Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2010

Finał IX gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się w sobotę 6 marca 2010 r. w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Władysława IV 58.

W tym roku po raz dziewiąty Gdynia była organizatorem lokalnej edycji konkurs „8 Wspaniałych". Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku. 

Do konkursu zgłoszono 33 uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.

UCZESTNICY KONKURSU

Finał IX gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot.: Dorota Nelke1. Marcin Baran- kl. III,
Gimnazjum Nr 17 (Zespół Szkół Nr 12)
2. Martyna Białek- kl.II,
III Liceum Ogólnokształcące
3. Anna Błaszkiewicz- kl.II,
III Liceum Ogólnokształcące
4. Bobrowska Angelika - kl.III,
Gimnazjum Nr 2
5. Kamila Deluga- kl.III,
XII Liceum Ogólnokształcące
6. Magdalena Grzenkowicz- kl.II,
Gimnazjum Nr 23 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)
7. Patrycja Klemenska- kl.II, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
8. Weronika Konkol- kl.II, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
9. Jakub Lemański- XII Liceum Ogólnokształcące
10. Joanna Łożyńska- kl. III, Gimnazjum Nr 2
11. Dominik Makurat- kl.I, III Liceum Ogólnokształcące
12. Maurycy Mazur- kl.I, Gimnazjum Nr 23 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)
13. Małgorzata Mielniczuk- XIV Liceum Ogólnokształcące
14. Łukasz Niewola- kl.III, XIV Liceum Ogólnokształcące
15. Magdalena Oziemblewska- kl.III, Gimnazjum Nr 24 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1)
16. Paweł Pawłowski- kl.II, XII Liceum Ogólnokształcące
17. Małgorzata Pietrzyk- kl.II, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
18. Anna Sędziak- kl.II, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
19. Agata Silikowska- kl.III, Zespół Szkół Budowlanych
20. Anna Skowierzak- kl.I, II Liceum Ogólnokształcące
21. Laura Skrobotowicz- kl.II, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
22. Kamila Szocik- kl.III, VI Liceum Ogólnokształcące
23. Martyna Szymańska- kl.II, XIV Liceum Ogólnokształcące
24. Ewelina Toczek- kl.I, III Liceum Ogólnokształcące
25. Krystian Ulatowski- kl.III, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych

Finał IX gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych, fot.: Dorota Nelke

LAUREACI

Daria Blok- uczennica III klasy XII Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni

Od 6-ciu lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. Systematycznie swój czas poświęca podopiecznym Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" w Gdyni, którym pomaga w nauce i organizuje im czas wolny. Angażowała się także w pomoc uczniom Szkoły Podstawowej Nr 10. Bierze udział w akcjach o charakterze ogólnopolskim, na przykład Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Dzięki jej trosce o najmłodszych, wiele dzieci zostało obdarowanych maskotkami w ramach Akcji Miś dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach oraz zbiórki zabawek przy świetlicy socjoterapeutycznej „Familia". Współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, z Domem Dziecka w Gdyni a także z Pomorskim Hospicjum Dziecięcym.
Niezwykła osobowość, koleżeńska, odważna i zaangażowana.  To ona będzie reprezentowała Gdynię na etapie ogólnopolskim Konkursu 8 Wspaniałych. 

Aleksandra Cydejko- uczennica III klasy VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Należy do Wolontariatu Samorządu Uczniowskiego VI LO, w ramach którego zorganizowała kilka zbiórek żywności i zabawek na rzecz podopiecznych Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego. Współpracowała z Gdyńską Stacją Krwiodawstwa przygotowując plakaty i ulotki zachęcające do oddawania krwi. Swój wolny czas chętnie poświęca młodszym kolegom, których wspiera w osiąganiu lepszych wyników w szkolnej edukacji.
Angażuje się także w pomoc bezdomnym zwierzętom.
Tolerancyjna, odpowiedzialna, życzliwa i wrażliwa na potrzeby innych.

Patrycja Klein- uczennica III klasy Gimnazjum nr 4 w Gdyni

Zaangażowana w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gdyni. Brała udział w kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku". Od lat współpracuje z Ojcami Franciszkanami, troszcząc się o ubogich i bezdomnych, którym ofiarowuje dary, swoją uwagę i serce. Pomaga dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko". Angażuje się także w pracę na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Jej pomysły urzeczywistniają marzenia innych.

