Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2015

W środę 25 listopada 2015 r. podczas uroczystości "Gdyńskiego Dnia Czytelnika i Bibliotekarza 2015", prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przyznał nagrody wyróżniającym się gdyńskim bibliotekarzom.

Otrzymali je:
  • Justyna Dzikowska - bibliotekarz w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (Obłuże) - za kreatywność oraz wkład pracy w popularyzację czytelnictwa w Gdyni;
  • Elżbieta Dopke - kustosz biblioteczny w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Gdyni - za wieloletnią, pełną zaangażowania i wzorową pracę na rzecz biblioteki;
  • Krzysztof Dawidowski - bibliotekarz w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - za kreatywną, pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz biblioteki;
  • Marta Oświecińska-Ślusarczyk - starszy bibliotekarz w Bibliotece Klubu Marynarki Wojennej Riwiera - za wieloletnią, wzorową i sumienną pracę oraz zaangażowanie w popularyzację i rozwój czytelnictwa w Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 02.12.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona