Konkurs "Gdyński biznesplan"

Laureaci konkursu "Gdyński biznesplan" 2003

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury konkursu "Gdyński Binesplan"
16 maja 2003 r.

Po zapoznaniu się z biznesplanami i po odbyciu spotkań z autorami biznesplanów, Jury podjęło decyzję jak poniżej:

Pierwsze miejsce przyznano:

  • Tomaszowi Nasińskiemu, Marcie i Przemysławowi Witka za biznesplan pt.: "PROPOX - internetowy sterownik inteligentnego domu"

Drugie miejsce przyznano:

  • Łukaszowi Osowskiemu za biznesplan pt.: "IVONA - syntezator mowy"

Trzecie miejsce przyznano:

  • Agnieszce Banasik za biznesplan pt.: "IZYDA - studio zdrowia i urody"

Jednocześnie Jury postanowiło przyznać wyróżnienie Pani Beacie Kamińskiej za szczególną wrażliwość i chęć zaspokojenia społecznie ważnych potrzeb - biznesplan pt.: "Siostra Beata".

Niezależnie od końcowego wyniku konkursu, Jury pragnie jednoznacznie podkreślić, iż wszystkie 10 finałowych biznesplanów stanowi dla ich twórców realną podstawę do rozpoczęcia z sukcesem własnej działalności gospodarczej.

Jury pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za ich prace i zaangażowanie w opracowanie przedstawianych biznesplanów.

  • ikonaOpublikowano: 22.05.2003 10:21
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2019 12:39
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona