Ośmiu wspaniałych

Laureaci Ośmiu wspaniałych 2012

Finał XI gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się 14 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni.  Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.


Do konkursu zgłoszono 29 uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.

Laureatami zostali:

Natalia Czeszejko - kl. II
XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych

Natalia Czeszejko - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeJako wolontariuszka angażuje się w pomoc dzieciom, uczęszczającym do świetlicy prowadzonej przez "Mrowisko". Udzielała się przy organizacji śniadań wielkanocnych dla starszych i samotnych gdynian. Od 2011 r. współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach Projektu Aktywności Lokalnej, dzięki któremu m.in. wspiera organizację festynów dla samotnych i potrzebujących. Realizuje swoje pasje w klubie osiedlowym "Apteka", w którym współorganizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Paulina Kowalska
- kl. II
XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych

Paulina Kowalska - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeSystematycznie i z zapałem angażuje się w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Swoją działalność jako wolontariusz rozpoczęła od bliskiej współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Brała udział w przygotowywaniu śniadań wielkanocnych oraz spotkań bożonarodzeniowych dla osób samotnych. Przez dwa lata pomagała dzieciom i młodzieży w ramach profilaktyki środowiskowej realizowanej przez Stowarzyszenie "Mrowisko" w Gdyni, pomagając młodszym podopiecznym w odrabianiu lekcji oraz w  rozwiązywaniu różnorodnych i trudnych problemów. Od 2010 roku działa jako wolontariusz Klubu Osiedlowego" Apteka". Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce.


Kamila Labak - kl. II
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Kamila Labak - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeW Rodzinnym Domu Dziecka pomaga dzieciom w nauce oraz spędza z nimi swój wolny czas, organizując im zabawy. Regularnie wspiera liczne zbiórki o charakterze lokalnym (jak np. zbiórkę żywności) czy ogólnopolskim ( Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz brała udział w Forum Młodych 2011 "Wolontariat - lubię to" , aktywnie biorąc udział w dyskusjach, dzieliła się z innymi swoimi doświadczeniami.

Katarzyna Patron - kl. II
X Liceum Ogólnokształcącego


Katarzyna Patron - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeOd kilku lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu" Rodzina bliżej siebie", odwiedza i pomaga w ośrodkach dla samotnych mężczyzn oraz w domu samotnej matki. Jednocześnie udziela się w Fundacji Zmian Społecznych "Kreatywni" w Gdyni, wspierając organizację potańcówek oraz festynów dla seniorów. Chętnie włącza się w organizację zbiórek pieniędzy oraz przygotowanie paczek dla samotnych i potrzebujących. W środowisku rówieśników jest uznawana za osobę bardzo koleżeńską, energiczną, która imponuje aktywnością. 

Krzysztof Sowiński kl. III
Technikum Transportowego

Ideą wolontariatu zainteresował się nieoczekiwanie, gdyż był świadkiem wypadku, w którym ucierpiała kobieta. Bez chwili zastanowienia postanowił działać i udzielił jej pierwszej pomocy. W wyniku tego zdarzenia zaczął pomagać innym, a także został Członkiem Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Razem z przyjaciółmi odwiedza przedszkola, szkoły i ośrodki szkolno - wychowawcze, w których propaguje i uczy udzielania pierwszej pomocy. 

Magdalena Ułanowicz - kl. III
V Liceum Ogólnokształcące

Magdalena Ułanowicz - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeSwoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła już w szkole podstawowej. To doświadczenie stało się wyznacznikiem sensu życia, czego dowodem są liczne działania na rzecz wolontariatu. W ramach projektu "Gdynia aktywna" prowadziła warsztaty artystyczne,  przygotowujące do pracy z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach organizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej. Pasjonuje się ekologią i zaraża swoimi zainteresowaniami innych młodych ludzi. Jako wolontariuszka pomaga w opiece nad chorymi w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni.

Tomasz Zawadzki - kl. II
Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych

Tomasz Zawadzki - laureat konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeJuż jako uczeń 6 klasy szkoły podstawowej, działając jako ministrant, aktywnie włączał się w zbiórkę pieniędzy i żywności dla najbardziej potrzebujących parafian. W późniejszych latach Jego zaangażowanie nie słabło i w roli lektora przygotowywał liczne festyny oraz pomagał przy organizacji śniadań świątecznych również z myślą o pomocy biedniejszym. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Profilaktyki Środowiskowej " Mrowisko" pomagając i opiekując  się młodszymi podopiecznymi. Dzięki kilkuletniej współpracy z Centrum W spółpracy Młodzieży w Gdyni aktywnie włącza się w rozwiązywanie problemów społecznych, dotyczących niepełnosprawności oraz szerzy wśród rówieśników idee pomocy osobom niepełnosprawnym.

Agnieszka Piwnicka - kl. III
XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych
Będzie reprezentować Gdynię w etapie ogólnopolskim Konkursu "8 Wspaniałych"

Agnieszka Piwnicka - laureatka  konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota NelkeOd  wielu lat aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach działalności charytatywnej. Już w szkole podstawowej opiekowała się wspólnie z koleżanką braćmi bliźniakami, poruszającymi się na wózkach. Jednocześnie systematycznie bierze udział w licznych projektach charytatywnych zarówno w szkole ( zbiórka pieniędzy, maskotek) jak i poza nią, a także w akcjach o charakterze ogólnopolskim. W klasie 4 szkoły podstawowej zrobiła kurs prowadzenia osób niewidomych i słabo widzących. Zaangażowana jest w pracę i pomoc w Gdyńskim Hospicjum, brała udział w wielu zbiórkach środków dla osób potrzebujących. Będąc członkiem zespołu muzycznego koncertowała wraz z zespołem dla chorych, a także dzieci. Jako honorowy krwiodawca wspiera kampanię propagującą ideę honorowego krwiodawstwa. 

Agnieszka Piwnicka - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota Nelke Agnieszka Piwnicka - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota Nelke

Agnieszka Piwnicka - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota Nelke Agnieszka Piwnicka - laureatka konkursu Ośmiu wspaniałych / fot. Dorota Nelke

Laureaci konkursu 8 wspaniałych 2012 / fot. Dorota Nelke


Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota NelkeNominowali w konkursie byli:


Aleksandra Bujak kl. II, X Liceum Ogólnokształcące
Anita Czoska kl. II, Technikum Transportowego
Zenobia Dębek kl. II, Zespół Szkół Ekologicznych
Natalia Dziarnowska kl. II, X Liceum Ogólnokształcące
Bartłomiej Engelbrecht kl. III, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi.
Daria Jagieła kl. II, VI Liceum Ogólnokształcące
Kinga Jaroszek kl. I Zespół Szkół Ekologicznych
Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota NelkeMateusz Karsznicki kl. II Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
Kamila Kobierzyńska kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
Zofia Kunicka kl. III, V Liceum Ogólnokształcącego
Karolina Kwarciak kl. I, VI Liceum Ogólnokształcącego
Adam Labuhn kl. II  Gimnazjum Nr 17 w Zespole Szkół nr 12
Grzegorz Meyer kl. II Technikum Transportowe
Karolina Olek kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota NelkeZuzanna Popielarska kl. I Gimnazjum Nr 24 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
Marta Puszcz kl. I , Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu
Agnieszka Rzeppa - kl. IV, Technikum Transportowe
Agnieszka Szutarska kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
Marcin Szreder kl. III Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkól Mechanicznych
Patryk Szymanowski kl. III Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół nr 11
Norbert Zioło kl. II, V Liceum Ogólnokształcące.

Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota Nelke Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota Nelke

Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota Nelke Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota Nelke Uroczystość wręczenia nagród 8 wspaniałym - Prezydent wręcza dyplomy nominowanym w konkursie / fot. Dorota Nelke

fot. Dorota Nelke