Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Konkurs "Gdyński biznesplan"

Gdyński Biznesplan

KGB 2016 baner
Konkurs „Gdyński Biznesplan" do doskonała okazja do zweryfikowania swojego przedsiębiorczego pomysłu.
Konkurs adresowany jest do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do tych, którzy działają już na rynku mikro i małych przedsiębiorstw. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą.
„Gdyński Biznesplan” nie przewiduje ograniczeń ze względu na wiek - najmłodszy uczestnik konkursu miał 18, najstarszy 63 lata, chociaż  największą grupą zgłaszającą się do konkurencji stanowią osoby w wieku 21-30 lat. Nie jest to również konkurs tylko dla gdynian. Brali w nim udział uczestnicy z Warszawy, Wrocławia, Suwałk, Słupska, Krakowa, Poznania i Elbląga. 
Konkurs rozwija się na przestrzeni lat. Zgodnie z najnowszymi postanowieniami Regulaminu „Gdyński Biznesplan” 2016 zostanie przeprowadzony na terenie gminy Gdynia w trzech kategoriach: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE, PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT oraz OPEN.
Realizacja Konkursu odbywa się w trzech etapach. 
W etapie pierwszym, rozpoczynającym się w styczniu każdego roku, uczestnicy konkursu składają organizatorowi pomysł projektu biznesowego.
W etapie drugim przeprowadzane są dla wszystkich chętnych uczestników Konkursu nieodpłatne szkolenia z zakresu prawidłowej konstrukcji biznesplanów. Uczestnicy składają też do końca marca gotowe prace do oceny Jury. 
W etapie trzecim uczestnicy, którzy złożyli gotowe biznesplany, mogą wziąć udział w dalszych szkoleniach. Następuje wyłonienie maksymalnie po 5 finałowych projektów z każdej kategorii konkursowej, które walczyć będą o nagrody główne. W etapie tym finaliści, w trakcie indywidualnych spotkań z Jury Konkursu, zapoznają się z ewentualnymi uwagami jurorów na temat złożonych biznesplanów. Mają też okazję wniesienia ostatnich poprawek i uzupełnień do swoich projektów. 
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się podczas Gali Finałowej tj. 3 czerwca 2016 roku. 
Na laureatów Konkursu „Gdyński Biznesplan” czeka wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego. Łączna pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych. 
Bieżąca edycja konkursu: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl 

  • ikonaOpublikowano: 01.04.2003 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2019 12:41
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona