Konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Wyniki IX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Gmina Gdynia, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP i Liga Ochrony Przyrody LOP zorganizowały już po raz dziewiąty, konkurs na wykonanie karmników i budek lęgowych pod hasłem „Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Od początku konkursu wykonano ponad półtora tysiąca budek lęgowych i karmników. Budki wymieniane są co dwa, trzy sezony na nowe.

Głównym celem konkursu jest lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd. Wieszane dla sikor na kasztanowcach mają zachęcić te sympatyczne i dobrze u nas znane ptaszki do walki z owadzim szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Do konkursu zgłoszono: 85 budek lęgowych i 123 karmniki

Liczba szkół biorących udział w konkursie - 15
Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano nagrody i upominki

Nagrody indywidualne
przyznano

16 nagród głównych
: odtwarzacze MP 3 + kubeczek
29 wyróżnień: książka + kubeczek

Nagrody dla szkół
za największą liczbę budek i karmników spełniających warunki konkursu

I NAGRODA
- nagroda rzeczowa o wartości 700
Gim Nr 8 (ul. Stawna 4/6) - 51 budek lęgowych i karmników

II NAGRODA – nagroda rzeczowa o wartości 500
SP Nr 48 (ul. Jowisza 60) – 27 budek lęgowych i karmników

III NAGRODA – nagroda rzeczowa o wartości 400
SP Nr 37 (ul. Wiczlińska 93) – 35 budek lęgowych i karmników

Decyzję o rodzaju nagrody podejmuje dyrekcja szkoły.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 19 marca, na które zaproszeni zostaną laureaci, wyróżnieni oraz nauczyciele - przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie.
Uczestnicy konkursu, którzy zastrzegli sobie zwrot swoich prac mogą je odbierać do 15- go marca, od piątku do poniedziałku w godzinach 10,00 – 12,00 z Archiwum Miejskiego mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej 44 (przychodnia – wejście od podwórka). Po tym terminie zostaną wydane innym osobom.

Pozostałe prace są już wydawane wszystkim tym, którzy chcą w swoich ogrodach lub działkach zawiesić budkę lęgową lub karmnik.

Lista laureatów

Zapraszamy ptaki 2007 - wręczenie nagród

Zapraszamy ptaki 2007 - wręczenie nagród

Zapraszamy ptaki 2007 - budki
19 marca 2007 r. w Urzędzie Miasta Gdyni wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla autorów najładniejszych budek lęgowych i karmników wykonanych na 9 edycję konkursu: „Zapraszamy ptaki do Gdyni”.
foto: Dorota Nelke

  • ikonaOpublikowano: 11.12.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Bartosz Frankowski (b.frankowski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2019 10:05
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona