Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2014 roku

16 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Muzealnika. Pracownicy gdyńskich placówek muzealnych spotkali się w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni. Najbardziej zasłużeni i wyróżniający się Muzealnicy zostali nagrodzeni  coroczną Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika.

Nagrodami zostali uhonorowani:

Małgorzata Kraszewska - Muzeum Miasta Gdyni - za inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie we wszystkie działania Muzeum, a także wyjątkową dbałość o dobry wizerunek Muzeum;

Alicja Koziarz - Muzeum Miasta Gdyni - za wzorową postawę, zaangażowanie we wszystkie działania Muzeum i wieloletnią pracę na rzecz ochrony dziedzictwa kultury znajdującego się w zbiorach Muzeum;

Justyna Wicenty - Muzeum Emigracji w Gdyni - za kreatywność oraz organizację innowacyjnych, interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych;

Karol Ciążkowski - Gdyńskie Muzeum Motoryzacji - za opracowanie i realizację programu edukacyjnego, a także nowatorskiego projektu Nocy Muzeów i strategii medialnej Muzeum;

Filip Kuczma - Muzeum Marynarki Wojennej - za profesjonalizm i sprawne przeprowadzenie ewidencji zbiorów Muzeum po ich przeniesieniu do nowej siedziby;

Leonard Wieliczko - Narodowe Muzeum Morskie - za inicjatywę, zaangażowanie w prowadzenie projektu wymiany pokładu statku-muzeum „Dar Pomorza" oraz wyjątkową troskę o zachowanie zabytkowego statku w dobrym stanie.


  • ikonaOpublikowano: 17.10.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona