Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników

Nagrody Prezydenta Gdyni dla społeczników w 2009 roku

Laureatki Nagrody prezydenta Gdyni dla społeczników w 2009 r.20 listopada 2009 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Nagrodą prezydenta Gdyni
wyróżniono osoby osiągające wyjątkowe sukcesy zawodowe na polu pomocy społecznej. Trzy równorzędne nagrody prezydenta Gdyni otrzymali:


1. Anna Rożek-Plichta - Pracownik socjalny roku 2009

za wzorcowe wdrożenie metody intensywnej pracy socjalnej - asysty oraz ponadprzeciętne rezultaty w podnoszeniu aktywności rodzin i ich usamodzielnianiu.


2. Monika Rudnik - Pracownik administracji roku 2009

za współudział w budowie i koordynacji procesu pozyskiwania środków na dofinansowanie projektu systemowego, profesjonalne i efektywne zarządzanie zespołem, skuteczne realizowanie różnorodnych inicjatyw, w szczególności o charakterze projektowym, oraz zaangażowanie w innowacyjne obszary działalności MOPS.


3. Grażyna Rymaszewska, prezes fundacji "Trzeźwość" - Pracownik (członek) organizacji pozarządowej roku 2009

za inicjowanie nowych rozwiązań w obszarze wsparcia dziecka i rodziny oraz zaangażowanie się we współtworzenie programów edukacyjnych dla profesjonalistów pomocy społecznej dotyczących metod wsparcia grup do tej pory nie objętych pomocą.

Ponadto przyznano pięć nagród i dziesięć wyróżnień dyrektora MOPS oraz dwie nagrody zespołowe, dla osób które swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem wyróżniły się w mijającym roku.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe w specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Specjaliści pracy socjalnej są zatrudniani m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach karnych.


  • ikonaOpublikowano: 07.09.2010 00:00
  • ikona

    Autor: Łukasz _Kierznikiewicz (2010)

ikona