Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2016 roku

Na co dzień w pracy kierują się pasją, zaangażowaniem i zamiłowaniem do historii. Dziś wysiłek gdyńskich muzealników został nagrodzony. 27 czerwca 2016 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyła się uroczystość wręczenia nagród z okazji Dnia Muzealnika.Nagrody z rąk prezydenta Gdyni otrzymali wyróżniający się w swojej pracy muzealnicy:

Tatiana Baczyńska - za zaangażowanie i wkład pracy w tworzenie oraz promowanie oferty edukacyjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;
Olga Blumczyńska - za pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz Muzeum Emigracji w Gdyni, w tym szczególnie przy tworzeniu projektu i portalu Archiwum Emigranta;
Agata Haverkamp - za stworzenie od podstaw, konsekwentny rozwój i koordynację programu wolontariatu „[U]czynni Kulturalnie" w Muzeum Emigracji w Gdyni;
Agnieszka Kaim - za stworzenie i konsekwentne realizowanie strategii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji w Gdyni;
Janusz Lewandowski - za sumienną i pełną zaangażowania pracę na rzecz statku-muzeum „Dar Pomorza";
Piotr Waciak - za sumienność i wkład pracy w konserwację oraz odbudowę zabytków Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji.

  • ikonaOpublikowano: 28.06.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona