Nagrody Prezydenta Gdyni dla bibliotekarzy

Laureaci nagrody z roku 2005

 • Elżbieta Gwiazdowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej; za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz wprowadzenie szeregu cennych inicjatyw, wśród których są: Gdyńskie Biesiady Literackie, nawiązanie współpracy z bibliotekami miast siostrzanych, powstanie Ośrodka Kultury Kaszubsko - Pomorskiej.

 • Ewa Naczka - starszy bibliotekarz, kierownik Gdyńskiej Biblioteki Akademickiej; za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury w ciągu 20 lat pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 •
Regina Waszkiewicz - starszy bibliotekarz, kierownik Wypożyczalni Centralnej; za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury w ciągu 37 lat pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 • Halina Szarwińska - starszy kustosz, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania; za profesjonalizm i kreatywność w pracy komisji przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zajmującej się tworzeniem wspólnej bazy katalogowej dla bibliotek Trójmiasta i regionu pomorskiego.

 • Jadwiga Zacharzewska - starszy bibliotekarz, instruktor czytelnictwa dzieci i młodzieży; za zaangażowanie i pasję zawodową, która zaowocowała wzrostem zainteresowania książką wśród młodych czytelników.

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2005 00:00
  • ikona

    Autor: Marek Grześ

ikona