Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2012

Finał XI gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się 14 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni. 


Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.

Do konkursu zgłoszono 29 uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.


Laureatami zostali:

 • Natalia Czeszejko - kl. II, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
  • Jako wolontariuszka angażuje się w pomoc dzieciom, uczęszczającym do świetlicy prowadzonej przez "Mrowisko". Udzielała się przy organizacji śniadań wielkanocnych dla starszych i samotnych gdynian. Od 2011 r. współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach Projektu Aktywności Lokalnej, dzięki któremu m.in. wspiera organizację festynów dla samotnych i potrzebujących. Realizuje swoje pasje w klubie osiedlowym "Apteka", w którym współorganizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 • Paulina Kowalska - kl. II, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
  • Systematycznie i z zapałem angażuje się w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Swoją działalność jako wolontariusz rozpoczęła od bliskiej współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Brała udział w przygotowywaniu śniadań wielkanocnych oraz spotkań bożonarodzeniowych dla osób samotnych. Przez dwa lata pomagała dzieciom i młodzieży w ramach profilaktyki środowiskowej realizowanej przez Stowarzyszenie "Mrowisko" w Gdyni, pomagając młodszym podopiecznym w odrabianiu lekcji oraz w  rozwiązywaniu różnorodnych i trudnych problemów. Od 2010 roku działa jako wolontariusz Klubu Osiedlowego" Apteka". Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce.
 • Kamila Labak - kl. II, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
  • W Rodzinnym Domu Dziecka pomaga dzieciom w nauce oraz spędza z nimi swój wolny czas, organizując im zabawy. Regularnie wspiera liczne zbiórki o charakterze lokalnym (jak np. zbiórkę żywności) czy ogólnopolskim ( Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz brała udział w Forum Młodych 2011 "Wolontariat - lubię to" , aktywnie biorąc udział w dyskusjach, dzieliła się z innymi swoimi doświadczeniami.
 • Katarzyna Patron - kl. II, X Liceum Ogólnokształcącego
  • Od kilku lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu" Rodzina bliżej siebie", odwiedza i pomaga w ośrodkach dla samotnych mężczyzn oraz w domu samotnej matki. Jednocześnie udziela się w Fundacji Zmian Społecznych "Kreatywni" w Gdyni, wspierając organizację potańcówek oraz festynów dla seniorów. Chętnie włącza się w organizację zbiórek pieniędzy oraz przygotowanie paczek dla samotnych i potrzebujących. W środowisku rówieśników jest uznawana za osobę bardzo koleżeńską, energiczną, która imponuje aktywnością. 
 • Krzysztof Sowiński - kl. III, Technikum Transportowego
  • Ideą wolontariatu zainteresował się nieoczekiwanie, gdyż był świadkiem wypadku, w którym ucierpiała kobieta. Bez chwili zastanowienia postanowił działać i udzielił jej pierwszej pomocy. W wyniku tego zdarzenia zaczął pomagać innym, a także został Członkiem Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Razem z przyjaciółmi odwiedza przedszkola, szkoły i ośrodki szkolno - wychowawcze, w których propaguje i uczy udzielania pierwszej pomocy. 
 • Magdalena Ułanowicz - kl. III,  V Liceum Ogólnokształcące
  • Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła już w szkole podstawowej. To doświadczenie stało się wyznacznikiem sensu życia, czego dowodem są liczne działania na rzecz wolontariatu. W ramach projektu "Gdynia aktywna" prowadziła warsztaty artystyczne,  przygotowujące do pracy z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach organizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej. Pasjonuje się ekologią i zaraża swoimi zainteresowaniami innych młodych ludzi. Jako wolontariuszka pomaga w opiece nad chorymi w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni.
 • Tomasz Zawadzki - kl. II, Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych
  • Już jako uczeń 6 klasy szkoły podstawowej, działając jako ministrant, aktywnie włączał się w zbiórkę pieniędzy i żywności dla najbardziej potrzebujących parafian. W późniejszych latach Jego zaangażowanie nie słabło i w roli lektora przygotowywał liczne festyny oraz pomagał przy organizacji śniadań świątecznych również z myślą o pomocy biedniejszym. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Profilaktyki Środowiskowej " Mrowisko" pomagając i opiekując  się młodszymi podopiecznymi. Dzięki kilkuletniej współpracy z Centrum W spółpracy Młodzieży w Gdyni aktywnie włącza się w rozwiązywanie problemów społecznych, dotyczących niepełnosprawności oraz szerzy wśród rówieśników idee pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Agnieszka Piwnicka - kl. III, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
  • Będzie reprezentować Gdynię w etapie ogólnopolskim Konkursu "8 Wspaniałych"
  • Od  wielu lat aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach działalności charytatywnej. Już w szkole podstawowej opiekowała się wspólnie z koleżanką braćmi bliźniakami, poruszającymi się na wózkach. Jednocześnie systematycznie bierze udział w licznych projektach charytatywnych zarówno w szkole ( zbiórka pieniędzy, maskotek) jak i poza nią, a także w akcjach o charakterze ogólnopolskim. W klasie 4 szkoły podstawowej zrobiła kurs prowadzenia osób niewidomych i słabo widzących. Zaangażowana jest w pracę i pomoc w Gdyńskim Hospicjum, brała udział w wielu zbiórkach środków dla osób potrzebujących. Będąc członkiem zespołu muzycznego koncertowała wraz z zespołem dla chorych, a także dzieci. Jako honorowy krwiodawca wspiera kampanię propagującą ideę honorowego krwiodawstwa. 

 
 
Nominowali w konkursie byli:

 • Aleksandra Bujak kl. II, X Liceum Ogólnokształcące
 • Anita Czoska kl. II, Technikum Transportowego
 • Zenobia Dębek kl. II, Zespół Szkół Ekologicznych
 • Natalia Dziarnowska kl. II, X Liceum Ogólnokształcące
 • Bartłomiej Engelbrecht kl. III, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi.
 • Daria Jagieła kl. II, VI Liceum Ogólnokształcące
 • Kinga Jaroszek kl. I Zespół Szkół Ekologicznych
 • Mateusz Karsznicki kl. II Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
 • Kamila Kobierzyńska kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
 • Zofia Kunicka kl. III, V Liceum Ogólnokształcącego
 • Karolina Kwarciak kl. I, VI Liceum Ogólnokształcącego
 • Adam Labuhn kl. II  Gimnazjum Nr 17 w Zespole Szkół nr 12
 • Grzegorz Meyer kl. II Technikum Transportowe
 • Karolina Olek kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
 • Zuzanna Popielarska kl. I Gimnazjum Nr 24 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Marta Puszcz kl. I , Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu
 • Agnieszka Rzeppa - kl. IV, Technikum Transportowe
 • Agnieszka Szutarska kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
 • Marcin Szreder kl. III Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkól Mechanicznych
 • Patryk Szymanowski kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
 • Norbert Zioło kl. II, V Liceum Ogólnokształcące.

 • ikonaOpublikowano: 22.01.2013 00:00
 • ikona

  Autor: Michał Kowalski (2011)

 • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2023 09:20
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona