Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2007 roku

• Marzena Markowska – starszy kustosz muzealny, pracownik Działu Dokumentacji Historii Miasta i Portu. W ciągu kilku lat zdobyła duże doświadczenie i wykazała się zdolnościami w budowaniu elementów scenografii i aranżacji wystaw muzealnych.

• Monika Zakroczymska - kustosz muzealny. Pracownik Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni od 2000 roku. Od początku prowadzi prace zmierzające do utworzenia samodzielnej pracowni konserwatorskiej, w nowej siedzibie Muzeum.

• Barbara Kulpa – główna księgowa MMG. Staż zawodowy 32 lata pracy, w tym na stanowisku głównej księgowej – 14 lat. Jest sumiennym, dokładnym pracownikiem, wywiązującym się ze swoich obowiązków.

• Mariola Mokszyńska - Kierownik Działu Administracji i Kadr. Ma 34 letni staż pracy. Umiejętnie utrzymuje właściwa atmosferę i dyscyplinę pracy zespołu, ustala hierarchię ważności wykonywanych zadań.

• Dr Leonard Wieliczko - kierownik Biura Okrętowego CMM. Nadzoruje stan techniczny wszystkich statków CMM, a w szczególności statku-muzeum „Dar Pomorza”. W wykonywaniu tych zadań wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem.

• Kmdr. por. Jerzy Łubkowski – dowódca ORP „Błyskawica” . Od ponad 15 lat służby na niszczycielu ORP „Błyskawica” przyczynił się do ukształtowania właściwego oblicza okrętu.

Wręczenie nagród z okazji Dnia Muzealinika odbyło się 14 maja 2007 r. w Klubie „Riwiera”. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 2500 zł brutto.

ikona