Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2008

5 kwietnia 2008 w IX LO odbyło się wręczenie nagród i rozdanie dyplomów osobom uczestniczącym w VII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych".

Ósemkę gdynian, którzy najaktywniej pomagają osobom starszym, chorym, organizują akcje humanitarne i pracują w hospicjach wybrano w tym roku spośród 16 zgłoszonych kandydatur. Konkurs promuje wolontariat uczniowski, szlachetne postawy i bezinteresowne działania na rzecz najbliższego otoczenia, upowszechnianie życzliwości i dobra na co dzień, wrażliwość na potrzeby człowieka szukającego oparcia. Cieszy się dużym zainteresowaniem gdyńskich uczniów.
Najlepszą okazała się: Monika Domaradzka - IX Liceum Ogólnokształcące.

Pozostali nagrodzeni to:

Artur Pietera- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
Monika Hebel- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
Sylwia Bombor- XII Liceum Ogólnokształcące
Agnieszka Gorajek- IX Liceum Ogólnokształcące
Mateusz Bartkowiak- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
Jacek Grzebielucha - XII Liceum Ogólnokształcące
Marlena Ziółkowska- XIII Liceum Ogólnokształcące

Wszyscy laureaci otrzymali: dyplomy, nagrody (aparaty cyfrowe) oraz srebrne ósemki a laureatka Monika Domaradzka złotą ósemkę.
Monika Domaradzka reprezentować będzie Gdynię 11-12 kwietnia 2008r. w Warszawie. Gala ogólnopolska odbędzie się 6-8 czerwca w Kamieniu Pomorskim.