Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2015

Finał XIV gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się w sobotę 11 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.


Do konkursu zgłoszono uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym. Nagrody otrzymali:

 • ŁUKASZ WACHOWIAK - uczeń II klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
  • Od dwóch lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria. Asystuje też osobie starszej, spędza z nią wolny czas, pomaga w załatwianiu spraw życia codziennego i motywuje do aktywności. Jako opiekun i asystent osób niepełnosprawnych brał udział w obozie kontaktowym „Cieciorka". Z ramienia Stowarzyszenia Flandria reprezentował wolontariuszy podczas I i II Gdyńskiej Giełdy Wolontariatu, której, jest też współorganizatorem. Jeszcze w gimnazjum kwestował na rzecz Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, a w tym roku szkolnym występuje w zespole wokalnym, dając koncerty w tej placówce. Zbierał też odzież i zabawki dla gdyńskiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. W swojej szkole jest przewodniczącym koła wolontariatu, gdzie koordynuje i organizuje szereg akcji charytatywnych. Koledzy mówią o nim, że „poświęca się dla innych, nie myśli o sobie", „nie boi się ciężkiej pracy na rzecz potrzebujących".
 • PAULINA KUBALA - uczennica III klasy Gimnazjum nr 2 w Gdyni
  • Jest osobą bardzo aktywną i chętnie angażuje się w akcje w ramach szkolnego wolontariatu. Swoją pomoc na rzecz osób rozpoczęła już w szkole podstawowej. Pracowała na rzecz Gdyńskiego Hospicjum, m in. biorąc udział w kwestach czy w dystrybucji kalendarzy. Udzielała się w wielu akcjach Caritasu i pracowała na rzecz schroniska „Ciapkowo". Uczestniczyła w balu charytatywnym Fundacji „Trzeba Marzyć", a także w projekcie „Ekonomia solidarności", który organizowany był przez Fundację Centrum Solidarności w Gdańsku. Koleżanki i koledzy ze szkoły mówią, że jest doskonałym wzorem do naśladowania.
 • PRZEMYSŁAW KREFT- uczeń Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni
  • Od kilku lat aktywnie działa w parafialnym oddziale Caritas. Będąc w szkole podstawowej należał do chóru szkolnego z którym jeździł po domach opieki i domach dla osób starszych z występami artystycznymi. W gimnazjum brał udział w akcji ,,Góra grosza'' oraz włączał się do szkolnych sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracował z Fundacją ,,Dla Was'' organizującą akcję ,,Być jak Święty Mikołaj'', podczas której kwestował artykuły spożywcze i pieniądze dla ubogich rodzin wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego postawę ukształtowali rodzice wspierając go w działalności społecznej. Jest członkiem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Pierwszej Wodnej Drużyny Wędrowników gdzie jako przyboczny organizuje zbiórki, biwaki i inne formy aktywności dla dzieci i młodzieży.
 • KINGA KOCUNIAK - uczennica Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni
  • Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła już w szkole podstawowej od zbiórki funduszy na gdyńskie schronisko „Ciapkowo". W gimnazjum dołączyła do szkolnego Koła Caritas, gdzie uczestniczyła w wielu akcjach, m. in. w „Tak! Pomagam", w której zbierała żywność dla rodzin potrzebujących na święta. Brała też udział w zbieraniu środków na rzecz Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. Od lat pracuje jako wolontariuszka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażuje się także w wiele akcji plenerowych, które bardzo lubi, m. in. bierze udział w Sprzątaniu Świata, czy organizuje dni otwarte w szkole. Jest osobą wesołą i ciekawą świata. Wielka kibicka Klubu Arka Gdynia.
 • MARTYNA KĘPSKA - uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
  • Swoje pierwsze działania jako wolontariusz podjęła w szóstej klasie szkoły podstawowej. Początkowo zaangażowana była w pomoc osobom starszym w Dziennym Domu dla osób starszych. Systematycznie włącza się w zbiórki na rzecz Dziecięcego Hospicjum, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz akcji ,,Szlachetna paczka''. Od trzech lat w ramach projektu ,,Korepetycje dla dzieci'' pomaga w odrabianiu lekcji młodszym kolegą ze szkoły podstawowej. Pomaga w organizacji kolacji wigilijnych i śniadań wielkanocnych dla osób starszych i samotnych w Kościele Franciszkanów. Będąc w gimnazjum odwiedzała małych podopiecznych oddziału Onkologii Dziecięcej w Gdańsku. Zaangażowana, ambitna i skromna.
 • KATARZYNA KAŹMIERCZAK - uczennica klasy III Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
  • Swój wolny czas najczęściej spędza jako wolontariusz w Gdyńskim Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. Czynnie uczestniczy w organizacji Gdyńskich Pól Nadziei. Dwa lata temu rozpoczęła wolontariat na rzecz schroniska dla zwierząt „Ciapkowo". Pasjonuje ją sport, lubi aktywność, dlatego co roku bierze udział w Herbalife Triathlon Gdynia, a także pomagała przy Mistrzostwach Świata Red Bull Air Race, które odbywały się w Gdyni. Angażuje się również w odbywającą się cyklicznie w szkole zbiórkę krwi, a także w inne akcje szkolnego koła PCK. Chętnie pomaga osobom starszym i samotnym przy codziennych obowiązkach.
 • MONIKA BRODOWSKA - uczennica III klasy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
  • Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w gimnazjum. Od tamtej pory regularnie angażuje się w pomoc osobom potrzebującym. Od lat aktywnie uczestniczy w akcji „Godne dzieciństwo", w której kwestuje na rzecz niedożywionych dzieci. Chętnie bierze udział w akcji „Szlachetna paczka", zbierając produkty dla najbiedniejszych rodzin. Od początku roku szkolnego czynnie uczestniczy w akcji „Czytamy razem". Dzięki swojemu zaangażowaniu sprawiła, że jej podopieczny z chęcią przychodzi na wspólne spotkania i czyni postępy w nauce. Jest osobą koleżeńską, wesołą i sumienną. Stara się pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.
 • ANNA GŁODOWSKA- uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. To ona będzie reprezentowała Gdynię podczas ogólnopolskiego etapu konkursu "8 Wspaniałych''
  • Od wielu lat jest wolontariuszką zaangażowaną w pomoc osobom potrzebującym zarówno w Polsce jak i za granicą. Od wczesnego dzieciństwa jej wrażliwość i postawa kształtowała się miedzy innymi dzięki mamie pracującej jako pielęgniarka przy osobach niepełnosprawnych. Jej pierwszą formą wolontariatu była współpraca z hospicjum dziecięcym, w którym pomagała w opiece przy chorych dzieciach oraz angażowała się w liczne zbiórki na rzecz małych pacjentów. Współpracowała również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni opiekując się i pomagając w codziennych czynnościach starszym i chorym podopiecznym ośrodka. Jako uczennica gimnazjum pełniła rolę przewodniczącej Szkolnego Koła Caritas koordynując kwesty, zbiórki odzieży i żywności dla ubogich rodzin. W okresie wakacyjnym włączyła się do zbiórki dla poszkodowanych i rannych w walkach na Ukrainie. Wzorowa uczennica wyróżniająca się altruistyczną postawą, integrująca środowisko lokalne i szkolne.


Nominowani do nagrody byli:

 • PATRYCJA ŻERDZIEWSKA - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu
 • DOROTA ZAKRZEWSKA - Gimnazjum nr 17
 • JULIA WITOSZYŃSKA - Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych
 • KAMILA WĄŚNIEWSKA - VI Liceum Ogólnokształcące
 • OLIWIA TREPCZYK OLIWIA - Gimnazjum nr 16
 • PLECKE KAROLINA - I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • OSKAR PAKUŁA OSKAR- Gimnazjum nr 5
 • WIKTORIA MASEWICZ - XII Liceum Ogólnokształcące
 • PAULINA ŁUKASIK - XII Liceum Ogólnokształcące
 • KAMILA ŁUCZAK - X Liceum Ogólnokształcące
 • CEZARY LABUDA - Technikum Transportowe
 • MONIKA KUŁAKOWSKA - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu
 • ANNA KOTŁOWSKA - VI Liceum Ogólnokształcące
 • KRZYSZTOF KOMASARA - Gimnazjum nr 5
 • ALEKSANDRA GÓRSKA - VI Liceum Ogólnokształcące
 • URSZULA DZIEDZIC - III Liceum Ogólnokształcące
 • KAMIL DURALEWSKI - uczeń Gimnazjum nr 5
 • WERONIKA DULAS - XII Liceum Ogólnokształcące
 • MAŁGORZATA DOSTATNI - Gimnazjum nr 5
 • DOMINIK DEJA - Gimnazjum nr 16
 • DARIA DARZNIK - Zespół Szkół Ekologicznych
 • PAULINA CWALIŃSKA - III Liceum Ogólnokształcące
 • PAULINA ADAMCZYK - Gimnazjum nr 5

 • ikonaOpublikowano: 23.04.2015 00:00
 • ikona

  Autor: Michał Kowalski (2011)

 • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2023 09:41
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona