Konkurs "Gdyński biznesplan"

Laureaci konkursu "Gdyński Biznesplan" 2009

1 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni odbyła się uroczystość zakończenia Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”, w której udział wzięli: dr Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni, pani Grażyna Zielińska - przewodnicząca Jury Konkursu oraz członkowie Jury, fundatorzy nagród, patroni medialni, finaliści, laureaci edycji Konkursu z 2008 roku oraz zaproszeni goście.
Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach w terminie 02.01.-01.06.2009 r.
W etapie pierwszym uczestnicy Konkursu złożyli zgłoszenia udziału: w tym roku 305 osób wyraziło zainteresowanie Konkursem i łącznie zgłoszono 281 pomysłów biznesowych, które zakwalifikowały się do etapu drugiego.
W etapie drugim uczestnicy odbyli bezpłatne szkolenia z zakresu prawidłowej konstrukcji biznesplanów, a następnie dostarczyli własne przygotowane biznesplany. W tym roku 93 osoby złożyły 68 gotowych biznesplanów, które spełniały wymogi Regulaminu Konkursu i zakwalifikowały się do etapu trzeciego.
W trakcie etapu trzeciego Jury Konkursu wyłoniło finałowych 15 prac biznesowych, a następnie odbyło spotkania
z autorami tych biznesplanów. Po zakończeniu spotkań członkowie Jury podjęli zgodnie decyzję i wyłonili laureatów tegorocznej edycji Konkursu.

Laureatami VII edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009” zostali:

Pierwsze miejsce:
Krystian Lider
Jakub Sławiński
za biznesplan: SolDevelo - tworzenie oprogramowania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla innych firm programistycznych
Drugie miejsce:
Arkadiusz Janeczko
Dagmara Wilińska
Jan Dobke
Krzysztof Greliak
Marta Kwaśnik
za biznesplan: Sakkada Sp. z o.o. Agencja Badawcza
Trzecie miejsce:
Leszek Tadeusz Mazur
za biznesplan: 3D Interactive Photo Light Box - urządzenie do interaktywnej prezentacji towarów na stronach internetowych

Jury Konkursu przyznało również wyróżnienia:

wyróżnienie:
Maciej Grabowski
Szymon Trąbała
za biznesplan: Grabowski Sport Management

wyróżnienie:
Michał Pluta
za biznesplan: Albinos - serwis i aranżacja akwariów słodkowodnych

wyróżnienie:
Paweł Ślagowski
za biznesplan: Soundesign.pl - rozwój muzyki komputerowej

wyróżnienie:
Artur Książek
za biznesplan: Internetowy Dealer UsługDla laureatów Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009" ufundowano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali:

 • wysokiej klasy notebook z drukarką ufundowany przez NORDEA Bank Polska S.A.
 • nieodpłatny udział w I semestrze podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
 • bezpłatny kurs językowy Business English ufundowany przez GERMANICUS Niemieckie Centrum Językowe
  Sp. z o.o.

Laureaci II miejsca otrzymali:

 • wysokiej klasy notebook ufundowany przez RADMOR S.A.


Laureat III miejsca otrzymał:

 • zestaw Simplus z wysokiej klasy aparatem telefonicznym oraz zestawem kart ufundowany przez POLKOMTEL S.A.


Wszyscy laureaci oprócz nagród rzeczowych otrzymali następujące formy wsparcia:

 • nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Nordea Bank Polska S.A.
 • poręczenie kredytu na realizację biznesplanu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • nieodpłatna ocena i rekomendacja wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz zwolnienie z opłat prowizyjnych pobieranych przy uruchomieniu pożyczki
 • uzyskanie statusu partnera afiliowanego przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni
 • roczna, nieodpłatna obsługa przez Biuro Usług Księgowych i Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego STORNO z Gdyni
 • promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora

Wszyscy laureaci oraz finaliści otrzymali również cenne nagrody gdyńskie i pamiątkową książkę z osobistą dedykacją Prezydenta Miasta Gdyni pt. "Pływaj z rekinami i nie daj się pożreć”, autor Harvey Mackay, ufundowaną przez Spółdzielnię Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego z Gdyni.

Wyróżnienie specjalne
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wręczyła Wyróżnienie specjalne w postaci zaproszenia rekomendującego do udziału
w procesie preinkubacji w ramach funduszu kapitałowego - wyróżnienie otrzymał Pan Krzysztof Cała za biznesplan: „Essenceblue – otwarte systemy przetwarzania dokumentów w oparciu o model Cloud Computing”.
Podobne zaproszenia otrzymali również autorzy wyróżnionych prac w Konkursie: laureaci II miejsca oraz Pan Artur Książek.

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Nagroda Specjalna
W tym roku  jeden z Partnerów Konkursu - firma NORDEA Bank Polska S.A. – ufundowała Nagrodę Specjalną w postaci nawigacji GPS, która powędrowała w ręce Pana Jakuba Gorskiego, laureata II miejsca w IV edycji Konkursu w 2006 roku
za biznesplan: „Deserlandia.pl - słodka poczta internetowa”. Panu Jakubowi serdecznie gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy Partnerom Konkursu za wkład finansowy, ufundowanie nagród rzeczowych i innych form wsparcia dla laureatów i finalistów Konkursu oraz członkom Jury za pomoc w organizacji Konkursu poprzez udział w obradach Jury.
Dziękujemy również Patronom medialnym za współpracę w organizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2009”.

Kilka słów przypomnienia
Przypomnijmy, że Konkurs „Gdyński Biznesplan” adresowany jest przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej, ale także do osób już działających na rynku małych przedsiębiorstw.
Idea Konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy oraz pomóc w redukcji stopy bezrobocia.
Warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji Konkursu najwięcej uczestników pochodziło z Gdyni, ale również z m.in. Wejherowa, Krakowa, Torunia czy ... Luksemburga! Zatem można powiedzieć, że gdyński Konkurs stał się międzynarodowy.

Ale nie tylko....
Duch przedsiębiorczości drzemie w każdym, czego dowiódł fakt, że najstarszym uczestnikiem tegorocznej edycji była 65-letnia osoba, najmłodszym 18-latek, a średnia wieku to 20-30 lat. 55% uczestników miało wyższe wykształcenie. Zgłoszono łącznie 281 pomysłów biznesowych, z czego 23 dotyczyły produkcji (rzemiosła), usług 218 oraz 40 pochodziło z sektora handlowego.
Ogółem, w latach 2003-2009 w Konkursie „Gdyński Biznesplan” wzięło udział 1 347 osób oraz przygotowano 1 299 projektów biznesowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie.

Jednocześnie prosimy o odbiór konkursowych biznesplanów - w Urzędzie Miasta Gdyni przy ul. Legionów 130, pok. 16 a,
w godz. 8.00-16.00.

Zapraszamy także finalistów, którzy nie odebrali podczas Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009” pamiątkowej książki z osobistą dedykacją Prezydenta Miasta Gdyni – także do pok. 16 a, godziny i adres jw.

28406_file28362_file 28363_file 28364_file 28365_file 28367_file 28368_file 28369_file  28409_file 28410_file 28413_file

fot. Sylwia Szumielewicz i Paweł Lewinowicz

 • ikonaOpublikowano: 16.12.2009 11:49
 • ikona

  Autor: Administrator

 • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2019 12:41
 • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona