Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2010

    W środę 28 kwietnia 2010 w Teatrze Miejskim odbyła się Gala 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Gale połączono  z XIV Miejskim Dniem Bibliotekarza. Z tej okazji zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni. Laureatom zostały wręczone nagrody w formie pieniężnej wraz z dyplomem. Wysokość nagrody wyniosła 2.500zł brutto dla każdej nagrodzonej osoby.

Laureatami zostali:

• Aleksandra Ordowska
-starszy kustosz, MBP w Gdyni – za kompetentną pracę na rzecz  czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz    ogromny wkład pracy związany z informatyzacją Biblioteki

• Halina Szarwińska
- starszy kustosz, MBP w Gdyni - za kompetencję, rzetelną pracę i ogromny wkład pracy związany z    informatyzacją Biblioteki

• Alicja Bińkowska -starszy kustosz, MBP w Gdyni – za fachowość i zaangażowanie we wdr4ażanie nowoczesnych rozwiązań    technologicznych w Bibliotece

• Agnieszka Licznerska - Główna Księgowa, MBP w Gdyni - za kompetencję i zaangażowanie w projektowanie przedsięwzięć    kulturalnych oraz działania mające na celu doskonalenie obsługi czytelników

• Urszula Rydlak- kustosz, MBP w Gdyni – za  zaangażowanie i sprawna organizację pracy w jednej z największych placówek MBP,    a także za wkład pracy w informatyzację Biblioteki

• Anna Bojczuk- kustosz, MBP w Gdyni – za  kompetentną i życzliwą obsługę czytelników, dbałość o uzupełnianie zbiorów, a także     wkład pracy w informatyzację Biblioteki 

• Teresa Arendt- starszy kustosz, MBP w Gdyni – za kompetencję i zaangażowanie w działania mające na celu doskonalenie obsługi     czytelników   

• Zdzisława Bardo- kustosz, Biblioteka Główna Akademii Morskiej – za znakomitą znajomość zagadnień zawodowych, nieustanne    doskonalenie kwalifikacji i wkład  pracy nad wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych usprawniających obsługę czytelnika

• Beata Podedworna- kustosz, Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej – za zaangażowanie, solidność i perfekcyjność  w     realizacji obowiązków zawodowych.

• Łukasz Kosik- kierownik Działu Informatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Gdyni – za wkład pracy w komputeryzację i    informatyzację, fachowość i zaangażowanie we wdrażanie w Bibliotece nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

• Violetta Trella- Za wyjątkową umiejętność łączenia pasji twórczej z profesjonalizmem zawodowym 25–ciu lat wspaniałej pracy na    rzecz czytelnictwa…

ikona