Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2011 roku

• Karol Ciążkowski – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – za inicjatywę i zaangażowanie oraz owocną współpracę z mediami.

 

• Jolanta Chwietczuk – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – za aktywność, doskonałą organizację pracy oraz wielkie zaangażowanie.

 

• Arleta Gałązka – Centralne Muzeum Morskie, Oddział „Dar Pomorze” – za działalność edukacyjną oraz rzetelną i systematyczną  pracę na rzecz Muzeum, szczególnie za troskę o zabytkowe elementy wyposażenia „Daru Pomorza”.

 

• Hanna Derkowska – Muzeum Miasta Gdyni – za energię i zaangażowanie we wszystkie działania Muzeum, doskonałą organizację pracy, kompetencję oraz sprawne i kompleksowe udzielanie informacji zwiedzającym.

 

• st. chor. mar. Grzegorza Matoga – Muzeum Marynarki Wojennej, ORP „Błyskawica” – za promowanie kultury morskiej oraz historii Gdyni, pracowitość i kreatywność, a szczególnie za troskę o przywrócenie do życia wielu historycznych urządzeń okrętowych.

 

ikona