Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2009

• Alicja Bazylko z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 
• Barbara Grzeń z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 
• Katarzyna Kulesza z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 
• Renata Rzepeckiej-Stenka z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 
• Aleksandra Trojańczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 
• Iwona Klejna z Biblioteki Głównej Akademii Morskiej,

• Jadwiga Nowak z Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.

Nagrody wręczono 6 maja 2009 r. w w Sali Kolumnowej Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera". Laureaci otrzymali nagrody w wysokości      zł brutto.

ikona