Nagrody Prezydenta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury PG

Najlepsza praca dyplomowa o tematyce gdyńskiej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Miasto Gdynia jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem konkursu jest nagrodzenie prac tych dyplomantów spośród Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którzy w swoich pracach podjęli tematykę gdyńską. Nagradzane prace łączą następujące cechy: - odpowiadać żywotnym miejskim potrzebom, nosić cechy realności i reprezentować wysoki poziom.
Konkurs ten organizowany jest każdego roku, począwszy od 2000 roku.

Dotychczasowi laureaci:

2018 rok

Karolina Derlicka – nagroda za pracę „Muzeum Historii Naturalnej i Instytut Badawczy w Gdyni”, promotor: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska,

Patryk Tarnowski – wyróżnienie za pracę „Zagospodarowanie i przekształcenie przestrzeni publicznej wraz z nową zabudową w otoczeniu dworca Gdynia Główna”, promotor: dr inż. arch. Jacek Poplatek,

Małgorzata Szczurowska – wyróżnienie za pracę „Centrum Ratownictwa Morskiego w Gdyni”, promotor: dr inż. arch. Piotr Marczak.


2017 rok

Konkurs na pracę dyplomową nie został rozstrzygnięty.


2016 rok

Artur Dubis - nagroda za pracę Centrum Medycyny Sportowej, promotor: dr inż. arch. Wiesław Czabański,

Maria Żurawik
- wyróżnienie za pracę Terminal Promowy, Port Gdynia, promotorzy: dr inż. arch. Elżbieta Marczak, dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska,

Magdalena Taranowska - wyróżnienie za pracę Krematorium wraz z założeniem cmentarnym w Gdyni, promotor: doc. dr inż. arch. Agnieszka Błażko.


2015 rok

Nagroda Główna w wysokości 6 tys. zł dla Dominiki Kubrak za projekt rewitalizacji osiedla „Meksyk"

Wyróżnienie po 2.000 zł dla:
Filipa Kurasza za „artHUB - rewitalizacja obszaru wzdłuż al. Zwycięstwa w Gdyni" (promotor: dr inż. arch. Ksenia Katarzyna Piątkowska)
Jacek Reszka za  „Hotel Condo w Orłowie" (promotor: dr inż. arch. Andrzej Pruszewicz, prof. nadzw. PG).


2014 rok

dwie równorzędne nagrody główne:
Paweł Szczygieł za pracę „Zespół budynków Mariny Yachtowej w Gdyni", promotor: dr inż. arch. Wojciech Targowski, 
Szymon Biegaj za pracę „Hotel w Starej Torpedowni w Babich Dołach", promotor: dr inż. arch. Marek Gawdzik,

dwa równorzędne wyróżnienia:
Anna Zawistowska za pracę „Wzgórze wspomnień. Strefa wejściowa cmentarza w Gdyni", Promotor: dr inż. arch. Waldemar Leszkiewicz,
Tomasz Smoliński za pracę „Gdynia Międzytorze - adaptacja magazynów portowych i zagospodarowanie terenów międzytorza w Gdyni", promotor: dr hab. inż. arch. Marek Sztafrowski.


2013 rok

nagroda główna - pan Tomasz Stukan za pracę "Przekrycie ul. Starowiejskiej, Gdynia".

dwa równorzędne wyróżnienia:
Joanna Szota za pracę "CMM Oddział Gdynia - Muzeum Żeglarstwa w Gdyni";
Adela Skrok za pracę "Szkoła Filmowa i Instytut Filmowy w Gdyni".


2012 rok

nagroda główna -  pani Magda Romanowicz za pracę "Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna modernizacji, adaptacji i rozbudowy szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie", promotr: dr inż. arch. Wiesława Czabańskiego.

wyróżnienie:
Jakub Brzuchański za pracę "Biblioteka miejska w Gdynie na terenie Parku Rady Europy", promotor: dr inż. arch. Piotra Marczaka. 


2011 rok

nagroda główna - Maria Tołkin - "Terminal lotniczy Gdynia - Kosakowo", promotor: mgr inż. arch. P. Mazur - nagroda w wysokości 5000 zł

3 równorzedne wyróżnienia:
Dorota Nowoświecka  "Węzeł Integracyjny Gdynia Karwiny. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rejonu nowego przystanku Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny" - promotor: dr inż. arch. D. Załuski - wyróżnienie w wysokości 2000 zł
Maciej Busch i Kamil Domachowski  Centrum „Nauta" - promotor: mgr. inż. arch. J. Droszcz - wyróżnienie w wysokości 2000 zł
Jakub Piórkowski "Kinogaleria - centrum kinematografii i sztuk audiowizualnych" - promotor: dr inż. arch. A. Prusiewicz, doc. PG
- wyróżnienie w wysokości 2000 zł


2010 rok

nagroda główna - Marta Andrzejczak „Adaptacja zespołu dworsko-parkowego Kolibki na funkcje kulturalne", promotor: dr inż. arch. Robert Hirsch - nagroda w wysokości 5000 zł

3 równorzędne wyróżnienia:
Katarzyna Malinowska-Jabłońska „Budynek miejskiej biblioteki publicznej przy Placu Kaszubskim w Gdyni", promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta - wyróżnienie w wysokości 2000 zł
Joanna Ryłko „Rewitalizacja terenu dawnego pirsu rybackiego w Gdyni i jego otoczenia", promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska- wyróżnienie w wysokości 2000 zł
Paweł Świątkiewicz „Studium kompozycyjno-funkcjonalne kształtowania strefy biznesu w Gdyni", promotor: dr inż. arch. Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz - wyróżnienie w wysokości 2000 zł.

2009 rok

nagroda główna - Ewa Droszcz - praca "Hotel w Orłowie przy ulicy Zacisznej", napisana pod kierunkiem mgr inż. arch. Piotra Mazura - nagroda wysokości 3000 zł

2 równorzędne wyróżnienia:
Magdalena Erecińska - praca „Struktura integrująca zespół zabudowy mieszkaniowej z lat 70-tych w Gdyni-Cisowej", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszka Błażko, nagroda wysokości 1000 zł
Piotr Dutkowski, tytuł: „Terminal pasażerski lotniska Babie Doły Gdynia-Kosakowo", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kohnke, nagroda wysokości 1000 zł


2008 rok

główna nagroda - Agnieszka Maternik - praca „Centrum weterynaryjne w Gdyni Orłowie", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Wiesława Czabańskiego - nagroda wysokości 3500 zł

wyróżnienie - Małgorzata Dynia -  praca „Muzeum sztuki współczesnej miast nadbałtyckich w Gdyni", napisana pod kierunkiem dr inż. Romana Ruczyńskiego - nagroda wysokości 1500 zł


2007 rok

główna nagroda - mgr inż. Krzysztof Kulawczuk - praca pt. „Muzeum Tradycji Żeglarskich", napisana pod kierunkiem dr. arch. Bazylego Domsty - nagroda wysokości 3000 zł

2 równorzędne wyróżnienia:
mgr inż. Arkadiusz Woźniakowski za pracę "Miejska Biblioteka Publiczna", napisana pod kierunkiem dr. arch. Małgorzaty Skrzypek-Łachcińskiej - nagroda wysokości 1000 zł
mgr inż. Tomasz Patera za pracę „Węzeł integracyjny Gdynia Główna", napisana pod kierunkiem dr. arch. Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej - nagroda wysokości 1000 zł


2006 rok

główna nagroda - mgr inż. Dominik Dybek - praca pt. "Biomechanoid - Centrum Multifunkcjonalne w Gdyni", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego - nagroda wysokości 3000 zł

2 równorzędne wyróżnienia:
mgr inż. Grażyna Królińska - praca pt. "Centrum Sztuki Współczesnej w Gdyni - Nabrzeże Rybackie", napisana pod kierunkiem mgr. inż. arch. Piotra Mazura - nagroda wysokości 1000 zł
mgr inż. Anna Smużyńska - praca pt. "Forum Morskie Gdynia - Zespół Hotelowo-Rekreacyjny", napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Katarzyny Rozmarynowskiej - nagroda wysokości 1000 zł


2005 rok

Karina Myszkier – praca pt. „Budynek wielofunkcyjny Gdynia Śródmieście” – nagroda wysokości 2500 zł
Małgorzata Morga – praca pt. „Centrum Biurowo-Usługowe” – nagroda wysokości 2500 zł


2004 rok

Agata Ligmann - praca pt. „Centrum Rozrywki w Gdyni” – nagroda wysokości 1250 zł
Ewelina Ludwikowska – praca pt. „Centrum wody w Gdyni” – nagroda wysokości 1250 zł
Zbigniew Ligenza – praca pt. „Hotel EOL w Gdyni” – nagroda wysokości 1250 zł
Agnieszka Prylińska – praca pt. „Terminal promowy w Gdyni z centrum usługowym drive-in” – nagroda wysokości 1250 zł


2003 rok

Joanna Siercha – praca pt. „Teren na plaży w Gdyni Orłowie” - nagroda wysokości 2000 zł
Maciej Bocheński – praca pt. „Molo w Gdyni” - nagroda wysokości 1000 zł
Tomasz Lubelski i Joanna Szwaczyk – praca pt. „Centrum handlowo-usługowe Okręt w Gdyni” - nagrody wysokości 1000 zł
Przemysław Lechnowicz – praca pt. „Forum kulturalne Carmen w Gdyni” - nagroda wysokości 1000 zł


2002 rok

Kinga Klinkosz - praca pt. „Centrum Sztuki Marynistycznej w Gdyni Orłowie” - nagroda wysokości 2500 zł
Bartosz Felski – praca pt. „Hexenground – centrum konferencyjne NATO” - nagroda wysokości 2500 zł


2001 rok

Anna Blumerska – praca pt. „Zespół Hotelowy w Orłowie” – nagroda wysokości 3500 zł
Michał Szatybełko – praca pt. „System funkcjonowania przestrzeni publicznych Śródmieścia Gdyni” - nagroda wysokości 1500 zł


2000 rok

Magdalena Wojnicka - praca pt. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna uporządkowania terenu u zbiegu ulic Władysława IV i Świętojańskiej w Gdyni – uhonorowana pierwszą nagrodą wysokości 3000 zł
Joanna Dembińska – praca pt. „ Nowe Oceanarium Gdyńskie z ośrodkiem badawczym i hotelem konferencyjnym” – nagroda wysokości 1000 zł
Michał Koszowski – praca pt. „GE Capital Group – siedziba korporacji w Gdyni” - nagroda wysokości 1000 zł