Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody Prezydenta Gdyni dla najlepszych gimnazjalistów

Najlepsi gimnazjaliści 2015/2016

22 czerwca 2016 r., dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego, w Szkole Muzycznej w Gdyni odbyła się uroczystość uhonorowania najlepszych gdyńskich gimnazjalistów, którzy w swoich szkołach uzyskali najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Gdyńscy gimnazjaliści należą do wojewódzkiej i krajowej czołówki. Ich rezultaty na egzaminach są wyższe od średnich w woj. pomorskim i całym kraju.

Podczas gali uczniów uhonorował i nagrodził prezydent Wojciech Szczurek. Jak co roku, uroczystość uświetnił występ uczniów Gdyńskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Oto lista nagrodzonych osób:

Zdzisław Skowroński - Gimnazjum z oddziałami do Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu

Izabela Multaniak - Gimnazjum nr 3

Alicja Liss - Gimnazjum Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych

Wojciech Parol - Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Artur Wojcieszak - Gimnazjum nr 14

Jan Łoś - Gimnazjum nr 12

Natalia Maciołek - Gimnazjum nr 2

Agata Pawlicha - Gimnazjum nr 4

Paweł Sztuk - Gimnazjum Jezuitów

Dawid Nowicki - Gimnazjum nr 7

Julian Kołaczek - Prywatne Gimnazjum Liber

Nadia Stavrakakis - Gimnazjum Gdyńskiej Szkoły Społecznej

Kamila Wysocka - Gimnazjum nr 16

Jędrzej Langowski - Gimnazjum nr 10

Dominika Wolniak - Gimnazjum nr 20

Adam Kieliński - Gimnazjum nr 13

Maja Cytloch - Gimnazjum nr 15

Filip Pęczak - Gimnazjum nr 8

Kordian Dębiec - Gimnazjum nr 17

Jakub Adamczak - Gimnazjum nr 9

Piotr Kuszewski - Gimnazjum nr 19

Maja Minkiewicz - Gimnazjum nr 18

Szymon Kaźmierczak - Gimnazjum nr 1

Weronika Szarafińska - Gimnazjum nr 11

Natalia Cisło - Gimnazjum nr 23

Stanisław Malec - Gimnazjum nr 5

Anna Butowska - Gimnazjum Katolickie

Karolina Raczkowska - Gimnazjum nr 24

 

Bardzo dobre wyniki gdyńskich gimnazjalistów

W skali województwa i kraju Gdynia co roku uzyskuje bardzo dobre lokaty ze sprawdzianu szóstoklasisty, z egzaminu gimnazjalnego i matury. Znane są już tegoroczne wyniki uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych, które tradycyjnie potwierdzają, dobre przygotowanie młodych ludzi do testów.

Oto wyniki gdyńskich gimnazjalistów:
j. polski - 73%
historia i WOS - 61%
matematyka - 58%
przedmioty przyrodnicze - 57%
języka angielski
- poziom podstawowy - 75%
-poziom rozszerzony - 59%
język niemiecki
-poziom podstawowy - 62%
-poziom rozszerzony - 76%

Odpowiedni wynik uczniów w woj. pomorskim i kraju wynoszą:
j. polski - 67% i 69%
historia i WOS - 55% i 56%
matematyka - 48% i 49%
przedmioty przyrodnicze - 50% i 51%
języka angielski
- poziom podstawowy - 63% i 64%
-poziom rozszerzony - 45% i 45%
język niemiecki
-poziom podstawowy - 53% i 57%
-poziom rozszerzony - 34% i 44%

Warto po raz kolejny podkreślić, że wyniki gdyńskich uczniów są efektem między innymi zapewnienia różnorodnej oferty zajęć dodatkowych dla młodzieży, dzięki którym może ona rozwijać swoje talenty i pasje a uczniom niepełnosprawnym opieki specjalistów, dostosowanej do ich potrzeb. To także efekt finansowania przez miasto dodatkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz dofinansowywania przez miasto konkursów międzyszkolnych, organizowanych przez szkoły. Na sukces gdyńskich szkół mają wpływ bardzo wysokie kompetencje kadry pedagogicznej oraz profesjonalne zarządzanie placówkami oświatowymi a także udział w programach i projektach międzynarodowych, indywidualizacja procesu nauczania pozwalającego na dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów oraz zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

 

Gdyńskie maskotki dla najlepszych gimnazjalistów, fot. Michał Puszczewicz
Uroczystość uhonorowania najlepszych gdyńskich gimnazjalistów, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza nagrody najlepszym gdyńskim gimnazjalistom, fot. Michał Puszczewicz
Uroczystość uhonorowania najlepszych gdyńskich gimnazjalistów, fot. Michał Puszczewicz
Uroczystość uhonorowania najlepszych gdyńskich gimnazjalistów, fot. Michał Puszczewicz

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z najlepszymi gimnazjalistami, fot. Michał Puszczewicz

fot. Michał Puszczewicz

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebooku

  • ikonaOpublikowano: 24.06.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona