Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2007

 • Regina Bylinka - Kierownik filii Nr 3 MBP na Grabówku zapewnia dostęp do literatury jej mieszkańcom oraz odgrywa bardzo ważną rolę kulturotwórczą, wychowawczą i edukacyjną w tej dzielnicy.

 • Grażyna Jarno - Kierownik filii nr 14 MBP, w zawodzie bibliotekarza pracuje od 1971 roku a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni od 1999 roku. Od 1 lutego 2000 roku kieruje filią nr 14 na Karwinach. Jest pracownikiem sumiennym i bardzo zaangażowanym, dzięki doskonałej znajomości księgozbioru i warsztatu informacyjnego oraz kulturze osobistej jest ceniona przez czytelników w każdym wieku.

 • Grażyna Sajchta - Od 18 lat kierownik filii Nr 10 MBP. Od kilku lat bierze udział w tworzeniu komputerowej bazy danych o zbiorach naszej biblioteki, dzięki temu Filia nr 10 jest pierwszą placówką, w której zastosowano komputerowe udostępnianie zbiorów w programie bibliotecznym Patron.

 • Dr Małgorzata Grabowska-Popow - Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej – Biblioteki Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, w ramach którego działa Polskie Centrum Wprowadzania Danych do Systemu ASFIS, które jest częścią międzynarodowego systemu informacyjnego zajmującego się gromadzeniem i upowszechnianiem osiągnięć światowej literatury z zakresu nauk, technologii, zarządzania i ochrony, dotyczących środowisk wodnych i rybołówstwa.
 
 • Henryk Zwoliński - Kustosz Biblioteki Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywna postawa kustosza, jego duże zaangażowanie w wykonywaną pracę a jednocześnie przychylny stosunek do wszystkich użytkowników czytelni zasługuje na wyróżnienie.

 • Danuta Wachowiak-Żmijewska - Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni. Obecnie z dużą znajomością rzeczy i kompetentnie prowadzi samodzielnie Czytelnię Informacji na Wydziale Nawigacyjnym, który jest zlokalizowany przy al. Jana Pawła II.
 
 • Maria Wesołowska - Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pracuje w BG AMW już 41 lat, na różnych stanowiskach. Jest pracownikiem bardzo obowiązkowym i sumiennym, bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Ponadto dodatkowo z okazji Dnia Bibliotekarza uhonorowano Elżbietę Gwiazdowską – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, w związku z inicjatywą i realizacją w 2006 r. Nagrody Literackiej Gdynia

  • ikonaOpublikowano: 26.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Jacek Freund

ikona