Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2008 roku

• Dagmara Płaza – Opacka – dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Wykazała się ogromną skutecznością działania, profesjonalizmem i kompetencjami przy realizacji projektu otwarcia Muzeum Miasta Gdyni - pierwszego w powojennej Polsce muzeum zbudowanego od podstaw. Jej ogromny wkład pracy pozwolił na stworzenie interaktywnej placówki, w której historia pokazywana jest w nowoczesny sposób.

• Dariusz Małszycki – starszy kustosz Muzeum Miasta Gdyni, kierownik Działu Dokumentacji Historii Miasta i Portu. Od wielu lat prowadzi i nadzoruje zbiór ikonograficzny w Muzeum. Jest autorem i współautorem wielu zrealizowanych w Muzeum wystaw historycznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach muzealnych, występując na nich z referatami i komunikatami.  

• Marcin Szerle – adiunkt muzealny Muzeum Miasta Gdyni. Pracownik Działu Naukowego – Edukacyjnego, w którym zajmuje się przygotowywaniem materiałów informacyjnych. Jest przewodnikiem muzealnym nawiązującym bardzo dobry kontakt ze zwiedzającymi. Autor artykułów z zakresu historii Gdyni.

• Irena Wlizło – kwalifikowany opiekun ekspozycji Muzeum Miasta Gdyni. Jest osobą samodzielną, szybką, chętnie podejmującą prace związane z przygotowaniem wystaw. Współpracuje z zespołem merytorycznym i administracyjnym, a zgłaszane przez nią uwagi wpływają na poprawę obsługi gości Muzeum.

• Walter Pater – kierownik Działu Dokumentacji i Opracowań Muzeum Marynarki Wojennej. Jest współautorem 2 książek poświęconych Marynarce Wojennej oraz autorem ponad 300 artykułów o tematyce marynistycznej i militarnej. Należy do grona najbardziej aktywnych i wybitnych historyków Polskiej Marynarki Wojennej, a jego twórczość przyczyniła się do odkrycia wielu kart morskiej historii Polski.

• Andrzej Jankowicz – kierownik Działu Wystawienniczego Muzeum Marynarki Wojennej. Zajmuje się utrzymaniem terenu Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego znajdującego się pry gdyńskiej plaży. Dzięki jego wysiłkom oraz inwencji Muzeum MW zorganizowało ponad 90 wystaw.

• Leszek Wiktorowicz – kapitan żeglugi wielkiej, budowniczy i wieloletni komendant „Daru Młodzieży”, obecnie dowódca „Daru Pomorza”. Brał udział w wielu „Operacjach Żagiel”. Człowiek-legenda, ale o skromności wprost proporcjonalnej do własnych osiągnięć. Dowcipny kompan, wymagający, ale sprawiedliwy kapitan.   

Wręczenie nagród z okazji Dnia Muzealnika odbyło się 27 maja 2008 r. w Muzeum Miasta Gdyni. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 2500 zł brutto.

ikona