Agata Konkol - uczennica II klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Pełna zapału i wytrwała w realizacji podejmowanych działań. Jest inicjatorką akcji „Aniołki miłości". Od 5-ciu lat organizuje sprzedaż własnoręcznie wykonanych aniołków z masy solnej, a dochód z ich sprzedaży przeznacza dla osób potrzebujących. Ofiarowuje swoje serce i czas małym pacjentom z Pomorskiego Hospicjum, którym pomaga w nauce. Angażuje się także w pomoc dzieciom chorym w domu np: wspiera w edukacji Roberta z Wejherowa.
Jest osobą odpowiedzialną, rzetelną i zaangażowaną w pracę na rzecz innych.

Anna Kubiak- III klasy XII Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni

Jako wolontariuszka w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni pomaga pielęgniarkom w opiece nad chorymi. Wspiera pacjentów swoją pełną zaangażowania postawą, otwartością i uśmiechem. Uczestniczy w akcjach ogólnopolskich, pracuje jako wolontariusz podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaangażowała się w zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu Dziecka. Śpiewa w chórze Akademii Morskiej oraz chórze kościelnym przy parafii Matki Boskiej Różańcowej. Swoją wrażliwością otacza nie tylko ludzi, ale także bezdomne zwierzęta. Dostrzegając ich potrzeby, zorganizowała zbiórkę pieniędzy.
Skromna, pełna empatii i rzetelna w pracy na rzecz dobra.

Monika Kwietniewska-
 uczennica III klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Aktywnie wspiera dzieci z Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym. Uczestniczy w akcjach charytatywnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dała się poznać jako zaangażowana w swą pracę organizatorka akcji mikołajkowych dla podopiecznych z Domu Samotnej Matki w Gdyni.
Jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jej pomoc, wrażliwość, otwarte serce i skuteczność w niesieniu dobra. 

Dorota Wyganowska- III klasy X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom". Czytała dzieciom w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Wraz z grupą koleżanek dla pacjentów oddziału chirurgii dziecięcej zorganizowała zabawę mikołajkową. Prowadziła warsztaty taneczne w Przedszkolu „Iskierka" w Rumi. Przełamuje bariery społeczne poprzez sztukę. Założyła Nieformalną Grupę Teatralną, dzięki której uwrażliwia rówieśników na kwestię tolerancji. Z jej inicjatywy dochód uzyskany ze sprzedaży biletów na spektakle został przekazany na szczytny cel - dofinansowanie kolonii podopiecznych gdyńskiego hospicjum.
Zaraża swoją pasją pomagania, a przy tym słynie z życzliwości, o czym świadczy tytuł Najżyczliwszej Uczennicy X LO.

Renata Ziemann- uczennica I klasy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni.

Udziela się jako wolontariuszka w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. Swoją troską otacza osoby niepełnosprawne, którym z chęcią niesie pomoc w pokonywaniu barier życia codziennego. Sama codziennie pokonuje spore odległości., by dojechać do swoich podopiecznych. Uczestniczy jako wolontariusz w wyjazdowych turnusach dzieci niepełnosprawnych. Największą nagrodą za pracę jest dla niej uśmiech. 
Jest wzorem dla innych. Oddana pracy na rzecz innych pokazuje, że są ludzie, którzy potrafią dawać, nie oczekując nic w zamian.

Finał IX gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych - na pierwszym planie Daria Blok, fot.: Dorota Nelke

Złotą oraz srebrne Ósemki dla laureatów IX gdyńskiej edycji "8 Wspaniałych" wykonali uczniowie Szkoły Zasadniczej w Zespolu Szkół Zawodowych Nr 2 - Patryk Wesołowski i Damian Żuchowski. Sponsorem Ósemek jest od początku konkursu Karol Kowalski właściciel zakładu Złotnictwo Amber- Silver-Gold.
Wspaniałe otrzymały także urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, scaner, kserokopiarka).

Wyróżnione zostały także dwie osoby, szczególnie zaangażowane w wolonatriat i konkurs 8 Wspaniałych: Beata Florek opiekun szkolnego koła Caritas z II Liceum Ogólnokształcącego i pedagog Izabela Wachowicz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

Już 8 gdyńskich „wspaniałych" zostało uhonorowanych złotymi ósemkami, a 56 srebrnymi. W roku szkolnym 2007/2008 gdyńska laureatka Monika Domaradzka, która reprezentowała Gdynię podczas eliminacji w Warszawie, zajęła jedno z ośmiu miejsc w kwalifikacjach ogólnopolskich i otrzymała bursztynową ósemkę.

zdjęcia do pobrania → folder zip 86,1 MB

fot.: Dorota Nelke

ikona