Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2013 roku

17 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Muzealnika. Pracownicy gdyńskich placówek muzealnych spotkali się w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni. Najbardziej zasłużeni i wyróżniający się Muzealnicy zostali nagrodzeni przez Prezydenta Wojciecha Szczurka coroczną Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika.

Nagrodami zostali uhonorowani:

Janusz Lewandowski
z Centralnego Muzeum Morskiego – za rzetelność i wyjątkową troskę o bezpieczeństwo statku-muzeum „Dar Pomorza”;

Danuta Rudzińska z Centralnego Muzeum Morskiego – za sumienność i zaangażowanie w pracy na statku-muzeum „Dar Pomorza”;

Zdzisław Kryger z Muzeum Marynarki Wojennej – za wysiłki włożone w otwarcie nowej siedziby oraz wystawy stałej Muzeum;

Beata Kuberna z Muzeum Miasta Gdyni – za entuzjazm, solidność i szczególną umiejętność pracy zespołowej;

Barbara Kulpa z Muzeum Miasta Gdyni – za zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz Muzeum;

Dariusz Małszycki z Muzeum Miasta Gdyni – za wysokie kompetencje oraz zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnej oferty Muzeum;

Marzena Markowska z Muzeum Miasta Gdyni – za kreatywność i skuteczność w zabieganiu o dodatkowe środki dla Muzeum;

Andrzej Wronka z Okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” – za wzorową, pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz promowania Marynarki Wojennej, kultury morskiej i narodowego dziedzictwa morskiego.

  • ikonaOpublikowano: 20.06.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona