Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2014

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się w sobotę 15 marca 2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni.


Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.

Do konkursu zgłoszono uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.

 • Daria Herbasz, uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego
  • Od wczesnych lat nauki w szkole podstawowej uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Jako uczennica gimnazjum rozpoczęła stałą współpracę z Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio poświęcając swój czas pacjentom. Angażowała się w różnorodne prace w szkole m.in. pomagając w sklepiku szkolnym, współorganizując festyny szkolne, koordynując liczne akcje charytatywne. Nadal współpracuje z hospicjum biorąc udział w akcji „Żonkil" i innych kwestach na rzecz placówki. Koordynuje szereg działań wolontariackich prowadzonych w szkoły takich jak : komórka na misje, zbiórka darów dla hospicjum dziecięcego, zbiórka funduszy w ramach pomocy dla Nigerii. Aktywnie działa zarówno w środowisku szkolnym, prezentując umiejętności i talenty w chórze, biorąc udział w zawodach sportowych, jednocześnie pracując na rzecz lokalnej wspólnoty parafialnej w Żelistrzewie.
 • Mikołaj Hyży, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego
  • Od dziesięciu już lat angażuje się w pomoc osobom potrzebującym. W 2004 roku podjął współpracę z Salezjańskim Stowarzyszeniem Wychowania Młodzieży, w ramach którego prowadzi kawiarenkę, zajęcia świetlicowe i sportowe, a także opiekuje się dziećmi i młodzieżą na wyjazdach letnich i zimowych. Udziela się również w Szkolnym Kole Caritas. Uczestniczył w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, zbiórce towarów żywnościowych „Kilo", kwestowaniu na rzecz hospicjum oraz Loterii Świątecznej. Odwiedzał dzieci w wejherowskim szpitalu oraz uczestniczył w zbiórkach odzieży i żywności.
 • Mateusz Idziaszek uczeń Gimnazjum nr 4
  • Systematycznie pomaga w Schronisku dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni Leszczynkach, organizuje imprezy okolicznościowe dla podopiecznych ośrodka i uczestniczy w przygotowywaniu półkolonii letnich i zimowych. Udziela się również w Klubie osiedlowym Apteka, pomagając dzieciom w nauce i spędzając z nimi wolny czas. W 2010 roku brał udział w zbiórce środków finansowych i rzeczowych na rzecz powodzian, kwestował również dla Związku Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności oraz dla Fundacji „Daj siebie innym". Ponadto współpracuje z Ojcami Franciszkanami, troszcząc się o ubogich i bezdomnych, m.in. pomaga w przygotowaniach corocznej wigilii dla kilkuset osób. Szczególnie chętnie, wręcz entuzjastycznie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Angażuje się w zbiórkę surowców wtórnych w ramach akcji Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie" oraz „Góra grosza" organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom.
 • Patryk Kołodziejski uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego
  • W pomoc innym angażuje się od najmłodszych lat. Regularnie zbiera plastikowe nakrętki na różne cele, m.in. na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego chłopca, brał udział w akcji „Góra grosza". Należy do Związku Harcerstwa Polskiego, w ramach jego działalności opiekuje się młodszymi podczas obozów i zbiórek, prowadzi musztrę, gry terenowe, ćwiczenia na orientację, uczy wiązania węzłów i udzielania pierwszej pomocy. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, prezentując sylwetki ważnych dla Polski i regionów postaci historycznych, organizując spotkania dla uczczenia Święta Niepodległości czy uczestnicząc w rozwieszaniu flag. W roku 2012 był Wolontariuszem Miast Gospodarzy EURO 2012.
 • Maja Robaszkiewicz uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
  • Zaangażowana w działalność na rzecz pomocy innym. Przygotowywała charytatywne koncerty muzyczne Projektor i Gest o charakterze charytatywnym. Systematycznie udzielała korepetycji dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej, pomagała również jako wolontariusz w Akademii Dziecięcej na Politechnice Gdańskiej. W tym roku szkolnym została przewodniczącą wolontariatu i propaguje jego idee wśród rówieśników. Współorganizowała V edycję kompani „Biała Wstążka".
 • Agata Warzała, uczennica Technikum Ekonomicznego
  • Swoje pierwsze działania jako wolontariusz podjęła w II klasie gimnazjum. Angażuje się w różnorodne programy na terenie szkoły i poza nią. Brała udział w akcjach: „Szlachetna paczka", „Pomóż Gabrieli i innym - zostań potencjalnym dawcą szpiku", „Stop przemocy", „Godne dzieciństwo". Jest członkiem szkolnego koła PCK i „Klubu 8", pracowała na rzecz Fundacji DKMS, która pomaga osobom chorym na białaczkę w poszukiwaniu dawców szpiku kostnego. Systematycznie współpracuje z hospicjum „Św. Wawrzyńca" i hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań".
 • Agnieszka Żołyńska uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego
  • Od wielu lat bierze aktywny udział w licznych akcjach charytatywnych: zbiórkach pieniędzy dla domu dziecka, zbieraniu nakrętek i makulatury, dostarczaniu zabawek do przedszkola oraz innych. Koordynowała akcje pomocy na rzecz głodujących w Nigerii i zbiórki darów dla Pomorskiego Hospicjum. Od 3 lat w Przedszkolu nr 46 ,, Jaś i Małgosia'' w Gdyni poświęca czas najmłodszym pomagając w codziennych czynnościach , czytając książki, bawiąc się i przygotowując z nimi występy. Przez wiele lat była zawodniczką Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej w Gdyni i odnosiła sportowe sukcesy.
 • Patryk Kreft uczeń II klasy Technikum Mechanicznego w Gdyni. To on będzie reprezentował Gdynię podczas ogólnopolskiego etapu konkursu ,, 8 Wspaniałych''.
  • Od pięciu lat aktywnie działa przy parafialnym oddziale Caritas, a także w Szkolnym Kole Caritas. Jako uczeń gimnazjum uczestniczył w kilkudniowym pikniku dla osób niepełnosprawnych, podczas którego opiekował się chorym chłopcem. Brał udział w występach teatralnych, których celem była zbiórka funduszy na leczenie chorej koleżanki .Jako członek grupy teatralnej organizował zbiórki pieniędzy na dożywianie dzieci w szkołach. Jest także miłośnikiem kultury kaszubskiej, którą propaguje występując w zespole wokalnym i teatralnym, odwiedzając między innymi Domy Pogodnej Starości i Domy Dziecka oraz występując na różnego rodzaju imprezach charytatywnych , którym towarzyszy zbiórka pieniędzy. W bieżącym roku szkolnym zaangażował się w akcję „Być jak Święty Mikołaj", podczas której kwestował artykuły spożywcze i pieniądze dla ubogich rodzin wpieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koordynuje również działania wolontaryjne dotyczące: pomocy hospicjum dziecięcemu, zbiórki nakrętek na zakup wózka dla niepełnosprawnego chłopca, akcji sms'owej na rzecz pomocy Nigerii. Wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez kwestowanie, współorganizowanie sztabu, jak również artystycznie w ramach zespołu muzycznego ,, To i Owo''. Ponadto od początku nauki w Zespole Szkół Mechanicznych pomaga kolegom w nauce geografii, j. polskiego oraz przedmiotów zawodowych. Angażuje się w działalność ekologiczną.
 • Wyróżnienia otrzymały:
  • Monika Brodowska, uczennica Technikum Ekonomicznego,
  • Paulina Kubala, uczennica Gimnazjum nr 2
  • i Monika Kułakowska, uczennica Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu. 

