Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2011

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - srebrne ósemki dla laureatów /fot. Dorota NelkeDziesiąty gdyński finał konkursu „8 Wspaniałych" odbył się 12 marca 2011 r. w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6. Ideą konkursu jest inspirowanie i honorowanie  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych młodych ludzi za niesienie pomocy słabszym, a także wspieranie działań szkół w realizowaniu programów wychowawczych, w które wpisana jest jako wartość wrażliwość na potrzeby innych. Kapituła wyłoniła ośmiu Wspaniałych, którzy szczególnie wyróżniają się bezinteresowną pracą na rzecz osób potrzebujących wsparcia:

- MONIKA JANOWSKA- uczennica klasy III A, Gimnazjum nr 16 w Gdyni. To ona będzie reprezentowała Gdynię podczas Ogólnopolskiego etapu Konkursu „8 Wspaniałych".
Angażuje się w pracę szkolnego Koła Caritas, w którym podejmuje wiele działań na rzecz słabych, pokrzywdzonych i oczekujących zainteresowania. Pracuje w Stowarzyszeniu ,,MA-MA'' oraz czynnie wspiera Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Szczególnie ważne są dla niej przedsięwzięcia adresowane do najmłodszych, bo jak mówi sama o sobie, bardzo lubi dzieci. Uczestniczy w akcjach zbierania żywności oraz środków czystości dla Hospicjum św. Wawrzyńca. Chce - najlepiej jak potrafi - poznawać, odczuwać i rozumieć świat. Z tego bowiem rodzą się dobre czyny.

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - nagrodzona DOMINIKA HELDT /fot. Dorota Nelke- DOMINIKA HELDT - uczennica klasy III a Gimnazjum Nr 16 w Gdyni
Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia MA-MA a także bierze udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach prowadzonych przez Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Bez wahania podejmuje się działań, które wymagają dojrzałości i otwarcia na drugiego człowieka. Niepełnosprawny kolega dzięki jej pomocy będzie mógł chodzić o własnych siłach. Zaraża swoją pasją pomagania, a przy tym słynie z życzliwości.

- PAULINA PATERKIEWICZ - uczennica II klasy XII Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni - uczynna, skromna i rzetelna w pracy na rzecz dobra.
Jako wolontariuszka w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni od trzech lat czynnie i aktywnie działa na rzecz jego członków. Od czwartej klasy szkoły podstawowej pracuje w ramach wolontariatu i uczestniczy w akcjach wspierających przeciwdziałanie uzależnieniom. Jest inicjatorką szeregu działań charytatywnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Współorganizowała realizację projektu ,, Śmiech to Zdrowie'' adresowanego do małych pacjentów szpitala Morskiego w Gdyni. Nie brakuje jej również zapału do działalności społecznej , którą prowadzi we własnej szkole.

- ALEKSANDRA PAWELEC - uczennica klasy II, III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, naczelna redaktorka szkolnej gazetki, rzetelna i zaangażowana w pracę na rzecz innych.
Pełna zapału, wytrwała w realizacji podejmowanych działań, ofiarowuje swoje serce i czas dzieciom z autyzmem i porażeniem mózgowym. Angażuje się w zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz aktywnie i z dużym zapałem organizuje i uczestniczy w akcjach charytatywnych, z których dochód przeznaczany jest na pomoc potrzebującym. Należy do Klubu Wolontariatu działającego przy III LO w Gdyni.

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - czworo nagrodzonych /fot. Dorota Nelke- ANDRZEJ KOWALCZYK - uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni.
Silny, zdecydowany, komunikatywny a przy tym skromny -przedstawiciel honorowych krwiodawców. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, inicjator wielu charytatywnych zbiórek, miedzy innymi dla Pomorskiego Hospicjum Dziecięcego oraz Powodzian. Ofiarując wsparcie drugiemu człowiekowi, realizuje pasję i przekonanie, że dobrem trzeba się dzielić. Zawsze uśmiechnięty i chętny do niesienia pomocy w pokonywaniu trudów codziennego życia osobom pokrzywdzonym przez los.

