagrodą wysokości 3000 zł każde

2009 roku
Nagroda Główna - Praca zespołowa magisterska złożona z następujących prac cząstkowych:
- Karol Kiełbiński - „Zaprojektować ramę nośną i układ zawieszenia pojazdu typu quad" - opiekun pracy: dr inż. Ryszard Woźniak (Wydział Mechaniczny)
- Adam Młodzikowski - „Projekt układu hamulcowego i kierowniczego do pojazdu typu quad" - opiekun pracy: dr inż. Piotr Mioduszewski (Wydział Mechaniczny)
- Piotr Zmaczyński - „Zaprojektować układ napędowy do pojazdu typu quad" - opiekun pracy: dr inż. Ryszard Woźniak (Wydział Mechaniczny)
uhonorowana nagrodą wysokości 10.000 zł

Wyróżnienia:
- Elżbieta Żmuda - „Projekt koncepcyjny systemu chłodzenia niedotlenionego mózgu noworodka dla jego utrzymania w warunkach tzw. umiarkowanej hipotermii" - opiekun pracy: dr inż. Zenon Bonca (praca indywidualna inżynierska, Wydział Mechaniczny)
Andrzej Okuniewski - „Utlenianie tioamidów i tiomoczników do pochodnych 1,2,4 - tiadiazolu" - opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Barbara Becker (praca indywidualna inżynierska, Wydział Chemiczny)
- Marcin Sawczuk, Damian Więckiewicz - „Projekt i wykonanie układu do automatycznej diagnostyki wybranych parametrów odbieraków prądu lokomotyw" - opiekun pracy: dr inż. Sławomir Judek (praca zespołowa magisterska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki)
uhonorowane nagrodą wysokości 3000 zł każde

2008 roku
mgr inż. Andrzej Weremczuk - praca „Projekt przewoźnego agregatu filtracyjno-zasilającego uniwersalnego zastosowania", wykonana pod opieką dr. inż. Andrzeja Bieńkowskiego, uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

2007 roku
mgr inż. Wojciech Kmiecik oraz mgr inż. Jacek Urbanek - praca zbiorowa pt. „Modernizacja układu regulacji ciśnienia wody sieciowej na wylocie z elektrociepłowni i powrocie z miasta", wykonana pod opieką prof. dr. hab. inż. Andrzeja Grono, uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

2006 roku
mgr inż. Stanisław Raczyński - praca pt. "Automatyczna transkrypcja i separacja źródeł polifonicznych sygnałów muzycznych z wykorzystaniem modelowania probabilistycznego, wykonana pod opieką prof. dr. hab. inż. Macieja Niedźwiedzkiego, uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

2005 rok
mgr inż. Piotr Pajączkowski – praca pt. "Analiza nowej konstrukcji wirnika Kaplana w zakresie problemów łożyskowania", uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

2004 rok
Tomasz Żychliński – praca pt. ”Mikroprocesorowy system sterujący pracą ogniwa paliwowego”, uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

2003 rok
Maja Garbarska – praca pt. „Centrum Gospodarczej Integracji Europejskiej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego”, uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

2002 rok
Krystyna Gogulska – praca pt. „Charakterystyka oleju z nasion żmijowca zwyczajnego (Echum Vulgaris)”, uhonorowana nagrodą wysokości 3000 zł

  • ikonaOpublikowano: 02.10.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke

  • ikonaZmodyfikowano: 17.06.2024 15:06
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona