Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2004/2005

W poniedziałek 8 listopada 2004 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza uczniom i studentom wręczone zostały stypendia Miasta Gdyni w roku szkolnym 2004/2005. Wręczyła je Wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel.

Decyzję o przyznaniu stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych podjęła Komisja stypendialna pod patronatem Prezydenta Miasta. Komisja przyznała na rok 2004/2005: 10 stypendiów dla studentów (po 270 zł), 5 stypendiów dla uczniów/studentów ze Wschodu (po 320 zł), 5 stypendiów uczniom szkół podstawowych (po 95 zł), uczniom szkół gimnazjalnych (po 120 zł), 10 uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (po 160 zł). Stypendia przyznawane są wszystkim uczniom na 10 miesięcy.

Oto stypendyści Miasta Gdyni 2004/2005:

I. Uczniowie szkół podstawowych:
1.
   Jan Jaroszuk - SP-18; Tomasz Zając - SP-18;
2.   Paula Buss SP-18;
3.   Wiktor Teleżyński -SP-18;
4.   Miłosz Marcin Grzegorczyk - ZOSM I i II St. Gdańsk.


II. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
1.
   Bartłomiej Wiśniewski GM-24;
2.   Tomasz Fenczyszyn - GM-1;
3.   Krzysztof Herdzik - PKGK;
4.   Magdalena Płocke - GJ;
5.   Radosław Siemiński - GM-1.

III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych ponadgimnazjanych:
1.
   Piotr Majewski - VI LO;
2.   Jakub Kallas - III LO;
3.   Tomasz Przeździecki - III LO;
4.   Wojciech Śmietanka - III LO;
5.   Witold Budziszewski - III LO;
6.   Joanna Kulas - III LO.;
7.   Karol Daszkiewicz III LO;
8.   Łukasz Wdowczyk OLJ;
9.   Dorota Górecka - VI LO;
10. Magdalena Zydek OLJ.

IV. Studenci:
1.   Małgorzata Stepko - UG;
2.   Bartłomiej Gliniecki - UG,
3.   Paweł Janczyk UG -AMG;
4.   Karolina Sikora Dziadziuszko - Akademia Muzyczna;
5.   Justyna Zander - PG;
6.   Sylwia Zander PG;
7.   Justyna Kosk - PG;
8.   Janusz Herman - Gd. Seminarium Duchowne;
9.   Monika Cybulska - Akademia Muzyczna;
10. Alina Hedrych - AMG.

V. Studenci ze Wschodu :
1.   Elżbieta Kuzborska - UG;
2.   Tatyana Mogilnaya - AMG;
3.   Marek Pszczołkowski; Akademia Morska;
4.   Ana Matusevic - UG; Ala Rybkina - UG.

ikona