Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Laureaci nagrody z 2009 roku

•  Teresa Gosz (Muzeum Miasta Gdyni) za rzetelność, sumienność w realizacji pracy zawodowej oraz wspaniałą postawę Muzealnika;

• Alicja Koziarz (Muzeum Miasta Gdyni) za nieustającą gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, za wielkie zaangażowanie w pracy oraz za sumienną i odpowiedzialną postawę Muzealnika;

• Anna Śliwa (Muzeum Miasta Gdyni) za niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy z wizją twórczą, za kreatywność, upór i konsekwencję w realizacji ambicji zawodowych oraz zawsze profesjonalną postawę;

• Marcin Betlejewski (Morski Instytut Rybacki - Akwarium Gdyńskie) za niezwykłą umiejętność połączenia kreacji i pragmatyzmu, za konsekwencję i skuteczność działania;

• Witold Ciążkowski (Gdyńskie Muzeum Motoryzacji) za stworzenie koncepcji Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji oraz niezwykłą pasję, konsekwencję i bezkompromisowość w urzeczywistnianiu swojej wizji Muzeum;

• Towarzystwo Miłośników Gdyni za niestrudzoną, długoletnią pracę dla Gdyni i gdyńskiego środowiska artystycznego oraz konsekwentną dokumentację dziejów naszego Miasta.

Wręczenie nagród z okazji Dnia Muzealnika odbyło się 25 maja 2009 r. w Muzeum Miasta Gdyni. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 2500 zł brutto.

ikona