Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2014

Z okazji XVIII Miejskiego Dnia Bibliotekarza, 28 maja 2014 roku w Klubie Pokład w Gdyni odbyła się uroczystość, podczas której przyznano nagrody Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Nagrody Prezydenta Gdyni otrzymali:

 

  • Krzysztof Chalimoniuk, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - nagroda za zaangażowanie w promowanie zbiorów i oferty edukacyjnej Biblioteki, a także realizację projektów popularyzujących wiedzę o Gdyni, spotkań z książką oraz wystaw w 2013 roku;
  • Barbara Januszewska, Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni - nagroda za zaangażowanie i wyjątkową życzliwość w stosunku do czytelników oraz wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Biblioteki;
  • Irena Karnia, Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - nagroda za profesjonalizm i wieloletnią sumienną pracę na rzecz Biblioteki, szczególnie związaną z wprowadzaniem nowego systemu bibliotecznego;
  • Irena Kołazińska, Biblioteka Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera" - nagroda za pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa w Gdyni w 2013 roku, w tym organizację wielu projektów kulturalnych, m.in. zajęć z biblioterapii dla najmłodszych czytelników i Kącika Młodego Marynisty;
  • Halina Szarwińska, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - nagroda za kreatywność, wieloletnie zaangażowanie w działania Biblioteki oraz wkład pracy w sfinalizowanie procesu konwersji zbiorów Biblioteki do systemu komputerowego;
  • Danuta Uchman, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni - nagroda za zaangażowanie w aktywowanie środowiska lokalnego oraz promocję czytelnictwa w dzielnicy Gdynia Chylonia, poprzez organizację m.in. warsztatów teatralnych dla dzieci, Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Rodzica.

  • ikonaOpublikowano: 29.05.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Karolina _Szwaba (2014)

ikona