Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia

Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia - 2022 rok

Uczestnicy spotkania na scenie

Prezydent Gdyni nagrodził 30 przedstawicieli służby zdrowia // fot. Kamil Złoch

We wtorek, 18 października prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nagrodził trzydziestu przedstawicieli ochrony zdrowia. Podczas gali podkreślano, że są to osoby, które nie tylko chronią zdrowie mieszkańców naszego miasta, ale również pomagają uchodźcom i mierzą się z koronawirusem. Gala, na której zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Gdynia dla pracowników ochrony zdrowia, odbyła się 18 października 2022 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni.

- To bardzo szczególny dzień, bo wręczamy nagrody, dziękujemy tym wybranym, przez Kapitułę, ale tak naprawdę chcemy podziękować wszystkim pracownikom gdyńskiej służby zdrowia, za bardzo trudną służbę, którą pełnią każdego dnia – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Dwa lata walki z pandemią, kiedy ona się jeszcze nie zakończyła, bo przecież trwa, trzeba o tym przypominać. Pracownicy gdyńskiej służby zdrowia, bardzo mocno włączyli się w pomoc dla przybywających – także do Gdyni - uchodźców z Ukrainy. To było bardzo ważne, aby osobom, które są często w bardzo trudnej sytuacji, bez dokumentów, często po dalekiej drodze, udzielać pomocy i ta pomoc była udzielana w sposób niezwykły: w środku nocy, z wielkim poświęceniem. Dzisiaj dziękujemy za to, dziękujemy za każdy akt dobrej woli, jakim jest niesienie pomocy potrzebującym. Gdynianie, dzięki tak wspaniałym pracownikom gdyńskiej służby zdrowia czują się po prostu bezpiecznie.

Podczas gali Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni do ds. jakości życia, podkreślił, że wybór trzydziestu najbardziej zasłużonych pracowników służy zdrowia, nie był prosty, gdyż zgłoszono aż setkę wyróżniających się medyków.

- Co roku, w tym szczególnym dniu, nagradzamy trzydzieści osób za różnego rodzaju działania i aktywności właśnie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, wpłynęło ponad sto wniosków, dotyczących ponad stu osób – dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni do ds. jakości życia. - Wybór był niezwykle trudny, ale byliśmy przekonani o tym, że każda ze zgłoszonych osób, to osoba, która w sposób niezwykle empatyczny i zaangażowany właśnie, jest włączona w te wszystkie działania na rzecz ochrony zdrowia w naszym mieście.
W aktualnej edycji nagrody przyznano ogółem 30 osobom, w tym 13 lekarzom, 13 pielęgniarkom oraz 4 przedstawicielom innych zawodów medycznych.

– Pracownicy ochrony zdrowia to grupa zawodowa, która codziennie mierzy się z ogromnymi wyzwaniami w pracy. Nominowanie do nagrody to forma wsparcia i podziękowania za dbałość o utrzymywanie wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Gdyni – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

W gronie lekarzy znaleźli się: Władysława Dmochowska–Wróblewska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, reprezentująca Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Anna Habasińska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, Tomasz Rogowski lekarz specjalista chirurgii ogólnej, Małgorzata Twarogowska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, wszyscy ze Szpitali Pomorskich Sp. z o.o, Ryszard Major, lekarz specjalista pediatrii z Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp. z o.o., Maria Martyńska, lekarz specjalista pediatrii z Przychodni Lekarskiej ,,Witomino", Czesław Niedzielak, lekarz specjalista chirurgii ogólnej z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Grażyna Sakowicz–Tomczak, lekarz specjalista chorób wewnętrznych z Centrum Medycznego Dąbrowa Dąbrówka, Karolina Siewiera, lekarz specjalista pediatrii, Małgorzata Sowińska, lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, Kamila Łepek–Wołoszyk, lekarz stomatolog, Katarzyna Zakrzewska–Michna, lekarz stomatolog, wszystkie panie prowadzące Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie, oraz Krystyna Piślewska, lekarz stomatolog z Przychodni „Orłowo”.

Nagrodzone pielęgniarki to: Teresa Chaberek, pielęgniarka rodzinna z Baltic Clinica Sp. z o.o, Krystyna Chełchowska, pielęgniarka, Krystyna Kobylińska, pielęgniarka anestezjologiczna, Mariola Malinowska, również pielęgniarka anestezjologiczna, Krystyna Pawlicka, pielęgniarka operacyjna, wszystkie panie ze Szpitali Pomorskich Sp. z o.o, Barbara Kazanecka, położna środowiskowo-rodzinna i Bożena Rombalska, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna z NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana, Mirosława Makurath, pielęgniarka medycyny szkolnej, z SANUS Sp. z o.o., Sylwia Proniewicz, pielęgniarka ze Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, Marta Puławska–Malinoś, pielęgniarka prowadząca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską, Lidia Sporna, specjalista pielęgniarstwa z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Ewa Szczepkowska, położna środowiskowo–rodzinna z Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp. z o.o., Anna Wiedeńska, pielęgniarka z Centrum Opieki Medycznej VITA-MED.
Pozostali pracownicy zawodów medycznych: Izabela Baj, farmaceuta z Aptek Gemini, Anna Bekalarek, fizjoterapeuta z Centrum Opieki Medycznej VITA-MED, Wojciech Pawłowski, ratownik medyczny z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Monika Topolska, specjalista psychoterapii uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Spotkanie było również platformą wymiany doświadczeń dla przedstawicieli gdyńskiego środowiska medycznego.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 19.10.2022 16:05
  • ikona

    Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.04.2023 09:00
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona