Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2008

Elżbieta Gwiazdowska - była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w swojej wieloletniej, wspaniałej pracy przyczyniła się do upowszechnienia czytelnictwa w Gdyni. Inicjatorka utworzenia Nagrody Literackiej Gdynia. Jej ogromne zaangażowanie i determinacja doprowadziły do realizacji wspomnianej nagrody.

Zofia Brzeska - pracownik Ośrodka Informacji Naukowej i Wydawnictw w Morskim Instytucie Rybackim. Długoletni i doświadczony pracownik MIR w dziedzinie dokumentacji i informacji naukowej. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Jest pracownikiem bardzo zaangażowanym, sumiennym, wzorowo wykonującym swoje obowiązki. Wykazuj dużo inicjatywy, jest bardzo życzliwym i uczynnym współpracownikiem.

Anna Czeran - kierownik Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Jako kierownik biblioteki wykazała się duża dynamicznością działania i w ciągu krótkiego czasu wprowadziła wiele zmian, które czynią tę placówkę atrakcyjniejszą dla czytelników i odpowiadają na potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Elżbieta Gromadzka - dyrektor Biblioteki Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Dyplomowany bibliotekarz z ponad 35 letnim stażem. Tworzenie i skatalogowanie biblioteki PWSH to właśnie jej dzieło. Obecnie kieruje biblioteką w bardzo nowoczesny sposób, utrzymując kontakt z wieloma liczącymi się wydawnictwami.

Irena Kołazińska - kierownik Biblioteki Oświatowej Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera". Do swoich obowiązków podchodzi z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Jej serdeczność i uwaga poświęcana każdemu odwiedzającemu bibliotekę czytelnikowi jest godna podziwu i uznania. Za swoją dotychczasową pracę otrzymała szereg nagród i wyróżnień.
 
Janina Paszkiewicz - pracownik czytelni dla dzieci w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W swojej pracy mającej na celu „rozczytanie” dzieci wykazuje wiele inicjatyw. Organizuje ciekawe zajęcia pozwalające miło i pożytecznie spędzić czas dzieciom i młodzieży w ciągu całego roku.

Aleksander Sujkowski - pracownik Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Jest technikiem i laborantem z 40 letnim stażem pracy. Dzięki swojemu zaangażowaniu i pracowitości bardzo przyczynia się do rozwiązywania wszelkich problemów logistycznych. Jego wkład pracy pozwolił na znaczne zmodernizowanie systemu informatycznego.

Regina Waszkiewicz - kierownik Wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej z ponad 40 letnim stażem. Jako kierownik filii wzorowo zarządza podległym personelem, jest dyspozycyjna i zdyscyplinowana, stale zabiega o to, aby księgozbiór odpowiadał potrzebom czytelników.

Halina Zaremba - Olszewska - pracownika Biblioteki Głównej Akademii Morskiej. Jest dobrym organizatorem pracy, cechuje ją samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych. Pozwala jej to na wprowadzanie w bibliotece licznych innowacji.

Nagrody wręczono 21 maja 2008 r. w Dniu Bibliotekarza w restauracji „Kapitan Cook”. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 2500 zł brutto.

ikona