- DAMIAN WIŚNIEWSKI - uczeń II klasy XIII Liceum Ogólnokształcącego
Od wielu lat zaangażowany jest w działalność charytatywną. Systematycznie poświęca się podopiecznym ze Świetlicy Socjoterapeutycznej ,, Mrowisko'' w Gdyni, pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji i organizowaniu wolnego czasu. Jednocześnie udziela się w Fundacji ,, Rokor 1'' poprzez zbieranie i przygotowywanie paczek dla najuboższych oraz organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego. Jako mały chłopiec postanowił zostać wolontariuszem- czuje, że jego powołaniem jest szerzenie pomocy.
Skromny, sympatyczny i oddany całym sercem bliźniemu.
 
- ANNA KASPEREK - uczennica I klasy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Od 5-ciu lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. Systematycznie i bezinteresownie pomaga potrzebującym. Wolontariuszka szkolnego koła Caritas, Drużynowa 13 Gdyńskiej Drużyny harcerskiej ,, Drapieżne Ptaki'' Wraz ze swoja drużyną prowadzi między innymi zbiórki zabawek dla dzieci z domu dziecka, zbiórki dla powodzian a także świadczy pomoc dla zwierząt w schronisku,, Ciapkowo''. Nawiązała współpracę z Centrum Pomocy im. Ojca Pio w Gdyni, w którym wraz z drużyną przygotowuje występy artystyczne dla podopiecznych. Wrażliwa i otwarta na potrzeby tych , którzy znajdują się wokół niej.

- ŁUKASZ HAŁAS - uczeń klasy IV Technikum Transportowego w Gdyni
Sympatyczny, koleżeński i bezinteresowny. Gdy w wypadku samochodowym został ciężko ranny jego kolega, nie zastanawiał się długo, zaczął działać. W kilka dni zorganizował zbiórkę pieniędzy na rehabilitację poszkodowanego kolegi. Do dnia dzisiejszego codziennie poświęca swój wolny czas przyjacielowi i wspiera go w walce o zdrowie. Regularnie oddaje krew w ramach akcji ,, Młoda Krew Ratuje Życie'' .Wzór koleżeństwa i wrażliwości.

Laureaci oprócz nagród i dyplomów uhonorowani zostali srebrnymi ósemkami, a Monika Janowska, która będzie reprezentować Gdynię w XVII Finale Ogólnopolskim otrzymała złotą ósemkę. Ósemki - od początku konkursu - funduje gdyński jubiler Karol Kowalski, a wykonali je jego uczniowie Agata Szydłowska i Patryk Zembrzuski.

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - nagrody  dla laureatów /fot. Dorota NelkeNominowani do nagrody byli: 
- Karolina Bobrowska kl. I, Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu
- Natalia Chojnowska kl. II, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
- Adam Jakubowski kl. II, Gimnazjum Nr 8 w Zespole Szkół Nr 7
- Weronika Konkol kl. III Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ekologicznych
- Anna Kunkel kl. II, Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 7
- Michalina Kupper kl. II ,I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
- Małgorzata Kwiatkowska kl. III, Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ekologicznych
- Kamila Labak kl. I, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- Monika Michałek kl. III Gimnazjum Nr 4
- Roksana Pajączkowska kl. II, X Liceum Ogólnokształcące
- Robert Pasik kl. I , Technikum Transportowe
- Małgorzata Sikora kl. II, Liceum Jezuitów
- Damian Treder kl. I, Technikum Transportowe
- Dorota Tuchołka kl. III, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
- Maksymilian Wesołowski kl. II , IX liceum Ogólnokształcące
- Przemysław Wyrzykowski kl.IV, Techniku Mechaniczne Nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych


X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent gratuluje wyróżnionym /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent gratuluje wyróżnionym /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - nominowania do nagrody /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - prezydent wręcza nagrody laureatom /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - laureaci /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - laureaci i wyróżnieni z prezydentem /fot. Dorota Nelke

X Gdyński Finał Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych’’ - laureaci i wyróżnieni z prezydentem /fot. Dorota Nelke


fot. Dorota Nelke