Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2013

Z okazji XVII Miejskiego Dnia Bibliotekarza, 29 maja 2013 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni odbyła się uroczystość, podczas której przyznano nagrody Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
 

Nagrody Prezydenta Gdyni otrzymali:

 • Danuta Kędroń, Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej - za nieustającą gotowość do podejmowania nowych wyzwań i udzielania pomocy innym;
   
 • Małgorzata Pokorska, Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni - za aktywny udział w pracach nad elektronicznym systemem obsługi Biblioteki i wzorową pracę bibliotekarza;
   
 • Wioleta Górska, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - za aktywny udział w edukacji czytelniczej dzieci oraz  prowadzenie bibliotecznego teatrzyku;
   
 • Karolina Guttek, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - za wkład i zaangażowanie w promowanie książek oraz inicjatywę stworzenia Młodzieżowego Klubu Książki;
   
 • Katarzyna Kłosowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - za ogromny wkład w komputeryzację biblioteki oraz inicjatywy usprawnień pracy bibliotekarza;
   
 • Joanna Kujawska, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - za systematyczne doskonalenie zawodowe i pełną oddania pracę z dziećmi;
   
 • Grażyna Sajchta, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - za rzetelną i odpowiedzialną pracę bibliotekarza oraz wielką wrażliwość na potrzeby innych.

 • ikonaOpublikowano: 20.06.2013 00:00
 • ikona

  Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona