Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2014

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się w sobotę 15 marca 2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.Do konkursu zgłoszono uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakDaria Herbasz uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego

Od wczesnych lat nauki w szkole podstawowej uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Jako uczennica gimnazjum rozpoczęła stałą współpracę z Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio poświęcając swój czas pacjentom. Angażowała się w różnorodne prace w szkole m.in. pomagając w sklepiku szkolnym, współorganizując festyny szkolne, koordynując liczne akcje charytatywne. Nadal współpracuje z hospicjum biorąc udział w akcji „Żonkil" i innych kwestach na rzecz placówki. Koordynuje szereg działań wolontariackich prowadzonych w szkoły takich jak : komórka na misje, zbiórka darów dla hospicjum dziecięcego, zbiórka funduszy w ramach pomocy dla Nigerii. Aktywnie działa zarówno w środowisku szkolnym, prezentując umiejętności i talenty w chórze, biorąc udział w zawodach sportowych, jednocześnie pracując na rzecz lokalnej wspólnoty parafialnej w Żelistrzewie.


Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakMikołaj Hyży uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego

Od dziesięciu już lat angażuje się w pomoc osobom potrzebującym. W 2004 roku podjął współpracę z Salezjańskim Stowarzyszeniem Wychowania Młodzieży, w ramach którego prowadzi kawiarenkę, zajęcia świetlicowe i sportowe, a także opiekuje się dziećmi i młodzieżą na wyjazdach letnich i zimowych. Udziela się również w Szkolnym Kole Caritas. Uczestniczył w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, zbiórce towarów żywnościowych „Kilo", kwestowaniu na rzecz hospicjum oraz Loterii Świątecznej. Odwiedzał dzieci w wejherowskim szpitalu oraz uczestniczył w zbiórkach odzieży i żywności.


Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakMateusz Idziaszek uczeń Gimnazjum nr 4

Systematycznie pomaga w Schronisku dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni Leszczynkach, organizuje imprezy okolicznościowe dla podopiecznych ośrodka i uczestniczy w przygotowywaniu półkolonii letnich i zimowych. Udziela się również w Klubie osiedlowym Apteka, pomagając dzieciom w nauce i spędzając z nimi wolny czas. W 2010 roku brał udział w zbiórce środków finansowych i rzeczowych na rzecz powodzian, kwestował również dla Związku Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności oraz dla Fundacji „Daj siebie innym". Ponadto współpracuje z Ojcami Franciszkanami, troszcząc się o ubogich i bezdomnych, m.in. pomaga w przygotowaniach corocznej wigilii dla kilkuset osób. Szczególnie chętnie, wręcz entuzjastycznie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Angażuje się w zbiórkę surowców wtórnych w ramach akcji Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie" oraz „Góra grosza" organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom.


Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakPatryk Kołodziejski uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego

W pomoc innym angażuje się od najmłodszych lat. Regularnie zbiera plastikowe nakrętki na różne cele, m.in. na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego chłopca, brał udział w akcji „Góra grosza". Należy do Związku Harcerstwa Polskiego, w ramach jego działalności opiekuje się młodszymi podczas obozów i zbiórek, prowadzi musztrę, gry terenowe, ćwiczenia na orientację, uczy wiązania węzłów i udzielania pierwszej pomocy. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, prezentując sylwetki ważnych dla Polski i regionów postaci historycznych, organizując spotkania dla uczczenia Święta Niepodległości czy uczestnicząc w rozwieszaniu flag. W roku 2012 był Wolontariuszem Miast Gospodarzy EURO 2012.


Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakMaja Robaszkiewicz uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego

Zaangażowana w działalność na rzecz pomocy innym. Przygotowywała charytatywne koncerty muzyczne Projektor i Gest o charakterze charytatywnym. Systematycznie udzielała korepetycji dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej, pomagała również jako wolontariusz w Akademii Dziecięcej na Politechnice Gdańskiej. W tym roku szkolnym została przewodniczącą wolontariatu i propaguje jego idee wśród rówieśników. Współorganizowała V edycję kompani „Biała Wstążka".


Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakAgata Warzała uczennica Technikum Ekonomicznego

Swoje pierwsze działania jako wolontariusz podjęła w II klasie gimnazjum. Angażuje się w różnorodne programy na terenie szkoły i poza nią. Brała udział w akcjach: „Szlachetna paczka", „Pomóż Gabrieli i innym - zostań potencjalnym dawcą szpiku", „Stop przemocy", „Godne dzieciństwo". Jest członkiem szkolnego koła PCK i „Klubu 8", pracowała na rzecz Fundacji DKMS, która pomaga osobom chorym na białaczkę w poszukiwaniu dawców szpiku kostnego. Systematycznie współpracuje z hospicjum „Św. Wawrzyńca" i hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań".


Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakAgnieszka Żołyńska uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego

Od wielu lat bierze aktywny udział w licznych akcjach charytatywnych: zbiórkach pieniędzy dla domu dziecka, zbieraniu nakrętek i makulatury, dostarczaniu zabawek do przedszkola oraz innych. Koordynowała akcje pomocy na rzecz głodujących w Nigerii i zbiórki darów dla Pomorskiego Hospicjum. Od 3 lat w Przedszkolu nr 46 ,, Jaś i Małgosia'' w Gdyni poświęca czas najmłodszym pomagając w codziennych czynnościach , czytając książki, bawiąc się i przygotowując z nimi występy. Przez wiele lat była zawodniczką Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej w Gdyni i odnosiła sportowe sukcesy.

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej CzarniakPatryk Kreft uczeń II klasy Technikum Mechanicznego w Gdyni. To on będzie reprezentował Gdynię podczas ogólnopolskiego etapu konkursu ,, 8 Wspaniałych''.
Od pięciu lat aktywnie działa przy parafialnym oddziale Caritas, a także w Szkolnym Kole Caritas. Jako uczeń gimnazjum uczestniczył w kilkudniowym pikniku dla osób niepełnosprawnych, podczas którego opiekował się chorym chłopcem. Brał udział w występach teatralnych, których celem była zbiórka funduszy na leczenie chorej koleżanki .Jako członek grupy teatralnej organizował zbiórki pieniędzy na dożywianie dzieci w szkołach. Jest także miłośnikiem kultury kaszubskiej, którą propaguje występując w zespole wokalnym i teatralnym, odwiedzając między innymi Domy Pogodnej Starości i Domy Dziecka oraz występując na różnego rodzaju imprezach charytatywnych , którym towarzyszy zbiórka pieniędzy. W bieżącym roku szkolnym zaangażował się w akcję „Być jak Święty Mikołaj", podczas której kwestował artykuły spożywcze i pieniądze dla ubogich rodzin wpieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koordynuje również działania wolontaryjne dotyczące: pomocy hospicjum dziecięcemu, zbiórki nakrętek na zakup wózka dla niepełnosprawnego chłopca, akcji sms'owej na rzecz pomocy Nigerii. Wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez kwestowanie, współorganizowanie sztabu, jak również artystycznie w ramach zespołu muzycznego ,, To i Owo''. Ponadto od początku nauki w Zespole Szkół Mechanicznych pomaga kolegom w nauce geografii, j. polskiego oraz przedmiotów zawodowych. Angażuje się w działalność ekologiczną.

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Wyróżnienia otrzymały: Monika Brodowska uczennica Technikum Ekonomicznego, Paulina Kubala uczennica Gimnazjum nr 2 i Monika Kułakowska uczennica Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu. 


Nominowali
w konkursie byli:
- Wiktoria Adamczyk uczennica Gimnazjum nr 10
- Nicole Bejer uczennica Gimnazjum nr 17
- Kamila Boluk-Sobolewska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
- Paulina Boyke uczennica Gimnazjum nr 4
- Dagmara Czerwionka uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych
- Aleksandra Górska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
- Natalia Jasińska uczennica I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
- Katarzyna Kaźmierczak uczennica Technikum Ekonomicznego
- Martyna Kępska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
- Anna Piotrowska uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko -Gastronomicznych
- Natalia Pruszyńska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
- Weronika Pryczkowska uczennica X Liceum Ogólnokształcącego
- Marta Radwan-Wińska uczennica Gimnazjum nr 24
- Mikołaj Soboczyński uczeń Technikum Transportowego
- Kamil Sowiński uczeń V Liceum Ogólnokształcącego
- Ewa Śliwińska uczennica III Liceum Ogólnokształcącego
- Łukasz Wachowiak uczeń I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
- Anna Wąż uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
- Julia Witoszyńska uczennica Gimnazjum nr 16
- Kinga Żerdziewska uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ uczniów Gimnazjum nr 4.

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot. Maciej Czarniak

fot. Maciej Czarniak