Nagrody Prezydenta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Laureaci nagrody z lat 1990 - 2001

Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni przyznane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru od 1990 do 2005 roku.


Lp.
Rok
[nagroda brutto]
Teatr Miejski
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Teatr Muzyczny
im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
1.
1990
[brutto 50,-]
1. Stefan Iżyłowski
2. Urszula Kowalska
- aktor
- aktorka
1. Krzysztof Kolba
2. Ewa Kuculis
3. Krzysztof Stasierowski
4. Andrzej Sledź
- aktor
- aktorka
- aktor
- aktor
 1991
nie przyznano
nie przyznano
2.
1992
[brutto 100,-]
1. Krzysztof Dąbrowski
2. Stefan Iżyłowski
3. Elżbieta Marczewska
4. Teresa Wasiak
5. Andrzej Witkowski
- aktor
- aktor
- gł. księgowa
- aktorka
- kierownik pracowni krawieckiej
1. Grzegorz Gzyl
2. Katarzyna Kurkiewicz
3. Elżbieta Mrozińska
4. Dariusz Siastacz
5. Andrzej Śledź
- aktor
- pracownik biura obsługi widza
- aktorka
- aktor
- aktor
3.
1993
[brutto 300,-]
1. Stefan Iżyłowski
2. Piotr Gulbierz
3. Piotr Tomczak
4. Halina Kasjaniuk
- aktor
- aktor
- kierownik techniczny
- z-ca dyrektora
1. Wiesław Suchoples
2. Krystyna Wodzyńska
3. Krystyna Wojciechowska
4. Renata Chmielewska
- dyrygent
- aktorka
- muzyk (skrzypaczka)
- koordynator pr. administracyjnej
4.
1994
[brutto 300,-; 150,-]
1. Małgorzata Talarczyk
2. Brygida Turowska
3. Maciej Sykała
4. Ryszard Jaśniewicz
5. Ewa Matysiewicz
6. Zbigniew Pawłowicz
- aktorka
- aktorka
- aktor
- aktor
- z-ca Kierownika Administracyjnego
- kierownik sceny
1. Dariusz Siastacz
2. Joanna Węgrzynowska[150]
3. Tomasz Steciuk [150]
4. Maria Trzcińska
5. Andrzej Popiel
- aktor
- aktorka
- aktor
- aktorka
- aktor
5.
1995
[brutto 500,-]
1. Marek Pacuła
- autor i reżyser Wieczorów Kabaretowych
1. Jagna Jędrzyńska
2. Jan Wodzyński
- aktorka
- aktor
1. Krzysztof Dziemaszkiewicz - tancerz Teatru Ekspresji
6.
1996
[brutto 500,-]
1. Małgorzata Talarczyk
2. Rafał Kowal
3. Teresa Wiśniewska
4. Marek Perkowski
- aktorka
- aktor
- gł. specjalista ds. kadr
- kierownik techniczny
1. Marek Schiller
2. Anita Urban
3. Urszula Skirzewska
4. Józef Lewańczyk
- muzyk
- aktorka
- kierownik administracyjny
- szewc
7.
1997
[brutto 500,-]
1. Urszula Kowalska
2. Elżbieta Mrozińska-Siastacz
3. Andrzej Richter
4. Dariusz Siastacz
- aktorka
- aktorka
- aktor (35-lecie pracy)
- aktor
1. Mariusz Caban
2. Krzysztof Czekaj
3. Dorota Kowalewska
4. Tomasz Steciuk
- pracownik modelarni
- muzyk (waltornista)
- aktorka
- aktor
8.
1998
[brutto 600,-]
1. Stefan Iżyłowski
2. Teresa Lipowska
3. Danuta Bartek
4. Robert Sochacki
- aktor
- aktorka
- specjalista ds. płac
- plastyk, scenograf
1. Andrzej Śledź
2. Danuta Kuczyńska
3. Krystyna Paprocka
4. Monika Rowińska
- aktor
- muzyk (skrzypaczka)
- krawcowa
- aktorka
9.
1999
[brutto 600,-]
1. Beata Buczek-Żarnecka
2. Bogdan Smagacki
3. Barbara Burczyk

4. Arkadiusz Brandys
- aktorka
- aktor
- szef Dział u Marketingu i pełnomocnik dyrektora ds. sceny letniej
- brygadier sceny
1. Renata Nehrebecka
2. Tomasz Więcek
3. Krystyna Jasińska
4. Michał Dzwonkowski
- muzyk (oboistka)
- aktor
- kierownik pracowni krawieckiej męskiej
- mistrz oświetlenia
10.
2000
[brutto 650,-]
1. Dorota Lulka
2. Sławomir Lewandowski
3. Jolanta Rożyńska
4. Kazimierz Skibowski
- aktorka
- aktor
- z-ca kierownika administracji
- strażak
1. Cezary Studniak
2. Paweł Kamiński (bliźniak)
3. Piotr Kamiński (bliźniak)
4. Marek Tabiś
5. Andrzej Łużniak
- aktor i śpiewak
- aktor i śpiewak
- aktor i śpiewak
- z-ca kon ertmistrza gry na wiolonczeli
- kier. sekcji energetycznej
11.
2001
[brutto 900,-]
1. Mariusz Żarnecki
2. Olga Barbara Długońska
3. Marzena Szymik
4. Marta Białkowska
- aktor
- aktorka
- kierownik biura obsługi widza
- koordynator pracy artystycznej
1. Rafał Ostrowski
2. Joanna Semeńczuk
3. Janusz Swiłło
4. Stanisław Wcisło
- aktor i śpiewak
- tancerka
- koncertmistrz wiolonczelista
- konserwator w sekcji mechanicznej

  • ikonaOpublikowano: 07.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

ikona