Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2002/2003

12 listopada 2002 r. w Teatrze Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Miasta Gdyni na rok szkolny 2002/2003. Są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych średnich, studenci i młodzież ze Wschodu.

Oto stypendyści Miasta Gdyni 2002/2003:

I. Uczniowie szkół podstawowych:
1.
  Maciej TĘŻYCKI, SP-18, kl. V;
2.   Bartosz CHRUŚCIŃSKI , SP-11, kl. VI;
3.   Gustaw ROTER, SP-21, kl. VI;
4.   Jan CZECH , SP-1, kl. VI;
5.   Monika MATUSIEWICZ , SP-14, kl. VI.
Otrzymają oni miesięczne stypendia w kwocie 95 zł,

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
1.
   Łukasz WDOWCZYK, GM. Jezuitów, kl. II;
2.   Jakub KALLAS , GM-24, kl. II;
3.   Mareki BIAŁOWĄS, GM-1, kl. III;
4.   Tomasz GOGACZ , GM-19, kl. III;
5.   Anna URBAN, GM-24, kl. III.
Otrzymają oni miesięczne stypendia w wysokości 120 zł. miesięcznie. 

III. Uczniowie szkół średnich:
1.   Agnieszka BOJARSKA , III LO, kl. IV;
2.   Jan SZATKOWSKI , III LO,
3.   Agnieszka KOLESIAK , VI LO, kl. IV;
4.   Tadeusz PUDLIK , III LO, kl. I;
5.   Marcin ZARÓD , II LO, kl. IV;
6.   Mateusz SZURMIEJ, V LO, kl. III;
7.   Marcin MICHALSKI , III LO, kl. IV;
8.   Marek WYPYCH , III LO, kl. IV;
9.   Sandra STANKIEWICZ , III LO, kl. III;
10. Aleksandra WÓJCIK , VII LO, kl. II.
Otrzymają oni miesięczne stypendia w wysokości 160 zł.

IV. Studenci uczelni wyższych:
1.
  Jarosław KOBIELA , AMG, IV r.;
2.   Eurydyka KATA , UG, I r.;
3.   Michał FIEDOROWICZ , UW, III r.;
4.   Marcin WIESIOŁEK , UG-AMG, III r.;
5.   Szymon WRÓBLEWSKI, UJ, I r.;
6.   Natasza KOSAKOWSKA, UG, IV r.;
7.   Jakub SWERPEL , PWSFTiT V r.;
8.   Karol HORODECKI, UG, IV r.;
9.   Małgorzata KURNATOWSKA, PG, IV r.;
10. Bartosz BARTOSZEWICZ, UG, IV r.;
Otrzymają oni stypendia w wysokości 270 zł miesięcznie.

V. Uczniowie i studenci ze Wschodu:
1.
   Marek PSZCZOŁOWSKI, Ak. Mor., I r.;
2.   Halina CZAPKOWSKA Tech. Gastr., kl. III;
3.   Ala RYBKINA , Pom. St. Hotel.-Gastr., kl. I,
4.   Wilia TULICKAITIE , UG, I r.;
5.   Katarzyna MACZAN, UG, I r.
Otrzymają oni miesięczne stypendia w kwocie 320 zł.

Komisja stypendialna rozpatrzyła 107 wniosków, w tym: 5 wniosków dot. uczniów szkół podstawowych, 30 wniosków dot. uczniów szkół gimnazjalnych (w tym 2 wnioski złożone po terminie), 21 wniosków dot. uczniów szkół średnich (w tym 1 wniosek złożony po terminie), 45 wniosków dot. studentów szkół wyższych, miesięczna kwota stypendium – 270 zł ; 6 wniosków dot. studentów / uczniów ze Wschodu.

ikona