Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2015 roku

22 czerwca 2015 r., z okazji Dnia Muzealnika gdyńskich pracowników muzeów doceniono podczas oficjalnej uroczystości w Muzeum Emigracji w Gdyni. W tym roku prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przyznał nagrody pracownikom: Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Muzeum Motoryzacji i Muzeum Marynarki Wojennej.

 

Oto lista nagrodzonych:


Anna Śliwa  ̶  za aktywne włączenie się w proces zmian zachodzących w Muzeum Miasta Gdyni, umiejętności organizacyjne i zaangażowanie w wiele projektów Muzeum;


Kinga Jarocka
 ̶  za wkład w przygotowanie wystawy Narodziny Miasta, entuzjazm i zaangażowanie w działalność Muzeum Miasta Gdyni;


Joanna Wojdyło
 ̶  za zbudowanie i zrealizowanie od podstaw strategii komunikacji Muzeum Emigracji w Gdyni oraz stworzenie koncepcji promocji otwarcia instytucji;


Szymon Jocek
 ̶  za wyjątkowe zaangażowanie w prace badawcze i pozyskiwanie ikonografii oraz inicjatywę w realizacji wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni;


Marek Mielnik
 ̶  za upowszechnianie kultury i historii morskiej oraz narodowego dziedzictwa morskiego, a także pełną oddania pracę na okręcie-muzeum ORP Błyskawica;


Witold Ciążkowski
 ̶  za stworzenie unikalnego programu edukacyjno-kulturalnego Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji oraz Nocy Muzeów w 2014 roku;


Lech Trawicki
 ̶  za troskę o ekspozycję i program Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz organizowanie wystaw Muzeum za granicą;


Leonard Wieliczko
 ̶  za pełną oddania pracę na rzecz statku-muzeum Dar Pomorza oraz wyjątkową troskę o zachowanie zabytku w dobrym stanie.

  • ikonaOpublikowano: 23.06.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona