Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2006

 • Alicja Koziarz - starszy kustosz Biblioteki Muzeum Miasta Gdyni, za prowadzenie warsztatu informacyjnego i opracowywanie zbiorów w sposób bardzo kompetentny.

 • Krystyna Wien - kustosz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, za organizację i kierowanie Biblioteką Wydziału Biologii i Oceanografii.

 • Irena Gosieniecka - pracownik Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej, za całokształt aktywnej i zaangażowanej pracy od 41 lat.

 • Ewa Otremba - kustosz Biblioteki Głównej Akademii Morskiej, za prowadzenie Sali Tradycji i napisanie wielu wybitnych artykułów i referatów o tematyce morskiej.

 • Wacława Wójcik - kierownik Biblioteki Oswiatowej Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera", za upowszechnianie kultury od 32 lat zaangażowanie w popularyzację czytelnictwa o tematyce morskiej.

 •
Teresa Arendt - kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, za znajomość zagadnień bibliotekarskich, fachowość, zaangażowanie i pracowitość.

 • Henryka Badurowicz - kierownik Wypożyczalni Naukowej MBP w Gdyni, za wiele inicjatyw w zakupie nowości, za sumienność i zdyscyplinowanie.

 • Katarzyna Miedzińska - pracownik Filii Nr 14 MBP w Gdyni, za sumienność i zaangażowanie i doskonałą znajomość księgozbioru.

 • Jadwiga Zamorska - pracownik Filii Nr 10 MBP, za stworzenie cyklu nowatorskich zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizację licznych konkursów literackich i plastycznych.

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

ikona