Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników

Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników w 2018 roku

21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego najlepszych pracowników pomocy społecznej uhonorowano nagrodami Prezydenta Miasta Gdyni. Uroczystość z okazji ich święta odbyła się w Konsulacie Kultury. Nagrody w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wręczył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W kategorii Pracownik Administracji nagrodę Prezydenta Gdyni za rok 2018 otrzymała Joanna Nowicka, kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1, za skuteczne animowanie współpracy z innymi instytucjami, w szczególności Pomorskim Bankiem Żywności oraz za szczególną troskę w zapewnieniu odpowiednich warunków rozwoju pracownikom.  

Pracownikiem Socjalnym Roku 2018 została Izabella Kątna, z Zespołu ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną, za realizację pracy socjalnej pełnej otwartości oraz gotowość odpowiadania na bieżące wyzwania na rzecz gdyńskich rodzin.

ikona