Konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Wyniki XVI edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Tegoroczna edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" została rozstrzygnięta. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych prac spośród 252 zgłoszonych w tym roku (w tym 171 karmników i 81 budek lęgowych) przez 17 placówek edukacyjnych. Ocena prac była wymagającym zajęciem dla komisji ze względu na wysoki poziom prac - zarówno związany z konstrukcją karmników oraz budek, jak i ich estetyką.

Dane uczniów będących autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac zostały przekazane ich szkolnym opiekunom.

W tym roku nagrodzone zostały trzy szkoły, które zgłosiły na konkurs największą liczbę prac:
 

  • Szkoła Podstawowa nr 40 (łącznie 76 prac, w tym 6 nagrodzonych i 5 wyróżnionych) - nagroda w wysokości 1200,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 18 (łącznie 62 prace, w tym 6 nagrodzonych i 6 wyróżnionych) - nagroda w wysokości 1000,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 33 (łącznie 31 prac, w tym 1 nagrodzona i 1 wyróżniona) - nagroda w wysokości 500,00 zł.
Nagrodzone placówki zgłosiły w tym roku większą liczbę prac niż w roku poprzednim. Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas lekcji przyrody.

Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu (łącznie 251 uczniów) otrzymają, wzorem poprzednich edycji, porcelanowe kubki z nadrukowanym wizerunkiem ptaka. W tym roku na kubkach znajdzie się sikora modra (zwana też modraszką).

Uroczyste wręczenie nagród konstruktorom najlepszych karmników oraz budek lęgowych nastąpi w marcu. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez swoich nauczycieli oraz szkolnych opiekunów o terminie i miejscu gali.

Podczas uroczystości wręczenia nagród odbędzie się prelekcja Kuby Typiaka (Stacja Ornitologiczna Polskiej Akademii Nauk) poświęcona problematyce obecności ptaków wolno żyjących na terenie miasta.

Naszym zdaniem największymi zwycięzcami konkursu są ptaki bytujące na terenie Gdyni. Dzięki wykonanym na konkurs karmnikom będą mogły wygodnie się stołować, a dzięki budkom lęgowym w spokoju zajmować potomstwem.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Adam _Majewski (2013)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.03.2019 12:55
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona