Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2007/2008

31 października 2007 r.  w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczane zostały stypendia naukowe dla uczniów i studentów z Gdyni. W sumie rozdanych zostało 65 stypendiów na łączoną kwotę 162 500 zł. Są to stypendia całoroczne. Otrzymali je: 

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza stypendium, fot. M.Omachel-Kwidzińska (pion)I. Uczniowie szkół podstawowych:
10 równych stypendiów w kwocie: 150 zł na jednego ucznia/miesiąc, przez 10 miesięcy.
1.   Lemka Jakub; SP-18, VI kl
2.   Sucajtys Szymon; SP-18, V kl.;
3.   Ryta Kamil; SP-18, VI kl.;
4.   Choma Piotr; SP-23, V kl.;
5.   Kowalewski Michał; SP-23, VI kl.;
6.   Zając Kaja; SP-26, VI kl.;
7.   Zięba Maciej; SP-47, VI kl.;
8.   Topolniak Magdalena; SP-28, VI kl;
9.   Kupper Tomasz; SP-31, V kl.;
10. Studencki Tomasz; Katol.SP, IV kl.;

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
10 równych stypendiów w kwocie: 200 zł na jednego ucznia/miesiąc, przez 10 miesięcy.
1.   Szyc Mikołaj; GM-24, I kl.;
2.   Wojtych Tadeusz; GM-24, I kl.;
3.   Labuda Wojciech; GM-24, I kl.;
4.   Kamedulski Bartosz; GM-1; II kl.;
5.   Kluk Oliwia; GM-3, III kl.;
6.   Biernacka Daria; GM-8, III kl.;
7.   Cichowska Joanna; GM-15, II kl.;
8.   Jakusz Anna; GM-18, III kl.;
9.   Fularczyk Paulina; GM-20, III kl.;
10. Polak Justyna; GM-22 w Gdańsku, III kl.;

III. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
20 równych stypendiów w kwocie: 250 zł na jednego ucznia/miesiąc, przez 10 miesięcy.
1.     Wiśniewski Bartłomiej; III LO, I kl.;
2.     Werdon Małgorzata; III LO, I kl.;
3.     Kochański Kajetan; III LO, I kl.;
4.     Fenczyszyn Tomasz; VI LO, I kl.;
5.     Banacki Michał; VI LO, I kl.;
6.     Stachura Sabina; VI LO, I kl.;
7.     Ukarma-Malaga Bartosz; VI LO, I kl.;
8.     Koczkowska Marta; VII LO, I kl.;
9.     Płocke Magdalena ; OLJ., I kl.;
10.  Łągiewska Magdalena; II LO, II kl.;
11.  Kostuch Natalia; II LO, III kl.;
12.  Aszendorf Zofia; III LO, III kl.;
13.  Baranowski Wojciech; III LO, III kl.,
14.  Cybulski Marcin; III LO, III kl.,
15.  Świerzb Dariusz; V LO, III kl.;
16.  Herdzik Krzysztof; VI LO, III kl.;
17.  Tessmer Katarzyna; VI LO, III kl.;
18.  Kurowski Damian; XIII LO, II kl.;
19.  Małachowska Paulina; VII LO, kl. II;
20.  Mikołajczyk Kamil; Tech. Gastr., II kl.;

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza stypendium, fot. M.Omachel-Kwidzińska (pion)
IV. Studenci:
20 równych stypendiów w kwocie: 300 zł na jednego studenta/miesiac, przez 10 miesięcy
1.   Karolina Kuraś; UG; Wydz. Filologiczno-Historyczny; IVr.
2.   Bodzińska Jadwiga; UG; Wydz. Filologiczno-Historyczny; Vr.
3.   Barbarski Paweł; UG; Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki; IVr.;
4.   Markiewicz Marcin; UG; Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki; IVr.;
5.   Kaczkowski Bartosz; UJ; Wydz. Filozoficznego; IVr.;
6.   Treppa Tomasz; UJ; Wydz. Filozoficznego; IIIr.;
7.   Michalski Marcin; UW; Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Vr.;
8.   Bąk Agata; UMK; Wydz. Nauk Historycznych; IVr.;
9.   Dudojć Piotr; PG; Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej;        IIIr.;
10. Regent Bartosz; AMG; Wydz. Lekarskiego;IVr.;
11. Kisiel Karol; A.Muz.; W. Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i        Rytmiki; Vr.;
12. Dixa Tadeusz; A. Muz.; W. Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki;        Vr.;
13. Rogala Magdalena; AMW; Instytut Nauk Społecznych; IVr.;
14. Chojnacka Magdalena; AMW; Instytut Nauk Społecznych; Vr.;
15. Kokot Magdalena; UG; Wydz. Nauk Społecznych; Ir.;
16. Śmietanka Wojciech; UW; Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki;        Ir.;
17. Daszkiewicz Karol; PG; Wydz. Inżynierii Lądowej i Środowiska; Ir.;
18. Budyńko Łukasz; PG; Wydz. Chemicznego; Ir.;
19. Łącki Maciej; PG; Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Ir.;
20. Kallas Jakub; Universite Paris 6; Wydz. Matematyczny; Ir.;

V. Studenci pochodzenia polskiego ze Wschodu:
5 równych stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego ze wschodu w kwocie: 350 zł na jednego studenta/miesiąc, przez 10 miesięcy.
1.   Jarmolowic Radislav; AWFiS., Wydz. Turystyki i Rekreacji; III r.;
2.   Rybkina Ala; UG, Wydz. Filologiczno-Historyczny; IVr.;
3.   Zarzecka Żana; UG, Wydz. Filologiczno-Historyczny; Vr.;
4.   Juchniewicz Zbigniew; UG, Wydz. Ekonomicznego; Vr.;
5.   Juchniewicz Robert; PG, Wydz. Architektury; III r.;

Stypendia przyznaje Komisja Konkursowa w składzie: prof. Jerzy  Cyberski, prof. Aurelia Polańska, Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Przyborowska, wiceprzewodniczący  Rady Miasta Jerzy Miotke, prezydent Wojciech Szczurek i wiceprezydent Ewa Łowkiel.

Uczniowie i studenci ubiegający się o stypendium muszą mieć bardzo dobre wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia (np. udział w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych, doskonałe wyniki sportowe).

W tym roku wnioski o stypendia złożyło 235 osób, z których 65 otrzymało stypendia. 

 

Stypendnia Miasta Gdyni, fot. M.Omachel-Kwidzińska (scena pioziom)


Stypendia Miasta Gdyni, fot. M.Omachel-Kwidzińska (widownia poziom)

foto:  Małgorzata Omachel-Kwidzińska

ikona