Stypendia Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Stypendia Miasta Gdyni 2003/2004

12 listopada 2003 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów gdyńskim stypendystom. Zgodnie z zasadami przyznawania Stypendium Miasta Gdyni Komisja Stypendialna pod przewodnictwem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, rozpatrzyła 182 wnioski i przyznała 35 stypendiów.

Oto stypendyści Miasta Gdyni 2003/2004:

I. Uczniowie szkół podstawowych - 95 zł (na jednego ucznia miesięcznie, przez 10 miesięcy),
1.   KUMALA Aleksander; SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA -21,
2.   SIEMIŃSKI Radosław; SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA -18,
3.   RAPACKI Krzysztof; SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA -18,
4.   FENCZYSZYN Tomasz; SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA -17,
5.   GRZEGORCZYK Marcin Miłosz; ZOSM I i II St. Gdańsk;

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych - 120 zł (na jednego ucznia),
1.   KALLAS Jakub; GIMNAZJUM -24,
2.   PRZEŹDZIECKI Tomasz; GIMNAZJUM -24,
3.   ŚMIETANKA Wojciech; GIMNAZJUM -24,
4.   GRZESZCZAK Jan; GIMNAZJUM -24,
5.   NOWACKA Ewa; GIMNAZJUM -1,

III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - 160 zł (na jednego ucznia),
1.   OLSZEWSKI Piotr; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
2.   PALACZ Michał; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
3.   MANDZIARA Łukasz; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
4.   KĄKOLEWSKI Jarosław; Pub.Kl. Lic. Kat.,
5.   SZUTENBERG Aleksandra; VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
6.   RUDNICKI Paweł; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
7.   ADAMSKI Krzysztof; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
8.   WYDROWSKI Sebastian; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
9.   PUCH Aleksandra; I AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
10. PAKUŁA Łukasz; III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,


IV. Uczeń ze Wschodu
- 320 zł
1.   RYBKINA Ala; PSH (ZSH-G), II kl.;

V. Studenci - 270 zł (na jednego studenta)
1.   LOEWNAU Hanna; UNIWERSYTET GDAŃSKI,
2.   KOJRO Natalia; Un. Paris 5,
3.   BOREK Katarzyna; A Muz. Bydgoszcz,
4.   KROPIDŁOWSKA Anna; PG,
5.   KOBIELA Jarosław; AMG,
6.   KRYGER Paulina; AMG,
7.   FOJTUCH Angelika; ASP,
8.   BOREK Piotr; UNIWERSYTET GDAŃSKI,
9.   SIWICKA Karolina; AMG,
10. GRUSZECKA Katarzyna; UNIWERSYTET GDAŃSKI, 

VI. Studenci ze Wschodu - 320 zł (na jednego studenta).
1.   KUZBORSKA Elżbieta; UNIWERSYTET GDAŃSKI,
2.   MACZAN Katarzyna; UNIWERSYTET GDAŃSKI,
3.   PSZCZOŁOWSKI Marek; AKADEMIA MORSKA,
4.   MATUSEVIC Ana; UNIWERSYTET GDAŃSKI,

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia (Ewy Nowackiej (klarnet) i Marcina Grzegorczyka (fortepian) - tegorocznych stypendystów oraz Aleksandry Pykacz (wiolonczela) i Aleksandry Jankowskiej (wiolonczela) oraz uczniów ze Szkoły Muzycznej II stopnia - Mateusz Banaszczyk (gitara) oraz Katrzyna Otczyk (fortepian).

Stypendia wręczane są w Gdyni od jedenastu lat (od 1992 r.)

ikona