Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody Prezydenta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury PG

Regulamin nagrody

Dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury PG.

 

§ 1

Regulamin Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady tworzenia i przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

§ 2

Nagroda będzie przyznawana dorocznie i wręczana w dniu inauguracji roku akademickiego w Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.


 

§ 3

Kandydaci do nagrody zgłaszani są za pośrednictwem Dziekana w Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w terminie do 30 marca każdego roku w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby nominowanej do nagrody,
  2. dokładny tytuł pracy,
  3. uzasadnienie nominowania pracy do nagrody.
§ 4


Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta na wniosek kapituły Nagrody, składającej się z: Wiceprezydenta Miasta Gdyni - Marka Stępy, Członka Zarządu – Michała Gucia, Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Janusza Przybyszewskiego, Naczelnika Wydziału Urbanistyki – Marka Karzyńskiego.


§ 5

1. Wysokość Nagrody zabezpieczona jest w ramach budżetu miasta: 
  • Nagroda główna – 3000 zł
  • Dwa wyróżnienia po 1000 zł
2. Prezydent na wniosek kapituły może zdecydować o innym podziale środków przeznaczonych na nagrody.


§ 6

Z posiedzenia kapituły sporządzany jest protokół zawierający nazwiska nagrodzonych, podpisany przez uczestniczących w posiedzeniu członków.

ikona