Nominowali
w konkursie byli:
 • Wiktoria Adamczyk uczennica Gimnazjum nr 10
 • Nicole Bejer uczennica Gimnazjum nr 17
 • Kamila Boluk-Sobolewska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
 • Paulina Boyke uczennica Gimnazjum nr 4
 • Dagmara Czerwionka uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych
 • Aleksandra Górska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
 • Natalia Jasińska uczennica I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • Katarzyna Kaźmierczak uczennica Technikum Ekonomicznego
 • Martyna Kępska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
 • Anna Piotrowska uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko -Gastronomicznych
 • Natalia Pruszyńska uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
 • Weronika Pryczkowska uczennica X Liceum Ogólnokształcącego
 • Marta Radwan-Wińska uczennica Gimnazjum nr 24
 • Mikołaj Soboczyński uczeń Technikum Transportowego
 • Kamil Sowiński uczeń V Liceum Ogólnokształcącego
 • Ewa Śliwińska uczennica III Liceum Ogólnokształcącego
 • Łukasz Wachowiak uczeń I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • Anna Wąż uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego
 • Julia Witoszyńska uczennica Gimnazjum nr 16
 • Kinga Żerdziewska uczennica Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ uczniów Gimnazjum nr 4.

 • ikonaOpublikowano: 08.10.2014 00:00
 • ikona

  Autor: Michał Kowalski (2011)

 • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2023 09:38
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona