Nagrody Prezydenta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury PG

Najlepsza praca dyplomowa o tematyce gdyńskiej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Miasto Gdynia jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem konkursu jest nagrodzenie prac tych dyplomantów spośród Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którzy w swoich pracach podjęli tematykę gdyńską.


Nagradzane prace powinny:

 • odpowiadać żywotnym miejskim potrzebom,
 • nosić cechy realności,
 • reprezentować wysoki poziom.

Konkurs ten organizowany jest corocznie, od 2000 roku.

Dotychczasowi laureaci:

 • 2019

Nagroda główna:
 1. mgr inż. arch. Martyna Nagórska, "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych; Adaptacja dawnych chłodni na Molo Rybackim w Gdyni - Przystań filmowa”. Promotor – prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz.
Dwa równorzędne wyróżnienia:
 1. mgr inż. arch. Natalia Wrzesińska, "Próba zminimalizowania skutków zjawiska abrazji na przykładzie koncepcji zagospodarowania Klifu Orłowskiego". Promotor – dr inż. arch. Bazyli Domsta.
 2. mgr inż. arch. Dominika Walkusz, "Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w miastach nadmorskich. Projekt krytego stoku narciarskiego na górze Donas w Gdyni. Promotor" – dr inż. arch. Jan Cudzik.

 • 2018 rok

 1. Karolina Derlicka – nagroda za pracę „Muzeum Historii Naturalnej i Instytut Badawczy w Gdyni”, promotor: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska,
 2. Patryk Tarnowski – wyróżnienie za pracę „Zagospodarowanie i przekształcenie przestrzeni publicznej wraz z nową zabudową w otoczeniu dworca Gdynia Główna”, promotor: dr inż. arch. Jacek Poplatek,
 3. Małgorzata Szczurowska – wyróżnienie za pracę „Centrum Ratownictwa Morskiego w Gdyni”, promotor: dr inż. arch. Piotr Marczak.

 • 2017 rok

Konkurs na pracę dyplomową nie został rozstrzygnięty.

 • 2016 rok

 1. Artur Dubis - nagroda za pracę Centrum Medycyny Sportowej, promotor: dr inż. arch. Wiesław Czabański,
 2. Maria Żurawik - wyróżnienie za pracę Terminal Promowy, Port Gdynia, promotorzy: dr inż. arch. Elżbieta Marczak, dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska,
 3. Magdalena Taranowska - wyróżnienie za pracę Krematorium wraz z założeniem cmentarnym w Gdyni, promotor: doc. dr inż. arch. Agnieszka Błażko.

 • 2015 rok

Nagroda Główna w wysokości 6 tys. zł dla:

 1. Dominiki Kubrak za projekt rewitalizacji osiedla „Meksyk". Promotorzy: mgr inż. arch. Stanisław Dopierała oraz dr hab. Małgorzata Dymnicka.

Wyróżnienie po 2.000 zł dla:
 1. Filipa Kurasza za „artHUB - rewitalizacja obszaru wzdłuż al. Zwycięstwa w Gdyni". Promotor: dr inż. arch. Ksenia Katarzyna Piątkowska.
 2. Jacek Reszka za „Hotel Condo w Orłowie". Promotor: dr inż. arch. Andrzej Pruszewicz, prof. nadzw. PG.

 • 2014 rok

Przyznane zostały dwie równorzędne nagrody główne:
 1. Paweł Szczygieł za pracę „Zespół budynków Mariny Yachtowej w Gdyni". Promotor: dr inż. arch. Wojciech Targowski.
 2. Szymon Biegaj za pracę „Hotel w Starej Torpedowni w Babich Dołach", promotor: dr inż. arch. Marek Gawdzik,
oraz dwa równorzędne wyróżnienia:
 1. Anna Zawistowska za pracę „Wzgórze wspomnień. Strefa wejściowa cmentarza w Gdyni", Promotor: dr inż. arch. Waldemar Leszkiewicz,
 2. Tomasz Smoliński za pracę „Gdynia Międzytorze - adaptacja magazynów portowych i zagospodarowanie terenów międzytorza w Gdyni", promotor: dr hab. inż. arch. Marek Sztafrowski.

