Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2008/2009

W czwartek 23 października 2008 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył najlepszym 84 uczniom i studentom stypendium na rok szkolny 2008/2009. Od 16 już lat samorząd gdyński przyznaje stypendia uczniom i studentom wyróżniającym się nie tylko wysokimi wynikami w nauce, ale także osiągnięciami pozaszkolnymi m.in. udziałem w olimpiadach, konkursach czy projektach naukowych. Oprócz tego wymogiem jest, aby stypendysta był stałym mieszkańcem Gdyni lub był pochodzenia polskiego ze Wschodu i uczył się w gdyńskich lub trójmiejskich placówkach oświatowych.

Po raz pierwszy gdyńska młodzież otrzymała także stypendia sportowe i artystyczne. Stypendium sportowe są przyznawane przede wszystkim osobom, które są członkami Kadry Narodowej w jednej z dziedzin sportu lub są zwycięzcami turniejów sportowych - krajowych lub międzynarodowych. Z kolei, stypendium artystyczne przyznawane jest uczniom lub studentom, którzy są laureatami konkursów z dziedziny kultury i sztuki.

Kwoty stypendiów mieszczą się w granicach od 150 zł (dla uczniów szkół podstawowych) do 350 zł (dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu). Pieniądze będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Warto dodać, że wnioski o stypendia mogą składać m.in. sami zainteresowani, rodzice, dyrektorzy szkół czy organizacje społeczne. Wnioski o są przyjmowane do 5 września każdego roku, a dla studentów termin ten mija 5 października każdego roku.

Stypendyści Miasta Gdyni na rok szkolny 2008/2009:

I. Uczniowie szkól podstawowych :

1.   Piotr Bielang; SP 6, V kl.;
2.   Piotr Choma; SP23, VI kl.;
3.   Wiktoria Dołębska; SP13, VI kl.;
4.   Paweł Milczek SP18, VI kl.;
5.   Klaudia Miotk; SP 39, V kl.;
6.   Jakub Misterka; SP18, VI kl.;
7.   Joanna Muszyńska; SP 12, V kl;
8.   Julianna Schmidt; SP 13, VI kl.;
9.   Szymon Sucajtys; SP18, VI kl.;
10. Joanna Cichowska; GM 15; III kl.;
11. Łukasz Daszkiewicz; GM 17, III kl.;
12. Marcelina Frąckowiak; GM 15, III kl.;
13. Marcin Korecki; GM 24, I kl.;
14. Michał Kowalewski; GM 24, I kl.;
15. Konrad Kuźmiński; GM 1, III kl.;
16. Wojciech Labuda; GM 24, II kl.;
17. Paulina Skrundź; GM 8, I kl.;
18. Paweł Smela; GM 8, I kl.;
19. Artur Bandura; LO Jezuitów, I kl.;
20. Michał Banacki; VI LO, II kl.;
21. Mateusz Berent; III LO, I kl.;
22. Daria Biernacka; III LO, I kl.;
23. Bartosz Czajkowski; VI LO, I kl.;
24. Paweł Czarnecki; III LO, III kl.;
25. Adam Czoska; ZSZ 1, II kl.;
26. Jagoda Gajowniczek; LO Jezuitów, III kl.;
27. Wojciech Kokot; LO Jezuitów, III kl.;
28. Natalia Korcz; VI LO, I kl.;
29. Paweł Konieczka; III LO, I kl.;
30. Michał Krogulecki; VI LO, II kl.;
31. Martyna Migdał; Technikum Ekonomiczne, IV kl.;
32. Sylwia Mikołajczuk; III LO, I kl.;
33. Bartosz Moszczeński; III LO, III kl.;
34. Anna Nawojczyk; I Akadem. LO, III kl.;
35. Marcin Oleś; LO Jezuitów, III kl.;
36. Magdalena Płocke; LO Jezuitów, kl. II;
37. Michał Tarkowski; LO Jezuitów, III kl.;
38. Maciej Wencel; III LO, III kl.;
39. Bartłomiej Wiśniewski; III LO., II kl.;
40. Marcin Zienkiewicz; VI LO, III kl.;

II. Studenci:
1.   Martyna Adamczak; UG; IIr.; W. Filologiczno-Historyczny;
2.   Paweł Barbarski; UG; Vr. W. Matematyki, Fizyki i Informatyki;
3.   Jadwiga Bodzińska UG; III r.; W. Filologiczno-Historyczny;
4.   Łukasz Budyńko; PG; II r.; W. Chemii;
5.   Tadeusz Dixa; A. Muzyczna; IVr.;W. Dyrygentury i Kompozycji;
6.   Paulina Jabłonowska; UG; V r.; W. Prawa i Administracji;
7.   Bartosz Kaczkowski; UJ; Vr.; W. Filozofii;
8.   Karol Kisiel; Akademia Muzyki i Teatru w Tallinie; I r.;
9.   Joanna Kulas; UW; IVr.;Kolegium Międzywydz. Indyw. St. Hum;
10. Marcin Markiewicz; UG; V r. W. Mat., Fizyki i Informatyki;
11. Anna Michalska; UW; III r.; W. Matem. i Informatyki;
12. Mirosław Michalski; UW; I r.; W. Matem., Inform. I Mechaniki;
13. Joanna Mitrosz; AWFiS; II r.; Kierunek: Sport;
14. Anna Musiał; AWFiS; IV r.; W. Turystyki i Rekreacji;
15. Jakub Oller; PW; Ir.; W. Mechaniki, Energetyki I Lotnictwa;
16. Magdalena Pinker; UW; IV r.; W. Orientalistyczny;
17. Aleksandra Prusinowska; ASP.; IV r.; W. Malarstwa;
18. Bartosz Regent; AMG.; V r.; W. Lekarski; Aleksandra Szlejf AMG; I r.; W. Pielęgniarski;
19. Wojciech Śmietanka;UW; IIr.; W. Matem. i Informat;
20. Dariusz Świerzb; AMW; I r., W. Nawigacji i Uzbrojenia Okręt;
21. Hanna Wojewódka; UG, III r.; W. Matem., Fizyki i Inform;

III. Studenci pochodzenia polskiego ze Wschodu:
1.   Alina Ciunović; AMG, IIr.; W. Lekarski;
2.   Radislav Jarmolowic; AWFiS, IV r.; W. Turystyki;
3.   Robert Juchnevic; PG, IV r.; W. Architektury i Urbanistyki;
4.   Eugenia Siczenko; LO Jezuitów, III kl.
5.   Helena Żeludok; LO jezuitów, II kl.

IV. Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia artystyczne:
1. 
  Dominika Dawidowska SP 23, III kl; Szkoła Muzyczna I i II st., III kl.,
2.   Marcin Grzegorczyk Ogólnokształcąca SM I i II st. w Gdańsku, X kl.,
3.   Michał Guzik; SP 40, VI kl. / Sz. Muzyczna I i II st., VI kl.;
4.   Marek Polgert; ZSZ Nr 2, Zasad. Szkoła Zawodowa Nr 4, III kl.;
5.   Aleksandra Pykacz; VI LO, II kl, / Sz. Muzyczna I i II st., V kl.;
6.   Karina Sosnowska SP 16, IV kl., /Sz. Muzyczna I i II st., IV kl.;
7.   Tomasz Zając; GM 24, III kl., /Sz. Muzyczna I i II st., III kl.

V. Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia sportowe:
1.   Joanna Gładkowska; ZSO Nr 5, XIV LO, I kl.;
2.   Marta Koczkowska, ZSSO, VII LO, II kl.;
3.   Konrad Lipski, ZSSO, Sportowe GM Nr 9, I kl.;
4.   Anastazja Lewandowska; ZSO Nr 2, II kl.;
5.   Paulina Małachowska; ZSSO, VII LO, III kl.;
6.   Kaja Pabisiak; ZSSO, Sportowe GM Nr 9, III kl.;
7.   Angelika Paradowska; ZSSO, VII LO, I kl.;
8.   Magda Pawłowska; VI LO, I kl.;
9.   Bartosz Samp; ZSO Nr 5, XIV LO, III kl.;
10. Jakub Szymański; Sz. Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, I kl.

ikona