Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2005/2006

Prezydent Gdyni po raz czternasty przyznał 35 stypendiów uczniom i studentom. Stypendia przeznaczone są dla wyróżniających się w nauce i w działalności twórczej na rzecz Miasta: uczniów, stałych mieszkańców Gdyni - uczących się w gdyńskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub w równorzędnych szkołach artystycznych w Trójmieście; dla studentów oraz dla młodzieży pochodzenia polskiego podejmującej naukę lub studia w szkołach gdyńskich i uczelniach Trójmiasta.

Stypendia przyznawane są uczniom- laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych; finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; oraz tym, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce lub legitymują się osiągnieciami z wybranej dziedziny i ujawniają szczególne uzdolnienia bądź aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska rówieśnicze.

Stypendia przyznawane są studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce (w tym wyniki osiągane przez młodzież ze Wschodu podczas nauki w krajach rodzinnych), legitymujących się udziałem w programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywającym dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, uczestnikom konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, oraz tym, którzy aktywnie działają w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach samokształceniowych.

Oto stypendyści Miasta Gdyni 2005/2006:

I. Uczniowie szkół podstawowych:
1.
   Jaroszuk Jan; SP-18, VI kl.
2.   Zając Tomasz; SP-18, VI kl.
3.   Szyc Mikołaj; SP-18, V kl.
4.   Rapacki Marcin; SP-18, VI kl.
5.   Fularczyk Cezary; SP-37, kl V

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
1.   Milczek Jan Kanty; GM-24, I kl.
2.   Grzegorczyk Marcin Miłosz; ZOSM I i II St. Gdańsk, I kl.
3.   Małachowska Paulina; GM-9, kl. III
4.   Krogulecki Michał; GM-1, kl. II;
5.   Mordel Agata; GM-13, kl.III;

III. Uczniowie szkół ponadpodst./ponadgimn.:
1.   Szreder Patryk; Tech. ZSE-A, IVkl.
2.   Kallas Jakub; III LO, II kl.
3.   Przeździecki Tomasz; III LO, II kl.
4.   Śmietanka Wojciech; III LO, II kl.
5.   Herdzik Krzysztof; VI LO, I kl.
6.   Szutenberg Aleksandra; VII LO, III kl.
7.   Mitrosz Joanna; VII LO, II kl.
8.   Palacz Michał; III LO, III kl.
9.   Cybulska Daria; III LO, II kl.
10. Sibora Rosanna; III LO, III kl.

IV. Studenci:
1.   Różańska Marta; Ak.Muz.; IV r.
2.   Gliniecki Bartłomiej; UG, IV r.
3.   Białek Marcin; UG, V r.;
4.   Sikora - Dziadziuszko Karolina; Ak.Muz.,V r.
5.   Russjan Arkadiusz; AMG, VI r.
6.   Szymanowska Hanna; UG, V r.
7.   Sitek Emilia; UG, V r.
8.   Bukowski Marcin, Gd. Semin. Duch.; III r.
9.   Michalski Marcin, UW, III r.
10. Wasik Anita, ASP, IV r.
11. Nowicki Marek, PG, IV r.

V. Studenci ze Wschodu:
1.
   Tulickaite Vilija; UG, IV r.
2.   Jarmolovic Radislav; AWFiS., I r.
3.   Matusevic Ana; UG, IVr.
4.   Rybkina Ala; UG, IIr.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w poniedziałek 7 listopada 2005 r. w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Legionów 27.

ikona