Nagroda Literacka Gdynia

Laureaci Nagrody Literackiej Gdynia z roku 2007

29 listopada 2007 r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się Wielka Gala Nagrody Literackiej GDYNIA.Nagrodę stanowią: statuetka oraz 50 tys. zł w każdej kategorii. Wyboru laureatów dokonała Kapituła Nagrody Literackiej GDYNIA w składzie:
• prof. dr hab. Alina Brodzka-Wald - literaturoznawca, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, specjalności: historia i teoria literatury;
• dr hab. Marek Bieńczyk - prozaik, eseista, tłumacz Kundery i Ciorana, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN, współpracownik kwartalnika „L'atelier du roman" (Francja);
• dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UŁ - poeta, tłumacz, krytyk; wykłada współczesną literaturę angielską na uniwersytetach w Łodzi i Warszawie; jest członkiem zespołu redakcyjnego „Literatury na Świecie";
• Małgorzata Łukasiewicz - tłumaczka, eseistka, wybitny znawca kultury kręgu języka niemieckiego, stale współpracuje z „Literaturą na Świecie" i „Znakiem";
• Piotr Sommer - poeta i tłumacz współczesnej poezji amerykańskiej i angielskiej, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na świecie"; książkowe wybory wierszy Sommera ukazały się po angielsku, niemiecku i słoweńsku;
• dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW - historyk idei, socjolog, publicysta; stale współpracuje z „Przeglądem Politycznym", „Res Publiką", „Wprost", „Życiem Warszawy";
• dr hab. Piotr Śliwiński, prof. UAM - przewodniczący Kapituły, historyk i krytyk literacki, znawca i badacz poezji współczesnej; profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Elżbieta Gwiazdowska - sekretarz Kapituły, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Decyzją Kapituły, Nagrody otrzymali w kategorii:
POEZJA: Marek Krystian Emanuel Baczewski: Morze i inne morza, Instytut Mikołowski
(pozostali nominowani:  Wojciech Bonowicz: Pełne morze, Biuro Literackie;  Edward Pasewicz: Henry Berryman Pięśni, Kserokopia; Tomasz Różycki: Kolonie, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK; Marcin Świetlicki: Muzyka środka, Wydawnictwo A5)

PROZA: Wiesław Myśliwski: Traktat o łuskaniu fasoli, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
(pozostali nominowani: Andrzej Bart: Don Juan raz jeszcze, Wydawnictwo Literackie; Marian Pankowski: Bal wdów i wdowców, Korporacja Ha!art;  Magdalena Tulli: Skaza, Wydawnictwo W.A.B.; Witold Wedecki: Czarne rondo, Wydawnictwo W.A.B.)

ESEISTYKA: Krzysztof Środa: Projekt handlu kabardyńskimi końmi, Świat Literacki
(pozostali nominowani: Joanna Orska: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Wydawnictwo Universitas; Krzysztof Rutkowski:, Ostatni pasaż, Słowo/Obraz Terytoria; 
Andrzej Żbikowski: U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej - wrzesień 1939 - lipiec 1941, Żydowski Instytut Historyczny).

Specjalną "Nagrodę Osobną" za cykl uwieńczony powieścią "Skaza" otrzymała Magdalena Tulli (Wydawnictwo W.A.B.).

Uroczystość przyciągnęła do Muzeum Miasta wielu miłośników literatury, od nałogowych czytelników po znakomitych literaturoznawców. Po laudacjach wygłoszonych przez członków kapituły, odbywały się prezentacje filmów, w których wybitni aktorzy interpretowali fragmenty nagrodzonych książek (Anna Dymna, Piotr Adamczyk, Kinga Preis). 

Obszerna relacja z Gali Finałowej na www.nagrodaliterackagdynia.pl.
nagroda literacka Gdynia 2006 - statuetki foto. Łukasz Brodowicz

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

ikona