Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników

Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników w 2008 roku

21 listopada 2008 r. w Teatrze Miejskim im. Gombrowicza w Gdyni, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Oprócz spotkania władz miasta z przedstawicielami wszystkich placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podmiotami współpracującymi, po raz pierwszy wręczono nagrody Prezydenta Gdyni. W tym roku po raz pierwszy wręczono nagrody prezydenta Gdyni w 3 kategoriach:

Nagrody Prezydenta Gdyni z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Pracownikiem socjalnym roku 2008 została Hanna Serema (MOPS Gdynia)

Pracownikiem administracji roku został Robert Cyman (MOPS Gdynia)

Pracownikiem organizacji pozarządowej roku została Wiesława Farbotko (Gdyńska Spółdzielnia Socjalna "Promyk").

Dyrektor MOPS wręczył również wyróżnienia najlepszym pracownikom MOPS-u za rok 2008.

Misją pracownika socjalnego jest pomoc osobom i środowiskom społecznym w realizacji własnych potrzeb, a także wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe w specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Specjaliści pracy socjalnej są zatrudniani m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach karnych.

W Gdyni największa grupa pracowników socjalnych skupiona jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który zatrudnia obecnie 111 pracowników socjalnych (ok. 100 pracuje bezpośrednio z podopiecznymi w terenie). Ich zadanie polega na udzielaniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym (rodzinom dysfunkcyjnym, ubogim, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, uzależnionym, bezdomnym). Ze wsparcia gdyńskiego MOPS korzysta obecnie około 5 tysięcy gdyńskich rodzin.

  • ikonaOpublikowano: 24.07.2009 00:00
  • ikona

    Autor: Grażyna _Blok ()

ikona