 • 2013 rok

Nagroda główna:

 1. Tomasz Stukan za pracę "Przekrycie ul. Starowiejskiej, Gdynia".
Dwa równorzędne wyróżnienia:
 1. Joanna Szota za pracę "CMM Oddział Gdynia - Muzeum Żeglarstwa w Gdyni";
 2. Adela Skrok za pracę "Szkoła Filmowa i Instytut Filmowy w Gdyni".

 • 2012 rok

Nagroda główna:
 1. Magda Romanowicz za pracę "Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna modernizacji, adaptacji i rozbudowy szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie", promotr: dr inż. arch. Wiesława Czabańskiego.
Wyróżnienie:
 1. Jakub Brzuchański za pracę "Biblioteka miejska w Gdynie na terenie Parku Rady Europy", promotor: dr inż. arch. Piotra Marczaka

 • 2011 rok

Nagroda główna:

 1. Maria Tołkin - "Terminal lotniczy Gdynia - Kosakowo", promotor: mgr inż. arch. P. Mazur - nagroda w wysokości 5000 zł
3 równorzedne wyróżnienia:
 1. Dorota Nowoświecka, "Węzeł Integracyjny Gdynia Karwiny. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rejonu nowego przystanku Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny". Promotor: dr inż. arch. D. Załuski - wyróżnienie w wysokości 2000 zł.
 2. Maciej Busch i Kamil Domachowski, Centrum „Nauta". Promotor: mgr. inż. arch. J. Droszcz - wyróżnienie w wysokości 2000 zł
 3. Jakub Piórkowski "Kinogaleria - centrum kinematografii i sztuk audiowizualnych". Promotor: dr inż. arch. A. Prusiewicz, doc. PG - wyróżnienie w wysokości 2000 zł

 • 2010 rok

Nagroda główna:
 1. Marta Andrzejczak, „Adaptacja zespołu dworsko-parkowego Kolibki na funkcje kulturalne", promotor: dr inż. arch. Robert Hirsch - nagroda w wysokości 5000 zł
3 równorzędne wyróżnienia:
 1. Katarzyna Malinowska-Jabłońska, „Budynek miejskiej biblioteki publicznej przy Placu Kaszubskim w Gdyni", promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta - wyróżnienie w wysokości 2000 zł
 2. Joanna Ryłko, „Rewitalizacja terenu dawnego pirsu rybackiego w Gdyni i jego otoczenia", promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska- wyróżnienie w wysokości 2000 zł
 3. Paweł Świątkiewicz „Studium kompozycyjno-funkcjonalne kształtowania strefy biznesu w Gdyni", promotor: dr inż. arch. Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz - wyróżnienie w wysokości 2000 zł.

 • 2009 rok

Nagroda główna:

 1. Ewa Droszcz - praca "Hotel w Orłowie przy ulicy Zacisznej", napisana pod kierunkiem mgr inż. arch. Piotra Mazura - nagroda wysokości 3000 zł
2 równorzędne wyróżnienia:
 1. Magdalena Erecińska - praca „Struktura integrująca zespół zabudowy mieszkaniowej z lat 70-tych w Gdyni-Cisowej", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszka Błażko, nagroda wysokości 1000 zł
 2. Piotr Dutkowski, tytuł: „Terminal pasażerski lotniska Babie Doły Gdynia-Kosakowo", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kohnke, nagroda wysokości 1000 zł

 • 2008 rok

Główna nagroda:
 1. Agnieszka Maternik - praca „Centrum weterynaryjne w Gdyni Orłowie", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Wiesława Czabańskiego - nagroda wysokości 3500 zł
Wyróżnienie:
 1. Małgorzata Dynia -  praca „Muzeum sztuki współczesnej miast nadbałtyckich w Gdyni", napisana pod kierunkiem dr inż. Romana Ruczyńskiego - nagroda wysokości 1500 zł

 • 2007 rok

Główna nagroda:
 1. mgr inż. Krzysztof Kulawczuk - praca pt. „Muzeum Tradycji Żeglarskich", napisana pod kierunkiem dr. arch. Bazylego Domsty - nagroda wysokości 3000 zł
2 równorzędne wyróżnienia:
 1. mgr inż. Arkadiusz Woźniakowski za pracę "Miejska Biblioteka Publiczna", napisana pod kierunkiem dr. arch. Małgorzaty Skrzypek-Łachcińskiej - nagroda wysokości 1000 zł
 2. mgr inż. Tomasz Patera za pracę „Węzeł integracyjny Gdynia Główna", napisana pod kierunkiem dr. arch. Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej - nagroda wysokości 1000 zł

 • 2006 rok

Główna nagroda:
 1. mgr inż. Dominik Dybek - praca pt. "Biomechanoid - Centrum Multifunkcjonalne w Gdyni", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego - nagroda wysokości 3000 zł
2 równorzędne wyróżnienia:
 1. mgr inż. Grażyna Królińska - praca pt. "Centrum Sztuki Współczesnej w Gdyni - Nabrzeże Rybackie", napisana pod kierunkiem mgr. inż. arch. Piotra Mazura - nagroda wysokości 1000 zł
 2. mgr inż. Anna Smużyńska - praca pt. "Forum Morskie Gdynia - Zespół Hotelowo-Rekreacyjny", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Katarzyny Rozmarynowskiej - nagroda wysokości 1000 zł
 • 2005 rok

 1. Karina Myszkier – praca pt. „Budynek wielofunkcyjny Gdynia Śródmieście” – nagroda wysokości 2500 zł
 2. Małgorzata Morga – praca pt. „Centrum Biurowo-Usługowe” – nagroda wysokości 2500 zł

 • 2004 rok

 1. Agata Ligmann - praca pt. „Centrum Rozrywki w Gdyni” – nagroda wysokości 1250 zł
 2. Ewelina Ludwikowska – praca pt. „Centrum wody w Gdyni” – nagroda wysokości 1250 zł
 3. Zbigniew Ligenza – praca pt. „Hotel EOL w Gdyni” – nagroda wysokości 1250 zł
 4. Agnieszka Prylińska – praca pt. „Terminal promowy w Gdyni z centrum usługowym drive-in” – nagroda wysokości 1250 zł

 • 2003 rok

 1. Joanna Siercha – praca pt. „Teren na plaży w Gdyni Orłowie” - nagroda wysokości 2000 zł
 2. Maciej Bocheński – praca pt. „Molo w Gdyni” - nagroda wysokości 1000 zł
 3. Tomasz Lubelski i Joanna Szwaczyk – praca pt. „Centrum handlowo-usługowe Okręt w Gdyni” - nagrody wysokości 1000 zł
 4. Przemysław Lechnowicz – praca pt. „Forum kulturalne Carmen w Gdyni” - nagroda wysokości 1000 zł

 • 2002 rok

 1. Kinga Klinkosz - praca pt. „Centrum Sztuki Marynistycznej w Gdyni Orłowie” - nagroda wysokości 2500 zł
 2. Bartosz Felski – praca pt. „Hexenground – centrum konferencyjne NATO” - nagroda wysokości 2500 zł

 • 2001 rok

 1. Anna Blumerska – praca pt. „Zespół Hotelowy w Orłowie” – nagroda wysokości 3500 zł
 2. Michał Szatybełko – praca pt. „System funkcjonowania przestrzeni publicznych Śródmieścia Gdyni” - nagroda wysokości 1500 zł

 • 2000 rok

 1. Magdalena Wojnicka - praca pt. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna uporządkowania terenu u zbiegu ulic Władysława IV i Świętojańskiej w Gdyni – uhonorowana pierwszą nagrodą wysokości 3000 zł
 2. Joanna Dembińska – praca pt. „ Nowe Oceanarium Gdyńskie z ośrodkiem badawczym i hotelem konferencyjnym” – nagroda wysokości 1000 zł
 3. Michał Koszowski – praca pt. „GE Capital Group – siedziba korporacji w Gdyni” - nagroda wysokości 1000 zł

 • ikonaOpublikowano: 02.10.2006 00:00
 • ikona

  Autor: Dorota Nelke

 • ikonaZmodyfikowano: 20.01.2021 11:17
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona