Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników

Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników w 2017 roku

Gdyńscy pracownicy pomocy społecznej swoje święto uczcili we wtorek, 21 listopada, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Ci, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Gdyni. W imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wręczył je Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Nagrodę prezydenta Gdyni w kategorii pracownik administracji otrzymała Aleksandra Pakólska, kierownik Zespołu ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych MOPS w Gdyni za szczególny wkład w rozwój gdyńskiego systemu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami  oraz promowanie gdyńskich rozwiązań na poziomie regionalnym.
 
Natomiast w kategorii pracownik socjalny roku 2017 uhonorowano Anetę Mielewczyk z Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1. doceniono ją za realizację pracy socjalnej pełnej otwartości oraz skuteczność w animowaniu i integracji środowiska lokalnego, w szczególności w działaniach na rzecz gdyńskich seniorów i ich rodzin.

ikona