Nagroda Literacka Gdynia

Laureaci Nagrody Literackiej Gdynia z roku 2008

Laureatów Nagrody Literackiej Gdynia 2008 w kategoriach poezja, proza oraz esej poznaliśmy w sobotę 14 czerwca 2008 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Gdyni, która była zwieńczenem nowej inicjatywy kulturalnej miasta zatytułowanej "Literaturomanie" - Dni Nagrody Literackiej Gdynia. 


Nagrodę otrzymali: 
Nagroda Literacka Gdynia 2008 - laureat w kategorii poezja Adam Wiedemann

W kategorii poezji Adam Wiedemman (u góry w momencie ogłoszenia werdyktu) za Pensum, wydane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Nominowali również byli: 
Miłosz Biedrzycki (MLB), Sofostrofa i inne wiersze, Wydawnictwo a5 
Zbigniew Machej, Wiersze przeciwko opodatkowaniu poezji, Biuro Literackie
Joanna Mueller, Zagniazdowniki, Wydawnictwo Zielona Sowa
Agnieszka Wolny-Hamkało, Spamy miłosne, Wydawnictwo a5

Nagroda Literacka Gdynia 2008 - laureat w kategorii proza, foto: Dorota Nelke
W kategorii proza - Marian Pankowski
  za "Ostatni zlot Aniołów", wydany przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Nominowali także byli: 
Małgorzata Szejnert, Czarny ogród, Wydawnictwo Znak
Bronisław Świderski, Asystent śmierci, Wydawnictwo W.A.B.
Anatol Ulman, Dzyndzylyndzy czyli postmortuizm, Wydawnictwo Alta Press 
Michał Witkowski, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Wydawnictwo W.A.B.Nagroda Literacka Gdynia 2008 - laureat w kategorii eseistyka Piot Matywiecki, foto: Dorota Nelkew kategorii eseistyka Piotr Matywiecki za "Twarz Tuwima", wydaną przez Wydawnictwo W.A.B.
Nominowali także byli: 
Andrzej Bieńkowski, Sprzedana muzyka, Wydawnictwo Czarne 
Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, Wydawnictwo Sic!
Andrzej Sosnowski, Najryzykowniej, Biuro Literackie
Marek Zaleski, Echa Idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, Wydawnictwo Universitas


Nagroda Literacka Gdynia 2008 - śpiewa Katarzyna Groniec, foto: Dorota NelkeLaureaci otrzymali statuetki w postaci kostki oraz nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. złotych. Galę prowadzoną przez Andrzeja Poniedzielskiego uświetnił występ Katarzyny Groniec. Wydarzenie było transmitowane na żywo przez TVP Gdańsk i retransmitowane przez TVP Kultura.

Nagroda Literacka Gdynia została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Zwycięzcy w trzech kategoriach - proza, poezja i eseistyka, otrzymują pamiątkowe statuetki - Kostki Literackie oraz po 50 tys. złotych. Wybór zarówno nominowanych, jak i laureatów to decyzje Kapituły Nagrody złożonej z wybitnych znawców i badaczy literatury, której przewodniczy prof. Piotr Śliwiński.
Rosnący status kolejnych ośrodków kulturalnych w kraju przynosi sztuce ogromne korzyści, bo w tej dziedzinie życia, jak w żadnej innej, istotna jest wielość i różnorodność inicjatyw. Za "Gdynią kulturalną" przemawia coraz więcej argumentów. Dość powiedzieć o festiwalach: Polskich Filmów Fabularnych, Globaltica (Kultury Świata), Heineken Open'er czy też o R@porcie (Polska Sztuka Współczesna) i jego Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej.
W nurt ten doskonale wpisuje się Nagroda Literacka Gdynia, która stanowi silny i trwały bodziec do wzmożonej aktywności w obrębie kultury, m.in. w postaci forum dyskusji o polskiej literaturze współczesnej. I to zarówno wśród pisarzy, wydawców jak i czytelników. Choć jest to podział bardzo umowny...


 

KAPITUŁA NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA

Nagroda Literacka Gdynia - logo 2008- prof. dr hab. Alina Brodzka-Wald - literaturoznawca, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, specjalności: historia i teoria literatury;
- dr hab. Marek Bieńczyk - prozaik, eseista, tłumacz Kundery i Ciorana, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN, współpracownik kwartalnika „L'atelier du roman" (Francja);
- dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UŁ - poeta, tłumacz, krytyk; wykłada współczesną literaturę angielską na uniwersytetach w Łodzi i Warszawie; jest członkiem zespołu redakcyjnego „Literatury na Świecie";
- Małgorzata Łukasiewicz - tłumaczka, eseistka, wybitny znawca kultury kręgu języka niemieckiego, stale współpracuje z „Literaturą na Świecie" i „Znakiem";
- Piotr Sommer - poeta i tłumacz współczesnej poezji amerykańskiej i angielskiej, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na świecie"; książkowe wybory wierszy Sommera ukazały się po angielsku, niemiecku i słoweńsku;
- dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW - historyk idei, socjolog, publicysta; stale współpracuje z „Przeglądem Politycznym", „Res Publiką", „Wprost", „Życiem Warszawy"; - dr hab. Piotr Śliwiński, prof. UAM - przewodniczący Kapituły, historyk i krytyk literacki, znawca i badacz poezji współczesnej; profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- Violetta Trella - sekretarz Kapituły, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.


foto: Dorota Nelke

ikona